2022-06-14 Novinky - produkty

Použitý stolní olej se stává biopalivem

Poptávka po nových ekologických palivech rychle roste. Španělské společnosti Bionor se podařilo proměnit potenciálně nebezpečný odpad na bionaftu.

 

ZATÍMCO CELOSVĚTOVÁ POTŘEBA přepravy zboží a lidí neustále roste, vědci se snaží najít nové druhy paliv, které by nezatěžovaly životní prostředí. Výzkum a vývoj alternativních paliv, jako jsou různá biopaliva, je v plném proudu, a i když vývoj biopaliv naráží na řadu překážek, zdá se, že se toto průmyslové odvětví tříbí a objevují se nová, inovativní a udržitelná řešení.

Jedním z příkladů je bionafta vyráběná z vedlejších produktů a odpadu. Španělská společnost Bionor Transformación SA jde s ohledem na budoucnost dobrým příkladem, neboť vyrábí bionaftu z potenciálně nebezpečného použitého stolního oleje.

„Použitý olej je problém,“ říká Alfonso Ausin, prezident a generální ředitel společnosti Bionor. „Je to odpad, který se musí sbírat.“

Pokud se použitý olej nesbírá, obvykle končí v kanalizaci, uvádí Ausin. „Poté, co nasytí škůdce, nakonec přichází do čističek. Olej je jedním z nejnáročnějších produktů na zpracování a odstranění v těchto čističkách. Využití použitého oleje k výrobě bionafty je tedy mimořádně šetrné k životnímu prostředí.“

Podle Ausina odpovídá roční spotřeba použitého stolního oleje v závodu společnosti Bionor přibližně 80 000 tunám oleje.

Společnost Bionor byla založena v roce 2000, 25 % je ve vlastnictví veřejného sektoru a 75 % vlastní soukromé společnosti. Závod na výrobu bionafty v Beranteville v severošpanělském regionu Álava se otevřel v květnu 2003. Dnes vyrábí 30 000 tun bionafty ročně. Zaměstnává 20 lidí. Společnost má aktuálně více než 70 distribučních míst na čerpacích stanicích a čtyři výhradní oblastní distributory, kteří vystupují pod značkou Bionor MX 15-Via Oil.

Bionor je jednou z mála společností, které využívají použitý olej k výrobě bionafty.

„Důvody jsou dva,“ říká Ausin. „Zaprvé, zásoby použitého oleje jsou omezené a ne všechen použitý olej se sbírá. Zadruhé, výroba přijatelné bionafty z použitého oleje vyžaduje mnohem větší množství technologií a investic než výroba z panenského oleje.“

Sběr použitého oleje se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: restaurace a domácnosti. Téměř všechny španělské restaurace využívají sběrný systém, ale sběr v domácnostech je zatím v plenkách. Olej odebírají především malé společnosti, které uzavírají smlouvy přímo s restauracemi, bary, školami, závodními jídelnami apod. I když společnost Bionor začínala jako zpracovatel bionafty, rozhodla se rozšířit svou působnost.

„Nestačí být jen výrobcem,“ podotýká Ausin. „Stejně jako šla společnost Bionor vpřed a stala se distributorem, musíme jít také zpět, abychom se stali odběrateli. Přesouváme se do odvětví sběru oleje, takže nejen že nakupujeme od ostatních odběratelů, ale usilujeme také o akvizici několika sběrných společností.“

Společnost BIONOR BYLA ZALOŽENA spíše jako ekologická než energetická společnost. Jejím původním účelem bylo zpracovat sebraný použitý stolní olej. „Museli jsme se rozhodnout, jak s ním naložit,“ říká Ausin. „Odpovědí byla bionafta, a proto jsme taky společnost založili.“

Proto je dopad společnosti na životní prostředí tak citlivým tématem.

„Především,“ začíná Ausin, „je to odvětví, které při práci dbá na životní prostředí, takže musíme začít tím, že sami půjdeme příkladem.

Jedním z hlavních ekologických dopadů je například voda používaná v tomto procesu. Chemická spotřeba kyslíku takové vody je 15 000 ppm. Před vypuštěním do řeky je nutné tuto hodnotu snížit na 100 ppm, což je velmi problematické. Dalšími dvěma hlavními body jsou zaprvé snížení spotřeby vody jejím opakovaným použitím s cílem minimalizovat odběr čisté vody a zadruhé vylepšení procesů za účelem snížení spotřeby katalyzátorů a metanolu, které jsou drahé a silně znečišťují.“

Společnost Alfa Laval se do projektu zapojila už na začátku, dodává zařízení a poskytuje odborné znalosti o procesech.

„Pokud jde o vybavení,“ říká Ausin, „není žádným tajemstvím, že v oblasti technických a chemických zařízení pro zpracování ropy je společnost Alfa Laval naprostou jedničkou. O zařízení, které používáme v našem závodu, to platí stoprocentně. Pokud jde o lidi, působí na nás velmi dobře. To platí především o obchodním oddělení a konstrukci, jejichž pracovníci s námi spolupracovali na řešení počátečních problémů.

V OTÁZCE BUDOUCNOSTI biopaliv obecně, a konkrétně bionafty, je Ausin při předpovědi zdrženlivý. „Na takovou předpověď byste potřebovali křišťálovou kouli,“ vtipkuje. „Tohle odvětví se teprve rodí a pravidla hry je ještě třeba nastavit. A my vlastně ani neznáme všechny hráče. Zatím nevíme s jistotou, jaké ekologické nevýhody mohou použité suroviny mít. Je to bouřlivá doba, ale to může být i dobře, protože někteří hráči odpadnou a zůstanou jen ti nejlepší. Jestli se mě ptáte, zda bude v roce 2020 existovat průmysl biopaliv, odpovím: ‚určitě ano‘. Bude docházet k řadě výkyvů a přežijí jen zdravé, etablované a správně dimenzované projekty s dobře zajištěnou logistikou a dostatečnými finančními zdroji.“

Čelíme výzvě

Společnost Alfa Laval je preferovaným dodavatelem španělské společnosti Bionor již od roku 2003. „Původně jsme dodávali pouze výměníky tepla,“ říká Isaías Vinaroz, manažer segmentu bionafty, olejů a bílkovin ve společnosti Alfa Laval Iberia. „Na základě našich znalostí jejich procesů jsme však dokázali vyřešit některé procesní problémy a od té doby spolupracujeme se společností Bionor na tepelných i separačních řešeních.“

Hlavní výzvou v závodu na výrobu bionafty společnosti Bionor bylo bezpochyby dosažení přijatelné kvality bionafty z použitého stolního oleje – suroviny, jejíž vlastnosti se každý den mění.

„Největší výzvou je využít tuto trvalou heterogenitu a přeměnit ji ve špičkový konečný produkt,“ říká Alfonso Ausin, prezident a generální ředitel společnosti Bionor. „Je za tím spousta práce. Vyžaduje to hodně předběžné úpravy a separačních prací s využitím odstředivek. Přesně tohle je ta výzva, kterou vyřešilo zařízení značky Alfa Laval.“

Společnost Alfa Laval zatím dodala společnosti Bionor kromě dekantačních odstředivek a mixérů také 10 separátorů a řadu výměníků tepla. Díky tomuto zařízení se zvýšila spolehlivost, provozuschopnost a současně se zvýšila výtěžnost a snížilo množství odpadu.

„Naše zařízení šetří náklady společnosti Bionor hned několika způsoby,“ dodává Vinaroz. „Například ke snížení spotřeby metanolu používají naše spirálové kondenzátory. Pomocí našich separátorů pro separaci glycerinu zvyšují ve svém závodu výtěžnost a pomocí našich mixérů snižují množství vody, které používají k propírání bionafty.“

„Jednou z výhod spolupráce se společností Alfa Laval,“ zmiňuje Ausin, „je právě velmi dobrá spolupráce. Je to přesně ten rozdíl mezi spoluprací s dodavatelem strojů a dodavatelem řešení.“

Štítky

Vše

Související informace: