Zpracování mléka a smetany | Alfa Laval

Zpracování mléka a smetany

Rozvoj odvětví zpracování mléka a smetany vyžaduje inovaci výrobků společně s vysokou kvalitou a konkurenceschopnými cenami. Kompletní řada hygienických zařízení Alfa Laval – čerpadla, ventily, výměníky tepla, instalační materiál a vybavení nádrží – poskytuje požadovanou flexibilitu pro uspokojení poptávky. Zvýšení efektivity klíčových fází výroby. Minimální energetické náklady. Šetření vzácnými zdroji. To vše se promítne ve vyšších maržích.

Milk and cream processing 640x360

Moderní řešení pro zpracování mléka a zmrzliny

Poptávka po výrobcích z mléka a smetany na celém světě roste. Výrobci mléčných výrobků zvyšují absolutní objemy výroby a velikosti šarží, aby uspokojily rostoucí poptávku spotřebitelů. To vyžaduje delší doby zpracování a větší bezpečnost výrobků. Základem toho je dokonalá znalost funkce každé komponenty v každé fázi výroby. 

Společnost Alfa Laval se může při vytváření řešení pro zpracování mléka a smetany spolehnout na desetiletí zkušeností s mlékárenským průmyslem, širokou nabídku hygienických zařízení splňujících přísné požadavky na výrobu mléčných výrobků a přesné programy výběru zařízení pro vytvoření optimálního výrobního systému. Naše spolehlivá hygienická zařízení pro výrobu mléčných výrobků, která se snadno čistí a jsou vyrobena z materiálů a komponent s kompletní historií, dopravují výrobky šetrně a s nízkým smykovým třením a přispívají tak k maximální produktivitě výroby s minimálními ztrátami výrobků. 

Hlavní je však to, že s hygienickými zařízeními Alfa Laval se mohou zpracovatelé mléka a smetany soustředit jen na svou práci.

Proč si vybrat výrobky Alfa Laval?

  • Osvědčená spolehlivost 
  • Naše hygienická zařízení maximalizují provozuschopnost a energetickou hospodárnost

Katalog náhradních dílů

Aktuální on-line verze náhradních dílů

Brožura: V srdci mlékáren


Přečtěte si, jak optimalizovat váš proces výroby mléka. 

Technické články

Zpravodaj „Near“

Aktuální informace o důležitých otázkách udržitelnosti a příležitostech ve vašem odvětví a vaší výrobě.

 

Dánský mlékárenský a potravinářský průmysl


Přečtěte si, jak dosáhnout až 70% úspory ve spotřebě vody

Informační materiály o výrobcích pro hygienické aplikace

Alfa Laval brochures with hygienic equipment

Získejte požadované informace o našich výrobcích pro hygienické aplikace.

Výměníky tepla 

Čerpadla  

Membrány  

Vybavení nádrží 

Trubky a fitinky 

Ventily a automatizace 

Animace

Navštivte stránku s animacemi a prohlédnětě si produkty zevnitř, abyste viděli a pochopili, jak fungují.