Globální certifikát AHRI pro deskové výměníky tepla

Mají-li systémy vytápění, chlazení nebo klimatizace dosahovat vysokého výkonu a úspor energie, musí všechny jejich komponenty fungovat optimálně a spolehlivě dosahovat stanovených hodnot. Existuje pouze jedna oficiální norma pro certifikaci výkonu deskových výměníků tepla - AHRI 400.

 

Výkon deskových výměníků tepla může být nezávisle ověřený skrze AHRI 400 certifikát, který vydává Institut pro klimatizaci, vytápění a chlazení (The Air conditioning, Heating and Refrigeration Institute – AHRI). Díky tomuto standardu si mohou být zákazníci jistí, že výkon jejich výměníku tepla bude v souladu s deklarovanými hodnotami výrobce.

Ověření výkonu pomocí certifikátu AHRI 400 je užitečné zejména v aplikacích, jakými jsou předávací stanice chlazení, akumulační zásobníky chladu, datová centra a systémy volného chlazení. Společnost Alfa Laval byla prvním výrobcem, který dokázal nabídnout široké spektrum výměníků tepla s tímto certifikátem.

 

Výhody AHRI 400

Systém certifikace přináší výhody pro všechny zúčastněné strany – dodavatele, projektanty a koncové uživatele.

 • Energeticky účinnější systém snižuje provozní náklady po celou dobu své životnosti.
 • Snižuje investiční náklady díky nižším výdajům na provozní zkoušky a zároveň není nutné držet rezervu na dalších komponentech systému.
 • Ulehčuje porovnání technických specifikací deskových výměníků tepla a poměru cena/výkon od různých výrobců.
 • Nezávislá certifikace všech hlavních komponentů zajišťuje, že požadavky na vnitřní klima a spotřebu energie budou dodržené.
 • Zaručuje deklarovaný tepelný výkon a tím zbavuje všechny zúčastněné strany jejich obav.
 • Zaměřuje pozornost na energetickou účinnost a stimuluje inovace a vývoj účinnějších zařízení.

 

Alfa Laval se rozhodla aktivně podílet na propagaci certifikace AHRI. Certifikace výkonu AHRI je výhodná pro všechny, kteří se podílejí na procese navrhování, výroby a provozu deskových výměníků tepla.

Věříme, že certifikace výkonu je důležitým krokem při budování trhu s deskovými výměníky tepla a je přínosem pro celé odvětví.

 

 

Pro více informací navštivte oficiální stránku AHRI a certifikační programy:

AHRI: Výměníky tepla typu kapalina-kapalina

AHRI: Pájené a celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla typu kapalina-kapalina

 

 

AHRI logo 400px

Co je AHRI?

 • AHRI je Institut pro vytápění, chlazení a klimatizaci (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) se sídlem v Arlingtone, USA.
 • Vyvíjí a vydává technické normy pro průmyslové produkty.
 • Zavedl hodnotící kritéria a postupy pro měření a certifikování výkonu deskových výměníků tepla.
 • Pomáhá uživatelům šetřit energii, optimalizovat produktivitu a chránit životní prostředí.

Přejít na oficiální stránku AHRI

AHRI Standard 400

 • Globálně platný standard pro deskové výměníky tepla kapalina – kapalina
 • Poskytuje nezávislé oveření výpočtových a provozních parametrů deskových výměnků třetí stranou
 • Garantuje dosažení výkonnostních parametrů deklarovaných v technických specifikacích výrobců
 • Ulehčuje porovnání technických specifikací deskových výměníků tepla od různých výrobců

AHRI certifikace Alfa Laval produktů

Alfa Laval se zúčastňuje certifikačního programu AHRI po více než deset let a po celou dobu má 100% úspěšnost.

gphe_ahri.jpg

Rozebíratelné deskové výměníky tepla AlfaQ

Pájené výměníky tepla CBAQ

Tavně spojované "celonerezové" výměníky tepla AlfaNova AQ