Clara

Řada vysokorychlostních separátorů Clara je speciálně vyvinuta pro potravinářské, nápojové a průmyslové fermentační aplikace. Řada Clara nabízí šetrné zpracování produktu, vysokou účinnost separace a nízkou spotřebu energie.

Clara 高速离心机-Clara High Speed Centrifuge

Kompletní řada pro všechny potřeby

V rámci řady Clara jsou k dispozici modely všech velikostí, od laboratorního nebo pilotního provozu až po modely pro velké potravinářské a nápojové i průmyslové fermentační linky s obrovskými kapacitami. V závislosti na modelu jsou separátory Clara k dispozici v různých provedeních, od nehermetických (horní plnění) až po plně hermetické (spodní plnění).

Menší modely Clara jsou všechny instalovány na paletových rámech, aby se usnadnila instalace, minimalizoval zástavbový půdory a zajistila se jejich mobilita (všechny paletové rámy mají kolečka). Na rámu je veškeré vybavení potřebné k efektivnímu a spolehlivému ovládání separátoru. K dispozici je ovládací panel a potrubní propojení, které obsahuje všechny potřebné součásti k plnění separátoru produktem a servisní vodou.

Větší modely Clara jsou pro montáž na paletový rám méně vhodné. V tomto případě jsou ovládací a řídící panely instalovány na vlastním nerezovém samonosném rámu. Potrubní rozvody pro produkt a servisní vodu se všemi ventily a měřidly jsou umístěny na opačné straně stejného rámu.

Plnicí čerpadla a čerpadla sedimentu jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro všechny modely Clara. Větší modely Clara mají také možnost regulace průtoku.

Oblasti použití

Řada Clara je zvláště vhodná ke klarifikaci výrobků v následujících oblastech:

Při výrobě nápojů, například:

  • bílý hroznový mošt (samotok a lisovaná hroznová šťáva)
  • mladé a zralé víno (nešumivé i šumivé)
  • čajový a kávový extrakt
  • ovocné šťávy (citrusy, tradiční a tropické ovoce)

Průmyslové fermentační aplikace, například:

  • mikroskopické řasy
  • bakterie
  • kvasnice

Vlastnosti a výhody

Separátory Clara mají řadu výhod, které se odvíjejí od konkrétního modelu.

Talířový vtok – šetrné zacházení s produktem

Talířový vtok umožňuje velmi šetrné urychlování přiváděného produktu. To zvyšuje účinnost separace a minimalizuje pěnivost.

Oxy-Stop – zabraňuje přivádění kyslíku

Kapalinová ucpávka ve výstupu separátoru zabraňuje oxidaci produktu a ztrátě těkavých aromatických látek nebo CO2.

Plně hermetická konstrukce – snížená spotřeba energie

Dokonale hermetické utěsnění je dosaženo kombinací duté přívodní hřídele, vzduchotěsného výstupu s mechanickou ucpávkou a úplného zaplnění bubnu separátoru kapalinou.

Kromě maximální účinnosti separace a výrazně snížené spotřeby energie zabraňuje plně hermetická konstrukce jakémukoli kontaktu vzduchu s kapalinou, což minimalizuje riziko pěnění.

Dutá hřídel – šetrné zrychlení

Naše jedinečná konstrukce s dutou hřídelí zajišťuje nejjemnější urychlení částic citlivých na smyk. To vede k maximální účinnosti separace a zároveň ke snížení spotřeby energie.

Jak to funguje

How it works - Clara

Separátor Clara je dvoufázový odstředivý systém určený k oddělování pevných látek od kapalin. Jeho srdcem je samočisticí talířová odstředivka s bubnem, který se otáčí kolem svislé osy. V bubnu je svazek kuželových talířů, na nichž dochází k separaci.

Otáčení této jednotky při vysokých rychlostech vede k tomu, že je vliv gravitace na pevné látky nahrazen řízenou odstředivou silou, jejíž účinek může být více než 10000krát větší.

Když je kapalina obsahující pevné částice vystavena takovým silám, pevná fáze – která je hustší – je vytlačována směrem ven proti rotující stěně nádoby.

Zvláštní geometrie bubnu zajišťuje šetrnější zrychlení u aglomerátů a částic citlivých na střih.

clara 701 cutaway 200px