2024-04-17 Novinky - produkty

Volně rotující retraktor Alfa Laval: 100% pokrytí při čištění potrubí a nádrží v hygienických výrobních linkách

Zásadním prvkem při navrhování hygienických zpracovatelských linek je prevence kontaminace. Přesto se výrobci při čištění potrubí, nádrží a dalších uzavřených prostor s obtížně přístupnými, zastíněnými místy často potýkají s nejistotou. Nový volně rotující retraktor Alfa Laval je vysoce účinné výsuvné čisticí zařízení, které zaručuje absolutně spolehlivé čištění, zvyšuje bezpečnost výrobků a zároveň zlepšuje provozuschopnost a produktivitu.
Volně rotující retraktor je nejnovějším příkladem, jak společnost Alfa Laval pracuje na tom, aby se 100% pokrytí při čištění hygienických zpracovatelských linek, jako jsou výrobny mléka nebo kojeneckého mléka v prášku, stalo skutečností,“ říká Babak Shojaei, manažer produktového managementu, čištění nádrží, Alfa Laval. „I nadále neúnavně usilujeme o inovace, abychom vyhověli potřebám zákazníků.“

Zajištění dokonalého čištění

S volně rotujícím retraktorem je příprava hygienických nádob rychlá, snadná a úsporná, přičemž jsou všechny vnitřní povrchy dokonale čisté a připravené k výrobě. Toto výsuvné zařízení Cleaning-in-Place, které je dynamické a šetří zdroje, zůstává během výroby oddělené od prostoru výrobků a je slícované se stěnou nádoby. Mycí hlavice se vysouvá a rozštřikuje čisticí médium v rozsahu 310° nahoru po povrchu nádoby. Po dokončení čisticího cyklu se mycí hlavice zasune a nádoba je připravena k výrobě.

Zvýšení provozuschopnosti procesu a bezpečnosti výrobků

Volně rotující retraktor rychle a účinně odstraňuje zbytky z vnitřních povrchů obtížně čistitelných nádob, omezuje křížovou kontaminaci, minimalizuje prostoje a zvyšuje produktivitu. Splňuje předpisy FDA, EU a Číny a zároveň zajišťuje správnou výrobní a hygienickou praxi v mlékárenských, potravinářských a nápojových provozech, ve výrobě produktů pro péči o domácnost a osobní péči a v dalších zpracovatelských provozech. Pro farmaceutické a biotechnologické zpracovatelské linky s vysokou čistotou je řešením volně rotující retraktor UltraPure. Dokumentace 3.1 pro kovové díly je k dispozici na vyžádání.

Až 35% úspora vody, chemikálií a času

Toto dynamické čisticí zařízení, které účinně využívá zdroje, přináší při každém cyklu CIP až 35% úsporu vody, chemikálií a času ve srovnání s konvenční technologií statické mycí koule. Efektivnější využívání zdrojů navíc zvyšuje udržitelnost celého výrobního procesu.

Nízké celkové provozní náklady

Instalace, provoz a údržba volně rotujícího retraktoru jsou díky jeho jednoduché konstrukci snadné a úsporné. Chcete-li plně automatizovat provoz, spojte dvě nebo více těchto čisticích zařízení a snímacích a řídicích jednotek Alfa Laval ThinkTop se stávajícím systémem CIP. Shrnuto, celkové provozní náklady retraktoru jsou nízké díky minimálním nákladům a úsilí, které jsou spojeny s jeho vlastnictvím a provozem.

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/FreeRotatingRetractor

 

Související informace: