Procesní systémy rafinace jedlého oleje

Rafinace surového oleje na jedlý olej vyžaduje hluboké znalosti procesu – od odslizení, neutralizace a odparafinování až po bělení, deodorizaci a odstraňování GE a 3-MCPD. Výrobci jedlých olejů po celém světě při odstraňování nečistot a těkavých složek a optimalizaci rafinačních procesů spoléhají na know-how společnosSpolehněte se na to, že zajistíme optimální chuť, aroma, stabilitu, vzhled a nutriční hodnotu vašich jedlých olejů a zároveň maximalizujeme kvalitu.

Oil flowing

Vysoce spolehlivé, všestranné, snadno ovladatelné systémy pro kvalitní jedlé oleje

  • Široká řada robustních, spolehlivých a snadno ovladatelných komponentů, zařízení a systémů pro zpracování jedlého oleje
  • Znalosti a praktické zkušenosti pro začlenění zařízení do aplikací a inovativních řešení
  • Rozsáhlé zkušenosti s návrhem, instalací, uvedením do provozu, servisem a podporou systémů zpracování jedlého oleje
  • Vysoká kvalita a výtěžnost produktu, nízké ztráty produktu a spotřeba energií
Alfa Laval nese plnou odpovědnost a já se nemusím o nic starat.“ - Henk Vedder, manažer údržby, Cargill, Amsterdam.
Odborníci z Alfa Laval opravdu vědí, co dělat, jak věci opravit a jak se vypořádat s problémy. S poprodejním servisem se vždy znovu obracíme na Alfa Laval. - Haji Matan Ibrahim, ředitel lisovny / hlavní inženýr Kilang Sawit Bukit Bandi. 
Tým Alfa Laval nám poskytuje pravidelnou podporu. Jsme s týmem Alfa Laval spokojeni.“ – Ramhari Gaikwad, technický manažer, Shalimar Nutrients.

Žádost o nabídku

Získejte ze svého surového oleje maximum s časem prověřenými zpracovacími řešeními rafinace jedlého oleje, která optimalizují kvalitu, zajišťují bezpečnost potravin a maximalizují výnosy

Alfa Laval je držitelem více než 3700 patentů, z nichž přibližně 140 se vztahuje přímo na systémy jedlého oleje. Neustále investujeme do výzkumu a vývoje, abychom vylepšili základní komponenty a vybavení pomocí inovativních technologií, které optimalizují procesy našich zákazníků.

Ať už potřebujete kompletní systémy pro rafinaci jedlých olejů nebo komponenty a zařízení pro modernizaci vašich stávajících zpracovacích linek, můžete si být jisti, že vás podpoříme. Získáte optimální design, spolehlivost, snadné používání, vyšší kvalitu produktu, nižší ztráty produktu a náklady, minimalizaci odpadu, globální odborné znalosti a místní služby. To vše přispívá k vyšším výdělkům a nižším nákladům na životní cyklus.

Naše portfolio zpracovacích linek na výrobu jedlého oleje

Po klarifikaci oleje (u lisovaných olejů) lze olej rafinovat, jak je uvedeno níže.

Edible oil process line portfolio.jpg

Surový olej pak projde speciálním odslizením na cestě fyzikální rafinace, odslizením vodou nebo rovnou neutralizací na cestě chemické rafinace. Při chemické rafinaci procházejí volné mastné kyseliny reakcí, při které vzniká vodné mýdlo, které se z oleje odstraňuje v  odstředivkách. Fyzikální rafinace z oleje odstraňuje pouze některé nečistoty (většinou fosfatidy, také známé jako fosfolipidy nebo pryskyřice). Některé oleje, jako je slunečnicový a kukuřičný, procházejí krokem odparafinování, aby dosáhly předepsané stability za studena, tedy aby bylo možné zachovat jejich čirost při nízké teplotě. Proces bělení odstraňuje další nečistoty, jako jsou kovy, zbytky mýdla a barevné složky. Nakonec, aby se prodloužila trvanlivost, olej projde deodorizací za účelem zahájení tepelného rozkladu zbytkové barvy, jakýchkoli složek, které mu propůjčují nežádoucí chuť, a peroxidů. Těkavé látky (většinou mastné kyseliny) se odstraňují parním stripováním při teplotě kolem 240–260 °C ve vakuu. Destilát mastných kyselin vzniká jako cenný vedlejší produkt při fyzikální rafinaci. Při chemické rafinaci ho vzniká mnohem méně.

V neposlední řadě můžete využít výhod našich systémů užitkových procesů k dalšímu snížení provozních nákladů ve vašich závodech na rafinaci jedlého oleje prostřednictvím snížení nákladů na energie – ať už jde o elektřinu, zpracovávací vodu, páru, palivo a/nebo chladicí médium. 

Reference

Publikace

Podívejte se na rozsáhlý seznam recenzovaných publikací od zkušených odborníků Alfa Laval. 

Optimalizace procesu výroby jedlého oleje

Rafinace surového oleje na jedlý olej vyžaduje hluboké znalosti procesu – od odslizení (degumming), neutralizace a odparafinování až po bělení, deodorizaci a odstraňování GE a 3-MCPD.

degumming-for-edible-oil 640x360
.

Naši zákazníci:

.

Rádi vám pomůžeme

Hledáte důvěryhodného partnera, který rozumí vašemu podnikání, jeho výzvám a příležitostem? Spolehněte se na Alfa Laval. Poskytne vám řešení klíčových problémů, kterým čelíte, a optimalizuje vaše procesy výroby jedlého oleje na základě dostupných surových olejů.

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Základní zařízení Alfa Laval pro rafinérie jedlého oleje:

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360