Procesní systémy pro úpravu tuku

Přechod od rafinovaných olejů ke speciálním tukům? Nebo rozšíření stávajících zařízení o zpracování speciálních tuků? Alfa Laval nabízí kompletní řadu procesů modifikace tuku, jako je ztužování tuku, interesterifikace (chemická nebo enzymatická), suchá frakcionace a semikontinuální deodorizace. Ty lze integrovat do předběžné rafinérie, mohou fungovat jako samostatný proces nebo mohou dodávat suroviny do navazujících zařízení, jako jsou margarínové nebo tukové linky.

Continuous dry fractionation process system

Výhody našeho zařízení na modifikaci tuku

  • Flexibilní design zvládne velké množství produkce různých speciálních tuků za den
  • Zařízení může být navrženo pro více účelů
  • Minimální spotřeba vody a energie
Společnost Alfa Laval zjednodušila suchou frakcionaci na proces, který je snadno ovladatelný pro obsluhu, a tím transformovala celou technologii,“ – Kenny Liew, zástupce ředitele závodu IOI Edible Oils Sdn Bhd v Malajsii.
Společnost Alfa Laval nám dodala vysoce účinný závod s nejnižšími výrobními náklady, pokud jde o spotřebu energie, vodíku a katalyzátoru. Poskytuje nám neomezenou flexibilitu při výrobě jakéhokoli typu tuku, který chceme.“ – Alejandro Murillo, ředitel závodu CALSA – Cia Argentina de Levaduras SAIC – Argentina.

Žádost o nabídku

Návrh procesu pro jakékoli portfolio speciálních tuků

V závislosti na produktech, o které se vaši zákazníci zajímají, a na surovinách, které máte k dispozici, si můžete vybrat mezi několika různými řešeními Alfa Laval nebo jejich kombinací.

Proces frakcionace

fractionation process flow diagram.jpgPřirozený způsob modifikace olejů a tuků

Pokud vaše vstupní surovina pochází z palmového oleje nebo živočišných tuků, existuje přímý, přirozený způsob, jak ji modifikovat tak, aby získala vyšší hodnotu. Rozdělením vstupní suroviny na kapalné a pevné frakce nebo kombinací různých frakcí můžete vytvořit produkty, které odpovídají přesným specifikacím vašich zákazníků. Frakcionace spočívá v jemném ochlazování olejů nebo tuků v přesně řízeném procesu, který umožňuje krystalizaci obsahu tvrdého tuku. Při suché frakcionaci se tuk udržuje při teplotě, při které je v částečně kapalné formě. Krystaly se pak oddělí od kapalné frakce membránovou filtrací. Výsledkem jsou dva odlišné produkty s různými fyzikálními vlastnostmi a teplotami tání. Tohoto výsledku lze dosáhnout absolutně bez chemických úprav, jedná se tedy o „přirozený“ způsob výroby tvrdých tuků.

Proces hydrogenace

Hydrogenation process flow diagram.jpgVšestranný způsob modifikace tuků

Oleje a tuky z prakticky všech druhů surovin a přísad lze změnou jejich molekulární struktury modifikovat na tvrdé tuky. Toto se provádí hydrogenací – procesem, při kterém se vodík chemicky kombinuje s nenasycenými oleji a tuky spojením s dvojnými vazbami řetězců nenasycených mastných kyselin. Tento proces v podstatě spočívá v probublávání plynného vodíku skrz oleje, zpravidla při teplotách 150–200 °C, pod tlakem a v přítomnosti katalyzátoru. Tím se k dvojným vazbám nenasycených mastných kyselin přidávají atomy vodíku, buď za účelem jejich redukce, nebo vytvoření plně nasycených tuků. Hydrogenace zvyšuje bod tání olejů a tuků a zlepšuje řadu jejich dalších vlastností včetně chuti a trvanlivosti. Diagramy vpravo a níže ukazují dva systémy založené na filtraci a kontinuální odstředivé separaci, kterou Alfa Laval poskytuje pro odstraňování katalyzátoru.

Interesterifikační proces

interesterification process flow diagram.jpg

Chcete spojit efektivní a flexibilní výrobní zařízení se schopností uspokojit neustále se měnící požadavky zákazníků? Může vám pomoci interesterifikace.

Interesterifikace umožňuje zkombinováním různých olejů a tuků vyrábět tvrdé tuky ze široké škály surovin a způsobem, který odpovídá moderním požadavkům trhu.

Tradiční interesterifikace se provádí pomocí chemického katalyzátoru (obvykle methoxidu sodného), aby se dosáhlo přeskupení polohy mastných kyselin na základní molekule glycerolu.

Směs olejů a tuků se přečerpá ze směšovací nádrže do parního ohřívače a poté do reaktoru ve vakuu k sušení. Pro zlepšení účinnosti sušení je olej čerpán přes recirkulační sekci.

Po vysušení oleje se do recirkulačního proudu oleje pomocí speciálního dávkovacího zařízení zavede katalyzátor. Když je reakce katalyzátoru dokončena, olej se vypustí do reaktoru pro následné zpracování. Zde se katalyzátor deaktivuje kyselinou a olej se ošetří pomocí bělicí hlinky.

Alternativně lze katalyzátor deaktivovat vodou v promývací nádrži. Mýdlo vytvořené v tomto procesu se odstraňuje pomocí odstředivky se sestavou disků. Olej se poté vysuší a pošle do fáze následného zpracování.

Interesterifikace neovlivňuje stupeň nasycení tuku ani umístění chemických vazeb cis-trans. Z velké části se provádí pro kontrolu konzistence oleje nebo tuku při různých teplotách, což je parametr, který je pro vaše zákazníky v potravinářském průmyslu zásadní.

.

Hlas zákazníka

IOI Edible Oils

Závod Alfa Laval na suchou frakcionaci v rafinérii palmového oleje provozované společností IOI Edible Oils obsahuje šest krystalizátorů a jeden kalolis. Suchá frakcionace je zde více než jen způsobem výroby kuchyňského oleje. Pro efektivní řízení a špičkové výsledky zde byly přidány pokročilé systémy PLC.

Společnost Alfa Laval zjednodušila suchou frakcionaci na proces, který je snadno ovladatelný pro obsluhu, a tím transformovala celou technologii,“ 

– Kenny Liew, zástupce ředitele závodu

CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C

Hydrogenační zařízení Alfa Laval dodané společnosti CALSA obsahuje napájecí nádrž, přídavnou nádrž a slepý reaktor. Rekuperaci tepla zajišťuje vysoce účinný deskový výměník tepla. Odstranění katalyzátoru se provádí ve dvou krocích za použití přímé filtrace následované systémem dodatečné úpravy. Zařízení je plně automatické a řízené jednotkou PLC.

Společnost Alfa Laval nám dodala vysoce účinný závod s nejnižšími výrobními náklady, pokud jde o spotřebu energie, vodíku a katalyzátoru. Poskytuje nám neomezenou flexibilitu při výrobě jakéhokoli typu tuku, který chceme,“ 

– Alejandro Murillo, ředitel závodu CALSA, Argentina.

.

Rádi vám pomůžeme

Optimalizujte svůj zpracovací systém pro modifikaci tuků na základě snadno dostupných olejů a vašich tržních příležitostí. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat (i v raných fázích) a využijte našich rozsáhlých zkušeností. Těšíme se na spolupráci s vámi na maximalizaci hodnoty z výroby speciálních tuků.

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360