Hydraulické pohony

Alfa Laval pomáhá zákazníkům na celém světě správně chladit a filtrovat hydraulické oleje a mazací oleje, aby mohli plně využít výkon svých zařízení. Kapalinové pohony využívají kapaliny nebo stlačený vzduch k výrobě, regulaci a přenosu síly. Příklady odvětví: výroba umělých hmot, převodovek pro větrné elektrárny, síťových zdrojů, hydraulických lisů, strojů pro papírenský průmysl a obráběcích strojů.

Fluid pwer 640x360

Typický hydraulický systém se skládá z těchto hlavních částí: čerpadla, ventilu a hydraulického válce. Čerpadlo přeměňuje menší množství mechanické síly na hydraulickou sílu, ventil reguluje průtok hydraulického oleje a hydraulický válec přeměňuje hydraulickou sílu na velké množství mechanické síly.

Proč se hydraulické systémy přehřívají?

Zahřívání hydraulické kapaliny při provozu způsobují neefektivnosti. Neefektivnosti vedou ke ztrátě vstupního výkonu, který se přemění na teplo. Tepelné zatížení hydraulického systému odpovídá celkové ztrátě výkonu v důsledku neefektivností. Jestliže celkový vstupní výkon přeměněný na teplo přesáhne odváděné teplo, hydraulický systém se začne přehřívat. Nominální chladicí výkon činí v závislosti na typu hydraulického systému typicky 25 až 40 procent vstupního výkonu. Teplota hydraulické kapaliny nesmí přesáhnout 82 °C. Při vyšších teplotách může kapalina začít degenerovat a viskozita se sníží natolik, že to znemožní spolehlivé mazání komponent čerpadla a motoru. Pro zachování životnosti kapaliny je velmi důležité, aby kapalina zůstala čistá, její teplota nepřesáhla 82 °C a neobsahovala žádnou vodu (méně než 150 ppm).

Prodejní partneři

Prodejní partneři Alfa Laval poskytují odborné znalosti produktů a vynikající služby s cílem pomoci při koupi správného produktu pro Vaší aplikaci.

Přečtěte si více

360° portfolio servisních služeb

 

Společnost Alfa Laval nabízí kompletní portfolio servisních služeb pro zachování prvotřídní kondice vašeho zařízení.

Kontaktujte nás a zjistěte jak zvýšit výkonnost vašich zařízení.