2021-12-08 Novinky - produkty

Optimalizace výroby bioethanolu pomocí rozebíratelných deskových výměníků tepla

Když náklady na provoz a údržbu výměníků tepla destilační kolony začaly prudce stoupat, obrátil se výrobce bioethanolu Ethanol Energy na společnost Alfa Laval. Audit zařízení odhalil, že kanály výměníku tepla jsou příliš úzké a nedokážou zpracovat vláknitou kapalinu s vysokým obsahem sušeného lihovarského zrna s rozpuštěnými látkami. Výměna starých jednotek za tři deskové výměníky tepla Alfa Laval WideGap umožnila společnosti Ethanol Energy maximalizovat dobu provozuschopnosti, minimalizovat intervaly četnosti čištění a náklady, a také zvýšit produktivitu, kvalitu produktu a výnos.

 

Společnost Ethanol Energy, přední výrobce bioethanolu z kukuřičného zrna bohatého na škrob. Destilační kolona, která je kritickým procesem v separačním procesu výroby bioethanolu, musí poskytovat spolehlivý a nákladově efektivní výkon.

Už žádné neplánované odstávky

Společnost Ethanol Energy požádala společnost Alfa Laval o pomoc kvůli častému zanášení výměníků tepla destilační kolony dodaných jiným výrobcem. Výměníky tepla s kanály širokými 4,5 mm dodané jiným výrobcem nebyly dostatečně uzpůsobeny pro práci s kapalinami s vysokým obsahem vlákniny. Na základě rozsáhlých zkušeností s přeměnou vedlejších zemědělských produktů na bioethanol doporučili odborníci společnosti Alfa Laval nahradit nefunkční jednotky třemi výměníky tepla WideGap 200. Tím je zajištěn snadný průchod procesních kapalin do destilační kolony - a to bez kompromisů ve výkonu.

Výměna starých jednotek za deskové výměníky tepla Alfa Laval WideGap znamenala méně servisních zásahů, méně neplánovaných poruch a méně stresu, říká technický manažer společnosti Ethanol Energy. "To nám umožnilo soustředit se na zvýšení produktivity, kvality produktu a výnosů."

Více než 80% úspora na údržbě

Použitím výměníků tepla WideGap společnosti Alfa Laval pro přenos tepla destilační kolony snížila společnost Ethanol Energy náklady na údržbu o více než 80 %. Místo toho, aby výrobce bioethanolu každé dva týdny odstavil tři výměníky tepla k čištění, musí jednotky WideGap čistit pouze jednou za tři měsíce. To znamená o 80 % méně odstávek výroby, delší provozuschopnost a významné úspory. Kromě toho, jednotky WideGap nevyžadují časté otevírání, a proto jsou těsnění výměníků méně náchylná k poškození, a proto vydrží déle.

Spolehněte se na důkladné technické a aplikační znalosti

Větší provozuschopnost a vyšší výtěžnost procesů výroby bioethanolu - to je to, co společnost Ethanol Energy opět získala díky spolupráci se společností Alfa Laval. Velkou výhodou je také větší flexibilita, vezmeme-li v úvahu hmotnostní průtok zařízení na výrobu bioethanolu - 12 260 kg/h (horká strana) a 488 200 (studená strana) s kapalinou kondenzovanou/odpařovanou při 12 260 kg/h (horká strana) a nula kg/h (studená strana).

Univerzální a vysoce účinné deskové výměníky tepla Alfa Laval WideGap se snadno přizpůsobují měnícím se požadavkům procesu jednoduchým přidáním desek pro zvýšení kapacity. Společnost Alfa Laval, která se věnuje úzké spolupráci se zákazníky, se zavázala podporovat zákazníky při dosahování jejich obchodních cílů a cílů udržitelnosti prostřednictvím inovativních řešení.

Související informace: