AlfaQ

Výměníky tepla Alfa Laval AlfaQ™ se používají pro aplikace v oblasti VZT, jako jsou rozvodny dálkového chlazení, systémy pro skladování ledu, datová centra a systémy volného chlazení. Celý sortiment je certifikován podle certifikačního programu AHRI pro výměníky tepla kapalina-kapalina (LLHE), který ověřuje, zda tepelný výkon odpovídá publikovaným specifikacím výrobců. Certifikace AHRI je jediné nezávislé globální ověřování výkonu pro deskové výměníky tepla.

AlfaQ plate heat exchanger

Nový standard na poli účinnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti

  • Vysoká energetická účinnost
  • Flexibilní konfigurace
  • Snadná instalace
  • Vysoká provozuschopnost
  • Přístup do globální servisní sítě Alfa Laval

Naše AHRI certifikované deskové výměníky tepla s rámem jsou energeticky účinné, kompaktní a snadno se udržují. Široká škála možností co do velikosti a materiálu desek i těsnění umožňují vyprojektování a konfiguraci přesně podle vašich potřeb.

Certifikace výkonu AHRI

Certifikace Institutu pro klimatizaci, topení a chlazení (AHRI) je ověřením tepelného výkonu, které provádí nezávislá třetí strana.Prostřednictvím certifikačního programu a standardů se organizace AHRI snaží pomoci zákazníkům šetřit energii, zvýšit produktivitu a přispět k zajištění lepšího životního prostředí.

Certifikační program AHRI pro výměníky tepla kapalina-kapalina (LLHE) zajišťuje, aby byl výrobek v souladu s publikovanými specifikacemi výrobců a je obzvláště užitečný v aplikacích, jako jsou rozvodny dálkového chlazení, systémy skladování ledu, datová centra a systémy volného chlazení.

Další informace naleznete v části Alfa Laval věnované certifikaci AHRI.

Kvalitní konstrukce a dlouhá životnost

Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval AlfaQ™ jsou k dispozici pro většinu požadavků v oblasti přenosu tepla, od rozsáhlých po drobné. Tato skutečnost jen dále dokládá naše odhodlání optimalizovat výkonnost procesů našich zákazníků.  

Jedná se o výměníky tepla kvalitní konstrukce, které se snadno udržují a mají dlouhou životnost. Mezi dostupné konstrukční prvky patří:

  • Těsnění ClipGrip™ – nelepené těsnění s vynikajícím lícováním, které zajišťuje perfektní utěsnění a bezproblémovou údržbu.
  • Lepené těsnění – dvousložkové epoxidové lepidlo vytvrzované v peci, které udržuje těsnění na místě při jakémkoliv případném způsobu čištění.
  • Distribuční oblast CurveFlow™  zajišťuje plné využití teplosměnné plochy a minimalizuje zanášení.

Váleček přítlačné desky, ložiskové skříně na utahovacích šroubech a pětibodový systém slícování se zesílenými závěsy navíc umožňují rychlé a snadné otevírání a zavírání výměníku tepla bez nutnosti použití těžkých nástrojů nebo nebezpečí poškození desek.

 Výměník AlfaQ™ lze v případě změn parametrů procesu rychle a snadno upravit.Na naše odborné zázemí a dostupnost náhradních dílů se můžete vždy spolehnout.

Typy desek pro různé potřeby

AlfaQ™ je k dispozici se dvěma různými konfiguracemi desek:

  • Jednoduchá deska s klínovým profilem pro paralelní proudění umožňující optimální tepelný výkon a tlakovou ztrátu.
  • Jednoduchá deska s klínovým profilem pro diagonální proudění výměníkem tepla při vodorovné instalaci,kdy se vyžaduje vypouštění.

Klid a spokojenost

Globální servisní síť společnosti Alfa Laval je vám vždy nablízku.  

Certifikace výkonnosti výrobků prováděná Institutem pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je dobrovolný program, který je spravován a řízen organizací AHRI a zajišťuje, aby provozní parametry různých druhů výrobků určených k vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení a ohřevu odpovídaly tvrzením výrobců.

Výrobky, které jsou certifikovány prostřednictvím certifikačního programu AHRI, jsou pod dohledem AHRI průběžně testovány nezávislou laboratoří provozovanou třetí stranou, kterou si najímá organizace AHRI, s cílem určit schopnost výrobku splňovat jednu nebo více norem či specifikací určujících klasifikaci výrobků.

Potřebujete BIM soubory?

Výměníky tepla od společnosti Alfa Laval jsou nyní k dispozici také v digitální infrastruktuře pro BIM objekty. Prohlédněte si BIM soubory (modelování pro stavební konstrukce) pro své řešení přenosu tepla a stáhněte si je.

header tools 640x360

Jak to funguje

Teplosměnná plocha se u rozebíratelného deskového výměníku tepla skládá z řady profilovaných desek, které jsou sestaveny mezi základní a přítlačnou deskou a udržují konstrukční tlak. Prostor mezi deskami je uzavřen plochým těsněním. Aby bylo dosaženo co nejvyššího tepelného výkonu a nízkého teplotního spádu, tekutiny obvykle přes výměník tepla procházejí protiproudem.

Výměník AlfaQ™ je k dispozici s různými hloubkami lisování, úhly klínů a různými tvary profilu, které jsou pečlivě navrženy a vybrány tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Konstrukčními prvky, které zajišťují rovnoměrné rozložení tekutin po celé desce, jsou distribuční oblast CurveFlow™ a profil desky v podobě tabulky čokolády. V důsledku toho je celá teplosměnná plocha plně využita a jsou vyloučeny mrtvé zóny, které mohou způsobovat zanášení.

Vysokorychlostní turbulence mezi deskami vede k vyššímu přenosu tepla, má však za následek tlakovou ztrátu. Naši konstruktéři z oboru tepelné techniky vám pomohou navrhnout a zvolit model i konfiguraci, která bude vhodná pro potřeby vašich aplikací a současně přináší maximální tepelný výkon a minimalizuje tlakovou ztrátu.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla kapalina-kapalina

Rozebíratelné deskové výměníky tepla pro parní ohřívače

Dvoucestné rozebíratelné deskové výměníky tepla