Služby pro Váš úspěch

Vždy když se obrátíte na Alfa Laval s žádostí o servis a náhradní díly, získáte pohotovou a spolehlivou službu, která vám šetří čas a peníze - a navíc činíte odpovědné rozhodnutí pro bezpečnost práce a životní prostředí. V kombinaci s našimi bezkonkurenčními znalostmi produktů a aplikací je zřejmý hlavní důvod, proč si tolik zákazníků vybírá společnost Alfa Laval jako svého servisního partnera. Naši specialisté neúnavně pracují na tom, aby zajistili optimální výkon vašich procesů a docílit tak vědomí, že je o vás postaráno.

Hledáte konkrétní službu?

service_leaflet_640x360.jpg

.

Technická dokumentace

Díky naší přesné technické dokumentaci můžete zajistit správné zacházení se zařízením při každodenním provozu a správně provádět postupy údržby. Mít po ruce správnou dokumentaci také usnadňuje certifikaci a audit v případě potřeby - a zkracuje dobu realizace při objednávání náhradních dílů. 

Vyhledejte technickou dokumentaci

.

Řešení potíží

Naši kvalifikovaní a zkušení specialisté na odhalování závad jsou přímou cestou k vyřešení jakéhokoli problému souvisejícího s vaším zařízením. Pracují na místě nebo na dálku, najdou příčinu neplánovaných odstávek a pomohou vám dosáhnout nejlepšího možného provozu vašeho zařízení. Obraťte se na nás s žádostí o havarijní služby již nyní. 

Informace o odstraňování potíží

.

Servis výměníků tepla

Servis výměníků tepla Alfa Laval nabízí: renovaci, údržbu a opravy deskových výměníků tepla a jejich rámů, předehřívačů, chladičů a pasterizátorů. V rámci údržby nabízí také čištění v Servisním centru. Klikněte níže a podívejte se na podrobnosti o servisu jednotlivých výměníků:

CE service promo hex 640x360

Servis dekantérů

Servis dekantérů Alfa Laval zahrnuje demontáž dekantéru a rotační soustavy, vyčištění jednotlivých součástí a provedení mechanického čištění tlakovou vapkou. Součástí je také inspekce, při které se zkontroluje stupeň opotřebení součástek a navrhne se jejich případná oprava či výměna. Alfa Laval dále nabízí vývážení rotačních soustav, montáž nebo přípravu k přepravě dekantéru. Alfa Laval nabízí také testování vhodnosti zařízení pro vaši aplikaci. Klikněte níže a získáte podrobnosti o servisu dekantérů:

CE service promo decanter 640x360

Servis separátorů

Servis separátorů Alfa Laval zahrnuje plánovanou údržbu, sledování stavu a modernizaci za účelem zlepšení výkonu. Naši servisní technici také provádí školení obsluhy, jak systém nejen provozovat, ale i udržovat tak, aby se maximalizovala jeho účinnost. Kliknutím níže se dozvíte podrobnosti o servisu separátoru pro konkrétní odvětví:

CE service promo separator 640x360
.

Servisní centrum v Brně

Servisní centrum Alfa Laval pro středoevropský region se nachází v Brně v České republice. Výměníky tepla zde čistíme, udržujeme a renovujeme pomocí profesionálního nářadí, originálních náhradních dílů a odborných znalostí založených na desítkách let zkušeností. Velký důraz klademe také na správnou likvidaci odpadu a chemikálií, které při práci vznikají. Správně provedená renovace výměníku tepla zajišťuje maximální přenos tepla a minimální tlakové ztráty. To zaručuje nízkou spotřebu energie, plynulé výrobní/servisní procesy a kvalitní údržbu.

gasket heart 640x360
.

Školení

Když si koupíte zařízení Alfa Laval, kupujete si spolehlivost. Vaše spokojenost však stejně tak závisí na obsluze vašeho zařízení. Naši odborníci na školení budují a rozvíjejí kompetence pro obsluhu, abyste měli méně starostí - a dosáhli více. 

Prozkoumejte naše kurzy

PB training

.

Spare parts banner 640x360.jpg

Náhradní díly

Používáte-li originální náhradní díly Alfa Laval, dáváte přednost produktivitě. Naše díly, vyrobené se znalostí a přesností OEM, zajišťují funkčnost a provozuschopnost, které prodlužují životnost zařízení a snižují Vaše celkové náklady. Dodáváme je včas po celém světě prostřednictvím naší silné logistické sítě.

Kontaktujte nás pro náhradní díly

.

Nabídka servisních služeb

 360° Portfolio servisních služeb Alfa Laval

Služby a řešení v našem servisním portfoliu vám pomohou dosáhnout nejlepší návratnosti investic do vašeho zařízení - po celou dobu jeho životnosti. Spolupracujeme s vámi v každém ohledu, od uvedení do provozu, přes údržbu a podporu až po návrhy na vylepšení a monitorovací služby.

Pohotovost, spolehlivost a odpovědnost

Vycházíme vám vstříc, abychom byli připraveni, když nás potřebujete - a abychom vaše zařízení udržovali v kondici. Plníme své sliby - a zajišťujeme, aby vaše zařízení podávalo slíbený výkon. Bezpečí lidí a životního prostředí bereme vážně - a vám usnadňujeme totéž. 

Servisní smlouvy

Servisní smlouvy Alfa Laval jsou servisní řešení šitá na míru, která kombinují jakékoli naše služby na základě vašich specifických potřeb. Abyste maximalizovali svůj výkon a snížili provozní náklady, přinášejí vám tyto dohody jistotu, protože minimalizují riziko neočekávaných poruch. Poskytují vám také plnou kontrolu nad vaším rozpočtem na údržbu.

Přečtěte si více o servisních smlouvách Alfa Laval

Servisní smlouvy Alfa Laval vám poskytují:

  • Maximální dobu provozuschopnosti
  • Krátkou dobu návratnosti
  • Plnou kontrolu nad náklady na údržbu