Globální síť servnisních center

Spokojenost garantována

Servisní centra společnosti Alfa Laval na celém světě podporují provozuschopnost a údržbu vašich zařízení – bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházíte.

Blízkost snižuje prostoje

Servisní centra Alfa Laval jsme strategicky umístili co nejblíže našim zákazníkům, abychom zkrátili časy na dopravu a související prostoje. U moderních zařízeních poskytujeme servisní služby, které přispějí k prodloužení životnosti vašich výrobků a k zachování plynulé výrobní činnosti.

Efektivní servisní služby

Abyste mohli využít všechny naše odborné služby na jednom místě, specializují se servisní centra Alfa Laval na tyto oblasti:

 • Komplexní servis deskových výměníků tepla - chemické čištění, detekce prasklin desek, lepení nových těsnění, sušení v pecích, tlakové zkoušky, úpravy a modernizace 
 • servis dekantačních odstředivek a talířových separátorů včetně čištění, výměny ložisek, výměny těsnění, oprav svařováním, rovnoměrného potažení povrchů tvrdým povlakem, testování, úprav a modernizací

Komfort a kvalita

Nezáleží na tom, zda nám pošlete celý stroj nebo jen jednotlivé komponenty – Alfa Laval garantujte kvalitní provedení servisních služeb podle vašich požadavků. Předáme vám podrobnou zprávu s našimi nálezy a doporučenými opatřeními v současné chvíli a v budoucnosti.

 • V servisním centru Alfa Laval nedaleko od vás. Většina servisních center má obvyklou pracovní dobu; přesto se vám pokusíme vyhovět v neočekávaných případech, které budou vyžadovat okamžitý zásah.
 • Přímo u vás ve výrobním zařízení. Některé servisní zásahy jsou jako šité pro naše kvalifikované techniky s bohatými praktickými zkušenostmi. Jde o tyto servisní služby:

 

 • Prohlídka a vyřešení problému
 •  Uvedení do provozu
 • Modernizace a úprava výrobního zařízení
 • Servisní chemické čištění jednotkou CIP
 • Vyvážení bubnu separátoru v místě provozu
 • Výměna těsnění a opravy
 • Všeobecné rady
 • Praktické školení personálu
 • Audity v místě provozu
 • Zprávy o servisních návštěvách 
 • Doporučené servisní zásahy

Přehled servisních center

Ve společnosti Alfa Laval získáte jedinečného dlouhodobého partnera pro vaše každodenní záležitosti. Naše hustá servisní síť je zárukou toho, že to k nám nebudete mít daleko. Klepnutím na mapu vyhledejte nejbližšího zástupce společnosti Alfa Laval.