Spirálové membrány

Alfa Laval vyrábí komplexní sortiment spirálových membrán, které mají široké využití v řadě aplikací v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Spirálové membrány Alfa Laval jsou k dispozici pro všechny tangenciální filtrační procesy a v různých kombinacích membrány, průměru, délky a distanční vložky. Spirálové membrány disponují full-fit sanitární konstrukcí.

Spiral wound membrane UF

Vyladěná filtrace

Membránová filtrace odděluje různé složky ve vstupním proudu na základě velikosti a tvaru obsažených mikročástic. A čím lepší je filtrace, tím vyšší je i kvalita a hodnota konečného produktu.

Unikátní konstrukce spirálových membrán Alfa Laval zaručuje, že vstupní proud prochází spirálovou membránou za nejlepších možných průtočných podmínek. Tím se zajišťuje co nejúčinnější separace a vynikající proudění i to, že jednotlivé spirálové membrány mají dlouhou životnost a snadno se čistí.

Many applications

Alfa Laval spiral membranes are widely used for many applications within the food, beverage, dairy, biotech and pharmaceutical industies where the aim is to achieve a high-yield concentration and demineralization of products as well as recovery, purification, fractionation etc.

Many combinations

Alfa Laval offers spiral membranes for all cross-flow filtration processes: reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration.

Our spiral membranes are available with the same type of basic membranes as those found in our range of flat sheet membranes. They are available in different combinations of diameter, length and spacer and they all feature a full-fit sanitary design. The scope includes spiral membranes which are especially resistant to high temperatures and pH-values.

 

 

 

Výhody

  • Nízké počáteční investice a nízké náklady na náhradu v důsledku dlouhé životnosti
  • Nákladově efektivní provoz díky nízké spotřebě energie
  • Vysoce kompaktní konstrukce vyžadující minimální zastavěnou plochu 
  • Vynikající chemická a tepelná stabilita s vysokou hodnotou pH a teploty
  • K dispozici v různých kombinacích délky, průměru a rozměru
  • Speciální provedení se všemi materiály v souladu s předpisy FDA pro hygienické aplikace
  • Vhodný pro širokou škálu aplikací v potravinářském, mlékárenském, nápojovém, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu
  • Vlastní výroba společnosti Alfa Laval

RO_NF spiral loops

Výše uvedená ilustrace zobrazuje spirálový systém Alfa Laval, který se obvykle používá pro aplikace, jako je koncentrace antibiotik, enzymů, kvasnicového extraktu, vaječného bílku a džusu, jakož i pro snížení obsahu alkoholu v pivu.

Systém může být také vybaven ultrafiltračními nebo mikrofiltračními spirovými membránami pro koncentraci a čištění. Provedený spirálový koncentrační proces může být také kombinován například se spirálou Alfa Laval nebo s plochou membránou. 

Spiral wound membrane
Struktura proudění ve spirálové membráně Alfa Laval.Červená představuje vstupní proud/retentát.Žlutá představuje permeát.

Jak to funguje

Jádrem každého spirálového prvku je perforovaná centrální trubice, k níž jsou připevněny velké membránové kapsy. Každá z nich obsahuje distanční síť, která dopravuje permeát z membránové kapsy a do centrální trubice.

Různé tloušťky distanční sítě mezi jednotlivými kapsami zajišťují, aby byl vstupní proud rovnoměrně rozložen po celém povrchu membrány.

Zvláštní technika těsného ovíjení použitá ve spirálově vinutých membránách Alfa Laval poskytuje maximální možnou aktivní membránovou plochu, která zajišťuje odpovídající vysokou filtrační kapacitu. Výjimečné pevnostní vlastnosti spirálově vinutých membrán Alfa Laval zajišťují dlouhou životnost a menší problémy s tvorbou nežádoucích kanálů, a to i při vysoké tlakové ztrátě v daném prvku.

Shody

Všechny materiály použité při výrobě membrán značky Alfa Laval spirálově vinuté nebo ploché konstrukce a konfigurace jsou v souladu s nařízením EU (ES) 1935/2004, nařízením EU 10/2011, nařízením EU (ES) 2023/2006 a předpisy FDA (CFR), hlava 21. Membrány jsou tedy vhodné pro použití v potravinářských a farmaceutických technologických aplikacích.

Tato shoda se rovněž vztahuje na zařízení a armatury související s provozem membrán včetně položek, jako jsou deskové jednotky, pouzdra prvků a čerpadla.