AlfaQ

Výměníky tepla Alfa Laval AlfaQ™ se používají pro aplikace v oblasti VZT, jako jsou rozvodny dálkového chlazení, systémy pro skladování ledu, datová centra a systémy volného chlazení. Celý sortiment je certifikován podle certifikačního programu AHRI pro výměníky tepla kapalina-kapalina (LLHE), který ověřuje, zda tepelný výkon odpovídá publikovaným specifikacím výrobců. Certifikace AHRI je jediné nezávislé globální ověřování výkonu pro deskové výměníky tepla.

阿法拉伐AlfaQ板式换热器-AlfaQ plate heat exchanger

Nový standard na poli účinnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti

  • Vysoká energetická účinnost
  • Flexibilní konfigurace
  • Snadná instalace
  • Vysoká provozuschopnost
  • Přístup do globální servisní sítě Alfa Laval

Naše AHRI certifikované deskové výměníky tepla s rámem jsou energeticky účinné, kompaktní a snadno se udržují. Široká škála možností co do velikosti a materiálu desek i těsnění umožňují vyprojektování a konfiguraci přesně podle vašich potřeb.

Certifikace výkonu AHRI

Certifikace Institutu pro klimatizaci, topení a chlazení (AHRI) je ověřením tepelného výkonu, které provádí nezávislá třetí strana.Prostřednictvím certifikačního programu a standardů se organizace AHRI snaží pomoci zákazníkům šetřit energii, zvýšit produktivitu a přispět k zajištění lepšího životního prostředí.

Certifikační program AHRI pro výměníky tepla kapalina-kapalina (LLHE) zajišťuje, aby byl výrobek v souladu s publikovanými specifikacemi výrobců a je obzvláště užitečný v aplikacích, jako jsou rozvodny dálkového chlazení, systémy skladování ledu, datová centra a systémy volného chlazení.

Další informace naleznete v části Alfa Laval věnované certifikaci AHRI.

Kvalitní konstrukce a dlouhá životnost

Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval AlfaQ™ jsou k dispozici pro většinu požadavků v oblasti přenosu tepla, od rozsáhlých po drobné. Tato skutečnost jen dále dokládá naše odhodlání optimalizovat výkonnost procesů našich zákazníků.  

Jedná se o výměníky tepla kvalitní konstrukce, které se snadno udržují a mají dlouhou životnost. Mezi dostupné konstrukční prvky patří:

  • Těsnění ClipGrip™ – nelepené těsnění s vynikajícím lícováním, které zajišťuje perfektní utěsnění a bezproblémovou údržbu.
  • Lepené těsnění – dvousložkové epoxidové lepidlo vytvrzované v peci, které udržuje těsnění na místě při jakémkoliv případném způsobu čištění.
  • Distribuční oblast CurveFlow™  zajišťuje plné využití teplosměnné plochy a minimalizuje zanášení.

Váleček přítlačné desky, ložiskové skříně na utahovacích šroubech a pětibodový systém slícování se zesílenými závěsy navíc umožňují rychlé a snadné otevírání a zavírání výměníku tepla bez nutnosti použití těžkých nástrojů nebo nebezpečí poškození desek.

 Výměník AlfaQ™ lze v případě změn parametrů procesu rychle a snadno upravit.Na naše odborné zázemí a dostupnost náhradních dílů se můžete vždy spolehnout.

Typy desek pro různé potřeby

AlfaQ™ je k dispozici se dvěma různými konfiguracemi desek:

  • Jednoduchá deska s klínovým profilem pro paralelní proudění umožňující optimální tepelný výkon a tlakovou ztrátu.
  • Jednoduchá deska s klínovým profilem pro diagonální proudění výměníkem tepla při vodorovné instalaci,kdy se vyžaduje vypouštění.

Klid a spokojenost

Globální servisní síť společnosti Alfa Laval je vám vždy nablízku.  

Certifikace výkonnosti výrobků prováděná Institutem pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je dobrovolný program, který je spravován a řízen organizací AHRI a zajišťuje, aby provozní parametry různých druhů výrobků určených k vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení a ohřevu odpovídaly tvrzením výrobců.

Výrobky, které jsou certifikovány prostřednictvím certifikačního programu AHRI, jsou pod dohledem AHRI průběžně testovány nezávislou laboratoří provozovanou třetí stranou, kterou si najímá organizace AHRI, s cílem určit schopnost výrobku splňovat jednu nebo více norem či specifikací určujících klasifikaci výrobků.

Potřebujete BIM soubory?

Výměníky tepla od společnosti Alfa Laval jsou nyní k dispozici také v digitální infrastruktuře pro BIM objekty. Prohlédněte si BIM soubory (modelování pro stavební konstrukce) pro své řešení přenosu tepla a stáhněte si je.

header tools 640x360

Jak to funguje

Teplosměnná plocha se u rozebíratelného deskového výměníku tepla skládá z řady profilovaných desek, které jsou sestaveny mezi základní a přítlačnou deskou a udržují konstrukční tlak. Prostor mezi deskami je uzavřen plochým těsněním. Aby bylo dosaženo co nejvyššího tepelného výkonu a nízkého teplotního spádu, tekutiny obvykle přes výměník tepla procházejí protiproudem.

Výměník AlfaQ™ je k dispozici s různými hloubkami lisování, úhly klínů a různými tvary profilu, které jsou pečlivě navrženy a vybrány tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Konstrukčními prvky, které zajišťují rovnoměrné rozložení tekutin po celé desce, jsou distribuční oblast CurveFlow™ a profil desky v podobě tabulky čokolády. V důsledku toho je celá teplosměnná plocha plně využita a jsou vyloučeny mrtvé zóny, které mohou způsobovat zanášení.

Vysokorychlostní turbulence mezi deskami vede k vyššímu přenosu tepla, má však za následek tlakovou ztrátu. Naši konstruktéři z oboru tepelné techniky vám pomohou navrhnout a zvolit model i konfiguraci, která bude vhodná pro potřeby vašich aplikací a současně přináší maximální tepelný výkon a minimalizuje tlakovou ztrátu.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla kapalina-kapalina

Rozebíratelné deskové výměníky tepla pro parní ohřívače

Dvoucestné rozebíratelné deskové výměníky tepla