Culturefuge

Culturefuge představuje řadu jedinečných, spodem plněných, hermetických biofarmaceutických separátorů (nebo kompletních separačních systémů) vyvinutých speciálně pro buněčné kultury savců, mikrobiální buňky a vysrážené proteiny. Výsledné šetrné a účinné zrychlení plnění zabraňuje zničení membrán buněčných stěn citlivých na smykový stres, což usnadňuje následné čištění cílových proteinů, které je zároveň nákladově efektivnější.

Culturefuge cell centrifuge

Separátory pro odseparování pevných látek vyvinuté speciálně pro buněčné kultury

 • Stabilní kvalita produktu – plně hermetické podmínky účinně eliminují možnosti styku vzduchu s kapalinou uvnitř bubnu separátoru
 • Snížené riziko smykového stresu a kontaminace – jedinečné plnění dutou hřídelí zajišťuje velmi šetrnou separaci buněk
 • Snadné rozšiřování – kompaktní a flexibilní konstrukci lze přesně rozšířit z pilotního provozu do výroby
 • Maximální hygiena – oplachové trysky provádějí ostřik vnitřku bubnu odstředivky, cyklonu a vnitřní části krytu rámu
 • Materiály splňují regulační požadavky na zpracování – možnost automatického čištění a sanitace pomocí systémů CIP nebo SIP

Separátor Culturefuge, který lze dodat v modulárním celku, splňuje hlavní specifikace tlakové nádoby. Verze systému zahrnují potrubí pro provozní a procesní kapaliny a integrovaný systém s jednotkou PLC a pneumatickou jednotkou. Konstrukční možnosti zahrnují mimořádně hladký, elektrolyticky leštěný povrch v kontaktu s produktem a parou sterilizovatelné čerpadlo pro přepravu pevné fáze.

Šetrné zrychlení produktu

Culturefuge je speciálně vyvinutá řada separátorů pro šetrné zpracování buněčných kultur a jiného biologického materiálu citlivého na smykový stres. Jedinečná koncepce duté hřídele umožňuje jemné zrychlení přívodní kapaliny na otáčky separátoru, čímž se minimalizuje rozpad či poškození buněk. Zároveň se tak zabrání uvolnění nežádoucích intracelulárních proteinů a minimalizuje riziko destrukce křehkých proteinových precipitátů. Tím se zvyšuje výnosnost a optimalizují operace navazujících částí procesu.

Stupňovatelný separátor buněčných kultur

Separátor Culturefuge je ideální k fermentaci buněčných kultur a kontinuálnímu sběru buněk za hermetických podmínek, dodává produktu konzistentní kvalitu a může být přesně a spolehlivě dimenzován na použití v pilotních provozech až po výrobu v plném rozsahu.

Vzduchotěsný separátor buněčných kultur

Culturefuge je plně hermetický separátor, který účinně eliminuje všechny možnosti kontaktu vzduchu s kapalinou uvnitř bubnu separátoru. Tím se zabrání zachycení vzduchu, které by mohlo způsobovat problémy v návazném procesu filtrace. Zařízení pro regulaci průtoku mohou být navíc umístěna dále po směru proudění, což umožňuje realizaci plnění bez překážek s plnou dimenzí přívodní trasy. 

Hygienický design

Separátor Culturefuge je vyroben z materiálů, které splňují přísné regulační požadavky na zpracování. K udržení hygienických provozních podmínek může být tato odstředivka na buněčné kultury automaticky čištěna a dezinfikována bez nutnosti rozsáhlé demontáže nebo montáže, a to pomocí automatických systémů sterilizace SIP (Sterilization-in-Place) a čistění CIP (Clean-in-Place). V zájmu maximální hygieny navíc oplachové trysky provádějí ostřik vnitřních ploch bubnu odstředivky a cyklonu.

Kompletní separační systém

Zařízení Culturefuge společnosti Alfa Laval se dodává jako modulární separační systém instalovaný na komplexním rámu, na kterém je talířový separátor s vodorovně uloženým pohonem se šnekovým převodem, mazací olejovou lázní a dutou svislou hřídelí bubnu, z potrubí pro provozní a procesní kapalinu. Obsahuje integrovanou elektrickou soustavu se starterem, jednotku programovatelného logického řízení (PLC) a pneumatickou jednotkou.

Konstrukce separátoru buněčných kultur je v souladu s většinou hlavních specifikací tlakových nádob, včetně ASME a PED.

Možnosti konstrukce

  • Mimořádně hladký elektrolyticky leštěný povrch, který je v kontaktu s produktem
  • Parou sterilizovatelné čerpadlo pro transport pevné fáze
  • Dodávka modulárního systému instalovaného na komplexním rámu pro otevřený provoz, kontinuální chod, jako aseptická jednotka sterilizovatelná parou nebo pro provoz pouze s dekontaminací párou.

Řada Culturefuge

 • Culturefuge 100 pro pilotní provoz a drobnou produkci s kapacitou od 200 do 2000 l/hod.
 • Culturefuge 200 pro středně rozsáhlou výrobu s kapacitou od 1000 do 5000 l/hod.
 • Culturefuge 300 pro výrobu středního a velkého rozsahu s kapacitou v rozmezí od 2000 do 8000 l/hod.
 • Culturefuge 400 pro velkovýrobu s kapacitou od 5000 do 20000 l/hod.

Na vyžádání může společnost Alfa Laval poskytnout podporu validačního procesu a zajistit důsledné výrobní přejímací zkoušky (FAT) v naši interní testovací laboratoři.

Výhody produktu

 • Kompaktní a flexibilní design
 • Sterilizovatelné
 • Možnost CIP

Koncepce separátoru Culturefuge

Jak to funguje

Separátor Culturefuge je navržen tak, aby poskytoval šetrné, plně hermetické ošetření buněčných kultur a dalších biologických materiálů citlivých na smykový stres.

Biologický materiál, který se má oddělit, vstupuje do odstředivky přes dutou vstupní hřídel a postupně se urychluje během pohybu směrem nahoru ke svazku talířů, kde v rotujícím bubnu odstředivky probíhá separace.

Oddělená kapalná fáze opouští separátor výtokem kapaliny v horní části bubnu. Oddělený sediment v prostoru pro pevnou fázi je přerušovaně odstřelován z obvodu bubnu.

Během normální produkce udržuje provozní voda posuvné dno bubnu zavřené proti krytu bubnu. Během vypouštění se posuvné dno bubnu na krátkou dobu (méně než jedna sekunda) spustí dolů a pevné látky se velkou rychlostí odstřelují přes vyprazdňovací otvory.

První prémiové separační řešení pro jednorázové biofarmaceutické zpracování

Seznamte se s CultureOneTM značky Alfa Laval: efektivním, osvědčenou klarifikací s šetrnou manipulací s biologickým materiálem citlivým na smykový stres, se zvýšenou výtěžností a vylepšeným získáváním proteinů. Připravte se na objevování nových možností pro výrobu v malých šaržích s bezkonkurenčním výkonem.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separátor Innovator

Chcete se o našich inovacích v technologii separace dozvědět více? Klikněte na následující odkaz. Společnost Alfa Laval vynalezla první talířový separátor a již více než sto let je v čele vývoje technologie odstřeďování. Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o odborné znalosti, které jsme v průběhu času získali. Navštivte naši databázi znalostí Separator Innovator, kde se dozvíte více o pokroku v separaci a o krocích, které společnost Alfa Laval činí, aby dále pokračovala ve vývoji revolučních technologií.

hss clara separator innovator640x360