Systémy pro výrobu margarínu

Hledáte možnosti navazujících investic pro vaše podnikání s jedlým olejem? Získejte nové příjmy další rafinací jedlých olejů na nízkotučné pomazánky nebo stolní, tekuté, dortové a smetanové margaríny a margaríny do listového těsta. Chcete-li dosáhnout nejvyšší kvality a výtěžnosti produktu se žlutým tukem, optimalizujte své procesy výroby jedlého oleje pomocí hygienických, vysoce automatizovaných a modulárních systémů na výrobu margarínu od Alfa Laval.

margarine 640x360

Flexibilní, vysoce efektivní výrobní linka pro vysoce kvalitní margaríny a pomazánky

  • Modulární zařízení, které se snadno přizpůsobí kapacitním požadavkům
  • Plně automatické, cenově výhodné zpracovací systémy umístěné v rámu
  • Osvědčený, hygienický výrobek
  • Nejvyšší kvalita produktu, optimalizovaná výtěžnost
  • Jedno kontaktní místo pro všechny vaše procesy výroby margarínu

Řešení problémů výroby margarínu vyžaduje celostní přístup – od získávání tuků a separace triglyceridů v tucích a olejích, přes přípravu olejů, vody a emulgátorů až po řízení bodu tání, pasterizaci a krystalizaci. Dosažení správné směsi pevnosti a tekutosti pro hladký a stabilní produkt se žlutým tukem vyžaduje obsáhlé chápání toho, jak dosáhnout konečných vlastností hotového produktu při zachování chuti, pocitu v ústech a nutriční kvality. Alfa Laval vám s tím může pomoci. 

 

Žádost o nabídku

Dokumenty

.

Popis procesu výroby margarínu

Proces výroby margarínu se skládá z pěti částí: olejová fáze s přípravou emulgátoru, vodná fáze, příprava emulze, pasterizace a krystalizace. Jakákoli přebytečná produkce se vrací přes kontinuální přepracovací jednotku do nádrže na emulzi.

Alfa Laval margarine processing plants and equipment for oil phase and emulsifier area

Příprava olejové fáze a emulgátoru při výrobě margarínu

Čerpadlo přenáší olej, tuk nebo směsný olej ze skladovacích nádrží přes filtr do váhového systému. Pro získání správné váhy oleje je tato nádrž instalována nad snímači zatížení. Směsný olej se míchá podle receptury.

Příprava emulgátoru se provádí smícháním oleje s emulgátorem. Jakmile olej dosáhne teploty přibližně 70 °C, do nádrže emulgátoru se ručně přidají emulgátory, jako jsou lecitin, monoglyceridy a diglyceridy, obvykle ve formě prášku. Mohou být přidány také další složky rozpustné v oleji, jako je barvivo a příchuť.   

Alfa Laval margarine processing plants and equipment for Water phase area

Vodná fáze při výrobě margarínu

Pro výrobu vodné fáze jsou dodávány izolované nádrže. Průtokoměr dávkuje vodu do nádrže, kde se ohřeje na teplotu nad 45 ºC. Suché přísady, jako je sůl, kyselina citrónová, hydrokoloidy nebo sušené odstředěné mléko, mohou být přidány do nádrže pomocí speciálního zařízení, jako je nálevkový mixér pro prášky.

 

Alfa Laval margarine processing plants and equipment for Emulsion phase area

Příprava emulze při výrobě margarínu

Emulze se připravuje přidáním směsi emulgátoru a vodné fáze do olejů a tuků v uvedeném pořadí. Míchání olejové fáze a vodné fáze probíhá v nádrži na emulzi. Zde mohou být ručně přidány další přísady, jako je příchuť, aroma a barvivo. Čerpadlo přenese výslednou emulzi do napájecí nádrže.

V této fázi procesu lze použít speciální zařízení, jako je vysokosmykový mixér, aby byla emulze velmi jemná, úzká a těsná a aby se zajistil dobrý kontakt mezi olejovou fází a vodnou fází. Výsledná jemná emulze vytvoří vysoce kvalitní margarín, který vykazuje dobrou plasticitu, konzistenci a strukturu.

Pumpa pak emulzi přepraví do pasterizační oblasti.

Alfa Laval margarine processing plants and equipment for pasteurization

Pasterizace při výrobě margarínu

Pasterizační jednotka namontovaná na rámu zajišťuje pasterizaci v rámci linky. Čerpadlo emulzi přenese přes drátěný filtr do deskového výměníku tepla pro pasterizaci. Další čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplé vody přes deskový výměník tepla. K pasterizaci dochází při teplotách mezi 80 °C a 85 °C; proces trvá několik sekund. Zahřátí emulze zamezuje růstu bakterií a dalších mikroorganismů a zlepšuje stabilitu emulze. Emulze zpravidla opouští pasterizační zařízení při teplotě mezi 45 °C a 50 °C.

Alfa Laval margerine processing plants and equipment for crystallization section

Krystalizace při výrobě margarínu

Vysokotlaké čerpadlo převádí emulzi do vysokotlakého výměníku tepla se škrabaným povrchem (SSHE), který je nakonfigurován podle průtoku a receptury. Zde se mohou nacházet chladicí trubky různých velikostí a s různými chladicími povrchy. Každý válec má nezávislý chladicí systém, do kterého je přímo vstřikováno chladivo (typicky čpavek R717). Produktová potrubí propojují všechny válce mezi sebou. Teplotní čidla na každém výstupu zajišťují správné chlazení. Maximální jmenovitý tlak je 120 barů.  

V závislosti na receptuře a aplikaci může být nutné, aby emulze před balením prošla jednou nebo více čepovými zpracovávacími jednotkami. Čepové zpracovávací jednotky zajišťují správnou plasticitu, konzistenci a strukturu produktu. V případě potřeby může Alfa Laval dodat odkládací trubici; většina dodavatelů balicích strojů ji však poskytuje.

Kontinuální přepracovací jednotka

Kontinuální přepracovací jednotka je navržena tak, aby znovu roztavila veškerý přebytečný produkt, který obešel balicí stroj, za účelem opětovného zpracování. Zároveň z balicího stroje odstraňuje nežádoucí zpětný tlak. Tento kompletní systém se skládá z deskového výměníku tepla, temperovaného recirkulačního vodního čerpadla a ohřívače vody.

.
.

Jedinečné partnerství

Společnost Alfa Laval spojila síly se společností RONO, specialistou na technologie zpracovacích řešení pro potravinářský průmysl dodávajícím komplexní, přizpůsobené systémy zpracování margarínu, které lze plně integrovat do vašeho závodu. Naše nabídky řešení se vzájemně doplňují. Nechte si navrhnout a dodat předřazené sekce rafinace a modifikace tuku nebo vysoce flexibilní multifunkční řešení. Můžete se spolehnout na řešení individuálně přizpůsobená vašim specifikacím a požadovanému koncovému produktu. Společnosti Alfa Laval a RONO jsou společně silnější a prostřednictvím naší kombinované globální přítomnosti vám přinášejí to nejlepší v oblasti návrhu, inženýrství, servisu a podpory systémů závodů na výrobu margarínu.

Optimalizace procesu výroby jedlého oleje

Rafinace surového oleje na jedlý olej vyžaduje hluboké znalosti procesu – od odslizení (degumming), neutralizace a odparafinování až po bělení, deodorizaci a odstraňování GE a 3-MCPD.

degumming-for-edible-oil 640x360

Služby

.
360 Service 256px

Globální služby a podpora

Udržování vašich výrobních linek margarínu v provozu je naším hlavním zájmem. Využijte svůj závod na maximum s podporou odborníků Alfa Laval. Můžete se spolehnout, že splníme vaše požadavky na služby – od školení vašich zaměstnanců a sdílení našich znalostí až po provádění zkoušek na místě a zkušebních provozů v pilotním závodě. Ve spolupráci se společností RONO má Alfa Laval rozsáhlou globální servisní síť, která pokrývá více než 100 zemí a poskytuje tak místní zastoupení ve vaší blízkosti, abyste mohli optimalizovat své procesy a maximalizovat kvalitu, efektivitu a výnosy.

.

Vše, co potřebujete pro vynikající margaríny a pomazánky

Chcete postavit nový zpracovávací závod nebo rozšířit výrobu? Optimalizujte svůj závod na výrobu margarínu s Alfa Laval. Díky svým rozsáhlým znalostem a komplexnímu portfoliu řešení a vybavení má Alfa Laval globální dosah a místní zastoupení, které splní vaše potřeby.

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360