Odpovědi na otázky k systému Revos pro koncentraci

Otázka: Jak můžete zaručit kvalitu vody při rekonstituci pivního koncentrátu v restauraci? 

Odpověď: Výčepní systémy Revos vyžadují instalaci 5mikrometrového uhlíkového filtru na přívodní vodovodní potrubí. Filtr odstraňuje pachy a částice. Pro mnoho místních zásobování vodou je tato úroveň ošetření dostatečná. Pokud je však tvrdost vody nebo celkové množství rozpuštěných pevných látek v hlavním přívodu vody vysoké, je doporučeno nainstalovat podpultovou jednotku iontové výměny, případně jednotku na čištění vody s reverzní osmózou pro zásobování výčepního systému. 

 

Otázka: Jaké ohledy ATEX platí u piva s obsahem přes 22 % ABV? 

OdpověďPožadavky ATEX (relevantní pro evropské instalace) jsou analyzovány případ od případu. Dané kapaliny jsou plně uzavřeny v systému Revos pro koncentraci, součásti se schválením ATEX se obecně nevyžadují, za předpokladu, že koncentráty mají 24 % ABV nebo méně. 

 

Otázka: Je možné upravit výčepní systém na 50 Hz? 

Odpověď: Výčepní systém Revos není potřeba nijak upravovat. Je k dispozici pro frekvence 50 Hz i 60 Hz. 

 

Otázka: Jak měříte koncentraci alkoholu v procesu Revos? 

Odpověď: Toho je dosaženo měřením hustoty a indexu lomu a kombinací těchto měření ve specializovaném modelu pro průběžný výpočet koncentrace alkoholu. 

 

Otázka: Jaký je u modulu pro koncentraci cyklus mezi čištěními na místě (CIP)? 

Odpověď: Modul pro koncentraci prochází jednou týdně nebo jednou za dva týdny žíravým čištěním při pH 11,5. Tento proces trvá asi čtyři hodiny. Denně nebo obden se také používají krátké 30minutové proplachy teplou odvzdušněnou vodou pro regeneraci membrán. 

 

Otázka: Jaký je typický časový rámec pro výměnu membrán? 

Odpověď:  Doporučený interval pro výměnu membrán je 9 až 12 měsíců v závislosti především na frekvenci CIP. 

 

Otázka: Můžete poskytnout úplný přehled dosažených úspor? Existuje skutečný obchodní případ, o který se můžete podělit? 

Odpověď: V současné době nemáme obchodní případ, který bychom mohli veřejně sdílet. Reprezentativní celkový údaj pro koncentraci pomocí Revos je asi 1-2 eur na hl (v závislosti na objemech), přičemž větší instalace dosahují spodní hranice tohoto rozsahu nákladů. Úspora je úměrná nákladům na dopravu. Pokud jsou například přepravní náklady 10 eur/hl u hromadné přepravy, řešení Revos je může snížit o 6,6 eur/hl. U použití s výčepním zařízením jsou úspory často vyšší. Například náklady na dopravu mohou být 20 eur/hl bez přístupu založeného na koncentrátu; přístup založený na koncentrátu může snížit tyto náklady o 16 eur/hl neboli o 80 %. Procentuální úspory při přepravě jsou obvykle větší u použití s výčepními zařízeními, protože hromadná přeprava se často již provádí při vysokých objemech. 

 

Otázka: Jak je znázorněno na snímku odstraňování aromat, jak je možné, že odstranění aromat je více než 100 %? 

Odpověď: Odstranění více než 100 % aromat není možné. V prezentaci jsme počítali s 10% chybou při měření rychlosti odstraňování. 

 

Otázka: Je možné vytvořit okamžitě více značek piva ze stejného sudu (kmenové pivo) s využitím různých poměrů míchání? 

Odpověď: Ano, je to možné, ale může to vyžadovat určité aktualizace softwaru technologie dávkování v závislosti na složitosti toho, co je požadováno. 

 

Otázka: Plní se koncentrovaný produkt do sudů nebo bag-in-boxů (BIB) pomocí zařízení Alfa Laval Astepo, jak je vidět na snímku během webináře? 

Odpověď: Výčepní systém Revos zvládne sudy i BIB. Od roku 2023 zvažujeme nabídku plnění Alfa Laval BIB. Pro roky 2021 a 2022 se zaměříme na sudy, protože pivovary jsou již vybaveny sudy a plnicími stroji. 

 

Otázka: Jaká je maximální koncentrace, které lze dosáhnout? Je možné přidáním další membrány dosáhnout až 70 % u jiných nápojů? 

Odpověď: Maximální koncentrace je 24 %. V budoucnu může společnost Alfa Laval vyvinout membrány schopné dosahovat vyšších koncentrací. 

 

Otázka: Takže technologii Revos lze použít také pro odstraňování alkoholu nebo výrobu alko sody? 

Odpověď: Správně, společnost Alfa Laval však zařízení pro odstraňování alkoholu a výrobu alko sody prodává pouze jako doplněk ke standardní technologii koncentrace. 

 

Otázka: Existuje minimální velikost pivovaru nebo zařízení na výrobu alko sody? 

Odpověď: Naše nejmenší jednotka Revos (Revos pilot) má výkon asi 1 hl/h. 

 

Otázka: Ohledně výčepního systému Revos: Je na vodovodním potrubí nutné ošetření ultrafialovým zářením (UV), protože zdroj vody je potravinářský a míchané pivo se má konzumovat ihned po smíchání? 

Odpověď: UV záření není nezbytné, ale testování trvanlivosti ukazuje, že může zpomalit mikrobiální růst po smíchání vody a koncentrátu. Upozorňujeme, že UV světlo je součástí výčepní technologie Revos. 

 

Otázka: Jaký druh vody je potřeba pro rekonstituci? Dochází ke ztrátě pivovarských solí? 

Odpověď: Revos odstraňuje vodu v čisté formě, takže ideální vodou pro rekonstituci je voda s nízkou hodnotou celkových rozpuštěných látek, kterou používají pivovarníci při vaření piva. Pivovarské soli přítomné po fermentaci zadržuje zařízení Revos v koncentrátu, takže k jejich ztrátám nedochází. 

 

Otázka: Kolik lidí je zapotřebí k obsluze systémů Revos pro koncentraci? 

Odpověď: Systémy Revos pro koncentraci jsou plně automatizované. Po 9 až 12 měsících je nutná výměna membrán jednou osobou. 

 

Otázka: Jaké přípojky jsou potřebné pro instalaci výčepního systému? 

Odpověď: Přívod vody s 5mikrometrovým uhlíkovým filtrem, elektřiny a plynu. 

 

Otázka: Lze ze stejného výčepního systému podávat více produktů? 

Odpověď: Ano. Výčepní sklep Revos může sloužit až pro čtyři produkty. Mobilní výčep Revos může obsluhovat až dva produkty.