FilmVap

Osvědčená a spolehlivá odparka Alfa Laval FilmVap s klesajícím filmem účinně koncentruje velké objemy kapalin s nízkým až středním usazováním – hospodárně a energeticky efektivně. Tato robustní víceúčelová trubková odparka se snadným ovládáním a údržbou zabírá méně místa než srovnatelné jednotky díky inovativnímu uspořádání vysoce účinných odlučovačů páry a kapaliny. Rovnoměrné rozložení kapaliny a adekvátní smáčení pomáhá snižovat usazování, četnost čištění a prostoje.

FilmVap 640x360

Vysoké objemy kvalitního koncentrátu z procesních kapalin citlivých na teplotu a náchylných k usazování, nízké nároky na údržbu.

  • Vysoká kvalita kondenzátu díky účinné distribuci kapaliny a separaci páry a kapaliny ve vakuu
  • Nízké nároky na údržbu díky nízkým teplotám a vysoké účinnosti přenosu tepla, které snižují usazování
  • Robustní, uživatelsky přívětivý design se širokým provozním rozsahem pro delší dobu provozuschopnosti a nízké nároky na údržbu
  • Univerzální, snadno ovladatelné a vysoce přizpůsobitelné široké škále použití a kapacit až do 50 tun za hodinu v jedné jednotce
  • Zvýšená energetická účinnost díky uspořádání s více efekty nebo díky přidání jednotek pro tepelnou nebo mechanickou rekompresi par

Optimalizujte koncentraci procesních kapalin s nízkou až střední viskozitou citlivých na teplotu pomocí odparky Alfa Laval FilmVap s klesajícím filmem. Nízké teplotní rozdíly, vysoká účinnost přenosu tepla a vysoká odolnost proti usazování díky minimální době kontaktu produktu s povrchem činí z trubkové odparky FilmVap s klesajícím filmem spolehlivou volbu pro širokou škálu odpařovacích úloh. 

Je kompaktní, úsporná, snadno ovladatelná a nenáročná na údržbu a je ideální pro zpracování procesních kapalin s nízkou až střední viskozitou při kapacitě až 50 tun za hodinu. Dosáhněte ještě vyšší energetické účinnosti použitím konfigurací s více efekty nebo kombinací výparníku Alfa Laval FilmVap s klesajícím filmem s jednotkami pro tepelnou rekompresi par (TVR) nebo mechanickou rekompresi par (MVR). 

Vedení společnosti Pioneer je velmi spokojeno s úrovní nasazení, technickou kompetencí a obětavostí týmu Alfa Laval. – S. S. Tomar, výkonný ředitel společnosti Pioneer Industries Ltd., Pathankot Punjab, Indie (úspora energie při koncentrování vyjetých pracích plynů z lihovarů na bázi obilí s využitím alkoholových par z destilačních kolon jako jediného topného média/paliva) 
Po naplnění našich požadavků na nový závod na odpařování použitých pracích prostředků na bázi biometanu jsme s odborníky společnosti Alfa Laval diskutovali o naší vizi dosažení nulového vypouštění kapalin. Společnost Alfa Laval přišla s inovativním systémem odplyňování a odlučování kondenzátu. – H. K.Yadava, generální ředitel lihovaru Harinagar Sugar Mills, Bihár, Indie (nulové vypouštění kapalných odpadních vod z lihovaru) 

Podívejte se na naši kompletní řadu odparek

.

Produkty

.

Služby

Potravinářské služby

Potravinářské služby Alfa Laval pomáhají rozšířit výkonnost vašich potravinářských systémů tím, že maximalizují výkonnost vašeho provozu. To vám umožní:

  • Neustále zlepšujte svůj provoz, abyste si udržovali konkurenční výhodu
  • Zaměřte se na dobu provozuschopnosti, optimalizaci a dostupnost
  • Maximalizujte návratnost investic v průběhu životního cyklu svých potravinářských systémů

Získejte podrobnější informace o naší nabídce služeb

process_men_ipad_joulestool.png


Plotýnkový rozdělovač

 

 

Kombinace rovnoměrného rozdělování kapaliny v plotýnkovém rozdělovači a dostatečného smáčení pomáhá zabránit neefektivnímu rozdělování a výrazně snižuje zanášení trubek. Odvzdušňovací trubky udržují tlakovou rovnováhu nad a pod rozdělovací deskou a také udržují stálou statickou hmotnost kapaliny na rozdělovací desce.

Tryskový rozdělovač 

Dalším typem rozdělovače kapaliny, který je k dispozici v trubkových výparnících Alfa Laval FilmVap, je tryskový rozdělovač vybavený pevnými kuželovými rozprašovacími tryskami. Velikost a množství těchto trysek závisí na průtoku kapaliny a průměru trubkového plechu ve výměníku tepla. Větší velikost otvorů ve srovnání s plotýnkovým rozdělovačem snižuje riziko ucpání trysky a zajišťuje rovnoměrnou distribuci do trubek. 

Aby se snížila teplota, probíhá separační fáze ve vakuu, které vzniká kondenzací par z posledního efektu v kondenzátoru. Vakuové čerpadlo obvykle odstraní všechny nekondenzovatelné plyny.  

Použití více efektů snižuje spotřebu páry ve výparníku. Páry vznikající při jednom efektu slouží jako topné médium při následujícím efektu. Použití tepelné rekomprese par nebo mechanické rekomprese par v kombinaci s těmito efekty dále snižuje spotřebu páry na zlomek kapacity odpařování. 

 

Jet distributor-2.png

.

Jak funguje výparník FilmVap s klesajícím filmem (ffe)

V první fázi vstupuje procesní kapalina do vstupního otvoru v horní části výparníku. Speciálně navržený rozdělovač kapaliny zajišťuje rovnoměrné rozdělování kapaliny do topných trubek. Vlivem gravitační síly proudí kapalina směrem dolů v souvislém filmu po vnitřním povrchu trubek. Pára přiváděná na vnější stranu trubek zvyšuje teplotu kapaliny. Jakmile dojde k varu, film urychlený vznikající párou klesá na dno trubek. Na dně trubky vstupuje směs par a koncentrované kapaliny do druhého efektu nebo separační fáze. 

Mohlo by vás také zajímat…

Odpařovací řešení 3D/VR

Prohlédněte si naše odpařovací systémy zblízka a ze všech stran. 3D/VR modely odpařovacích systémů zobrazíte jednoduše kliknutím na jeden z modulů.

AlfaFlash Decanter 640x360

Prozkoumejte naši nabídku výparníků

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odpařovacích stanic od deskových výparníků a výparníků se stoupajícím filmem až po trubkové výparníky a výparníky s klesajícím filmem. Vyhledejte, co by vyhovovalo vašim potřebám odpařování.

water steam drops 640x360