Výroba sladidel

Alfa Laval je dodavatelem široké řady komponent a systémů pro výrobu sladidel, které výrobcům na celém světě pomáhají zvýšit kvalitu výrobků a ziskovost výroby.

Sweetener evaporation 640x360

Odpařování

Mnozí výrobci sladidel volí pro svou výrobu odpařovací stanice AlfaVap. Díky svým kompaktním rozměrům se odpařovací systémy snadno začlení do stávajících výrobních linek.

Jednotky AlfaVap se ideálně uplatní jako zahušťovače celé řady různých sladidel:

  • Glukóza
  • Dextróza
  • Vysokofruktózový sirup, fruktóza
  • Sirupy s vysokým obsahem maltózy
  • Maltodextrin
  • Sorbitol, maltitol
  • Kukuřičný výluh

Nižší spotřeba páry

Odpařovací stanice AlfaVap mají oproti tradičním výparníkům výrazně větší tepelnou účinnost, takže spotřebují méně páry a jejich provoz je celkově levnější.

Jednotky AlfaVap jsou díky svým nízkým teplotám odpařování a krátkým časům zadržení tekutin preferovanými stanicemi pro výrobu nejcitlivějších sladidel, jako jsou vysokofruktózové sirupy.

Ohřev a chlazení

Společnost Alfa Laval je průkopníkem v oblasti řešení pro přenos tepla, která dále vyvíjí a zlepšuje. Můžeme tak nabídnout široké spektrum rozebíratelných a svařovaných deskových výměníků tepla s vysokou tepelnou účinností, kompaktními rozměry, vysokou provozuschopností a nízkými náklady na údržbu.

Rozebíratelné výměníky tepla Alfa Laval můžete kdykoliv rozšířit o další desky a snadno tak zvýšit jejich výrobní kapacitu.