AlfaFlash

AlfaFlash koncentruje vysoce viskózní, vysoce náchylné k usazování a smykově zředěné kapaliny – bezpečně, spolehlivě, efektivně. Tato desková odparka s nucenou cirkulací, kompaktní, samočisticí a snadno udržovatelná, zvládá procesní kapaliny s vysokým obsahem nerozpuštěných látek a splňuje požadavky na střední až nulové vypouštění kapalin. Vhodný pro řadu způsobů použití od bílkovin, potravin, nápojů, škrobu a sladidel přes biologickou a průmyslovou fermentaci až po odpadní vody.

AlfaFlash NoDecanter A

Snadno koncentrujte kapaliny s vysokou viskozitou, kapaliny náchylné k usazování a smykově zředěné kapaliny

 • Maximální doba provozuschopnosti díky minimálnímu zanášení v důsledku vyšší smykové rychlosti a vyšší turbulence, která vytváří samočisticí efekt.
 • Minimalizované náklady na likvidaci a přepravu díky vysoce efektivní koncentraci procesních kapalin s vysokou viskozitou a smykově zředěných kapalin
 • Kompaktní rozměry díky menší výšce a hmotnosti ve srovnání s pláštěm a trubkami, což snižuje náklady na instalaci, provoz a údržbu.
 • Vynikající schopnost prekoncentrace a zeslabení díky energeticky účinným sušičkám a přizpůsobení měnícímu se složení přívodu během recirkulace
 • Ideální pro zvýšení kapacity a odstranění nedostatků ve stávajících odpařovacích systémech

Univerzální, kompaktní a samočisticí desková odparka Alfa Laval je vhodný pro širokou škálu aplikací s procesními kapalinami s vysokou viskozitou a vysokým obsahem pevných látek, jako jsou přesycené roztoky solí a odpadní vody z mlýnů na olivový olej, které jsou náchylné k usazování. Tyto odparky jsou ideální pro nové nebo doplňkové instalace a splňují požadavky na střední až nulové vypouštění kapaliny ve všech průmyslových odvětvích.

 • BlueVap – plně automatizovaný, předem sestavený tepelný separační systém, který koncentruje odpadní vodu z mlýnů na olivový olej na 80 % čisté vody a 20 % biologicky rozložitelného protlaku. Nevyžaduje páru ani chladicí vodu. 
 • AlfaFlash – odparka s nucenou cirkulací, který koncentruje náročné procesní kapaliny s nerozpuštěnými látkami a určitou mírou krystalizace.
Je stokrát lepší než starý systém! Kromě plánované letní odstávky funguje bez přerušení a vyrábí zkvašenou záparu s požadovanou kvalitou a konzistencí. Jednotky čistíme na místě proplachováním na konci každého týdne a při kontrole povrchů sloužících k přenosu tepla během letní odstávky byly čisté jako lilie.“ – Shane Fraser, vedoucí výroby lihovaru, Glenfarclas Distillery 
Společnost Alfa Laval nám pomáhá dosáhnout našeho cíle, kterým je výroba olivového oleje s nulovým odpadem díky technologii BlueVap.“  – majitel, Frantoio di Santa Téa, Reggello, Itálie 

Podívejte se na naši kompletní řadu odparek

Perfektní pro ne-Newtonovské kapaliny 

Illis evaporator_Diagram CSL.png

Díky zvlněné konstrukci desek, která podporuje turbulenci a průběžné čištění, se odparka AlfaFlash nezanáší tak rychle jako trubkové odparky. Kromě toho pokud se produkt zřeďuje smykem (zápar, kukuřičný strmý louh, bílkovinné roztoky atd.), vysoký smykový pohyb deskové odparky AlfaFlash snižuje viditelnou viskozitu procesní kapaliny, což dále potlačuje usazování a zlepšuje výkon při přenosu tepla.

V porovnání s tradičním odpařovacím systémem trubkového typu vyžadují systémy AlfaFlash a AlfaVap podstatně menší instalační výšku a lze je instalovat bez složitých stavebních prací.

PPI00521EN_NAOHAL_CMYK.jpg


Zdroje tepla pro odpařovací systémy

Možnosti konfigurace

Odpařovací systémy Alfa Laval mohou využívat teplo z různých zdrojů, jako je mechanická a tepelná komprese, a také odpadní páry ze sušiček.

Víceúčelový systém 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Šetří energii opětovným použitím páry
 • Jednoduchý a flexibilní

Mechanická rekomprese par, MVR 

 • Vysoká investice 
 • Nízká (nebo žádná) spotřeba páry 
 • Používá elektrickou energii 

Tepelná rekomprese par, TVR 

 • Nízké náklady se sníženou spotřebou páry 
 • Jednoduché, bez pohyblivých součástí

Odpadní teplo ze sušiček 

 

 • Nízké náklady na energii 
 • Relativně vysoká investice 

Pilotní testování a pronájem odpařovacích systémů

Možnost vyzkoušení před koupí. Získejte odborné znalosti a rady od techniků společnosti Alfa Laval, kteří vám pomůžou optimálně nakonfigurovat odpařovací systém, včetně:

 • Podrobná analýza a charakterizace vody  
 • Modelování procesů a chemie vody 
 • Srovnávací nebo pilotní testování pro použití se středně vysokým až vysokým rizikem 
 • Podrobné hodnocení kompatibility materiálů  
 • Analýza vzorků  
 • Pilotní testy  

Navštivte centrum Alfa Laval Materials Technology & Chemistry Lab and Test Centre ve švédském Lundu, centrum Alfa Laval Innovation and Test Centre in Nakskov v Dánsku nebo si pronajměte jeden z našich mobilních pilotních odpařovacích systémů a proveďte zkoušky přímo ve vašem závodě. 

.

Produkty

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

 • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
 • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
 • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png

Zkonstruovaný systém

Kompletní odpařovací systém AlfaVap se stoupajícím filmem zahrnuje deskové odpařovače, předehřívače, cyklonové odlučovací nádoby, jednotky pro tepelnou nebo mechanickou rekompresi par, čerpadla, měřidla, ventily, potrubí a místní programovatelný logický regulátor (PLC) a řídicí panel. Systém lze předem sestavit v dílně společnosti Alfa Laval, což zkracuje dobu instalace na místě na jeden až tři týdny.


.

Jak funguje deskový výparník

Deskový výparník Alfa Laval AlfaFlash využívá nucenou cirkulaci. Čerpadlo zajišťuje recirkulaci kapaliny mezi nádobou cyklonového odlučovače a deskovým výparníkem, čímž vzniká vysoce turbulentní proudění uvnitř deskového výměníku tepla. 

V deskovém výměníku tepla nedochází k varu, ale kapalina se ohřívá pod tlakem. Samotné odpařování probíhá tak, že se zahřátá kapalina vypustí do nádoby odlučovače, kde se uvolní tlak a těkavá kapalina se následně rychle vypaří. Spousta systémů AlfaFlash se provozuje ve vakuu. 

Víceúčelové konstrukce snižují nároky na spotřebu páry: pára vyrobená v rámci jednoho efektu se používá jako topné médium v následujícím efektu. V kombinaci s tepelnou rekompresí par (TVR) nebo mechanickou rekompresí par (MVR) lze spotřebu páry snížit na zlomek odpařovací kapacity. 

Kompletní systém AlfaFlash zahrnuje deskové výparníky, předehřívače, odlučovací nádoby, TVR nebo MVR, recirkulační čerpadla, měřidla, ventily, potrubí a ovládací panel. 

Mohlo by vás také zajímat…

Odpařovací řešení 3D/VR

Prohlédněte si naše odpařovací systémy zblízka a ze všech stran. 3D/VR modely odpařovacích systémů zobrazíte jednoduše kliknutím na jeden z modulů.

AlfaFlash Decanter 640x360

Prozkoumejte naši nabídku výparníků

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odpařovacích stanic od deskových výparníků a výparníků se stoupajícím filmem až po trubkové výparníky a výparníky s klesajícím filmem. Vyhledejte, co by vyhovovalo vašim potřebám odpařování.

water steam drops 640x360