Brew series

Talířové odstředivky Alfa Laval pro pivovary jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a konfiguracích, z nichž každá je speciálně navržena pro určitý druh separace.

Alfa Laval dodává vysoce kvalitní separátory do pivovarnického průmyslu již celá desetiletí. Pivovarské separátory Alfa Laval se ukázaly být klíčem k tomu, aby pivovary na celém světě dosahovaly lepších výnosů na základě vyšší efektivity, a pomáhají jim uspokojovat měnící se strukturu poptávky při zachování ziskovosti. Pivovarské separátory společnosti Alfa Laval zajišťují při průchodu separátorem minimální oxidaci produktu, což je u pivovarů hlavní požadavek v oblasti kvality. I na problematiku hygieny se ve všech aspektech návrhu těchto pivovarských separátorů klade silný důraz.

Separátory řady BREW se běžně používají v následujících aplikačních stupních procesu vaření piva:

  • předčištění
  • separace zeleného piva
  • separace horké mladiny
  • regenerace piva

S funkcemi a možnostmi, jako je OxyStop – hydrohermetické těsnění, které zajišťuje minimální výskyt kyslíku ve vyčištěné kapalině, samočinný systém SmartEject, který provádí přerušované vypouštění pevné fáze s vysokým obsahem sušiny, speciálně navržený pohon s frekvenčním měničem (VFD) nabízející přednosti, mezi něž patří nízký rozběhový proud a možnost krátkodobé rekuperace elektrické energie, a řada dalších, může pivovar přizpůsobit výkon a kapacitu separátoru danému aplikačnímu úkolu tak, aby bylo dosaženo optimálního výnosu.

Jak to funguje

 How its works - Note Image might not correspond fully with describing text. Please refer to Documentation for more detailed info

Vstupní směs se zavádí do rotujícího odstředivého bubnu shora přes stacionární vstupní potrubí a před vstupem do svazku talířů se urychluje v rozdělovači. Separace probíhá mezi talíři. Produkt se pohybuje směrem ke středu bubnu, kde je pod tlakem odčerpáván pomocí vestavěného dostředivého čerpadla.

Težší pevná fáze se shromažďuje na okraji bubnu, kde je přerušovaně vypouštěna přes odstředivý cyklon. Sediment je vypouštěn hydraulickým systémem pod separačním prostorem v bubnu,  který ve vhodných intervalech spouští dolů posuvné dno bubnu, čímž se otevřou otvory pro odvod sedimentu na obvodu bubnu.

Samočinný systém pracuje tak, že do snímací komory přichází z horní části snímací plyn. Když nahromaděné pevné látky dosáhnou vnějšího obvodu indikačního talíře, změní se tlak v potrubí snímacího plynu. Tato změna tlaku spustí prostřednictvím řídicího systému vypouštění.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Brew series

Kontaktní osoba