Rozebíratelné deskové výměníky tepla

Společnost Alfa Laval se nespokojí s průměrem. Ať už se jedná o naši řadu víceúčelových průmyslových výměníků; řadu průmyslových polosvařovaných výměníků pro chlazení a náročné procesy; řadu hygienických zařízení pro použití v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu; nebo specializovanou řadu zařízení pro kondenzaci, odpařování a zpracování vláknitých médií – vždy volíte nízké pořizovací náklady a vyšší účinnost i bezpečnost.

TS45 still 640x360

Rozebíratelné deskové výměníky tepla splňující nejnovější požadavky

  • Nejvyšší tepelná účinnost a blízké přiblížení teplot
  • Kompaktní jednotky – úspora místa, snadná obsluha a údržba
  • Maximální doba provozuschopnosti – menší zanášení, namáhání, opotřebení a koroze
  • Flexibilní – snadno přizpůsobitelný změnám funkčních požadavků

Naše rozebíratelné deskové výměníky tepla optimalizují přenos tepla díky velké ploše povrchu vlnitých desek, které odvádějí teplo z jednoho plynu či kapaliny do druhého plynu či kapaliny. Vysoká účinnost a vynikající spolehlivost i kompaktní provedení znamená investici do nejatraktivnější možné konfigurace podle objednávky po celou dobu životnosti zařízení. A nesmíme zapomínat ani na úspory energie a nízkou ekologickou stopu.

Průmyslová řada

Náš široký sortiment průmyslových rozebíratelných deskových výměníků tepla je vhodný pro všechna odvětví a nejrůznější aplikace, od vytápění, chlazení a zpětného získávání tepla až po kondenzaci a odpařování.

UK heat Exchangers
.

Požadujte standardy nové generace výměníků tepla

Představujeme vám nejmodernější rozebíratelné deskové výměníky tepla. Zjistěte, jak vám naše nová generace rozebíratelných deskových výměníků tepla může přinést vyšší účinnost, lepší spolehlivost a jednodušší servis.

Demand new standards Webbanner EN

Nevíte, který výměník je pro vaši aplikaci nejvhodnější?

Alfa Laval Product Guide je jednoduchý nástroj, který vám pomůže zvolit to nejvhodnější řešení pro vaši aplikaci v odvětvích HVAC, chladírenství a chlazení oleje. Také obsahuje seznam místních partnerů společnosti Alfa Laval, kde můžete přímo požádat o cenovou nabídku na vámi zvolený produkt.

product-guide-640x360-B
.

Technologie desek a těsnění

Konstrukce vlnitých desek optimalizuje přenos tepla díky rozměrné a přitom kompaktní celkové povrchové ploše, přes níž dochází k odvádění tepla z jedné kapaliny nebo plynu do druhé kapaliny nebo plynu.

Teplosměnný povrch desek je lisován do vzoru vlnité rybí kosti. Naléhají-li na sebe dvě desky protilehlými vzory rybí kosti, dochází ke spirálovitému průtoku média a vysoké turbulenci, v jejichž důsledku systém dosahuje vysokých koeficientů tepelného přenosu a dochází k účinnému samočištění.

Změna vzoru zvlnění umožňuje využití výměníku tepla v různých provozech, dokonce i s vysoce znečištěným médiem.

piastra scambiatore

Distribuční oblast

 

Distribuční oblast desky zajišťuje rovnoměrný tok kapaliny po celé desce, čímž je dosaženo maximálního přenosu tepla. Optimalizovaná distribuce proudění brání také zanášení nečistotami a nerovnoměrnému rozložení teplot, takže výkon v průběhu času setrvává konstantní bez zbytečných energetických ztrát, nákladů na údržbu i neplánovaných odstávek.

Těsnění jsou klíčovou podmínkou vysokého výkonu výměníku tepla. Těsnění a desku konstruujeme společně tak, aby bylo dosaženo optimálního utěsnění. Oba tyto prvky pak jsou přizpůsobeny konkrétní funkci výměníku tepla. Správný profil, šířka, tloušťka i typ a složení polymeru představují obrovský rozdíl ve výsledném riziku předčasného úniku kapaliny a riziku poškození těsnění či desky. Přínosem pro vás je dlouhá životnost těsnění, méně prostojů a nižší náklady na údržbu.

Profil těsnění

Lepení těsnění

Speciální typy desek

Dvoustěnné rozebíratelné deskové výměníky tepla

Určeno pro použití s kapalinami, které nelze mísit. Brání kontaktu unikající kapaliny s kapalinou v druhém okruhu.

Desky s širokými mezerami

Ideální pro kapaliny obsahující vlákna nebo hrubé částice. Desky jsou navrženy tak, aby ve vstupu nevznikaly usazeniny tuhých látek.

Další informace o deskových výměnících tepla WideGap

Polosvařované desky

Umožňují manipulaci s agresivními a náročnými kapalinami a zároveň rozšiřují škálu provozních tlaků.

Další informace o polosvařovaných deskových výměnících tepla

Grafitové nekovové desky Diabon®

Kompozit z taveného grafitu a fluoroplastu poskytuje vynikající odolnost vůči korozi.

Další informace o nekovových grafitových deskách Diabon

.

Jak deskové výměníky tepla fungují

Základní princip výměníků tepla je relativně jednoduchý – ohřev respektive chlazení jednoho média přenosem tepla mezi tímto médiem a médiem druhým.

U rozebíratelných deskových výměníků tepla jsou desky vybaveny elastomerovými těsněními, která utěsňují kanály a navádějí média do střídajících se kanálů. Mezi rámovou deskou a přítlačnou deskou je namontován svazek desek. Desky jsou stlačeny stahovacími šrouby instalovanými mezi těmito deskami. Desky s kanály a přítlačná deska jsou zavěšeny na horní nosné tyči a do požadované polohy fixovány spodní vodicí tyčí. Obě tyto tyče jsou připevněny na podpěrném nosníku. Konstrukce umožňuje snadné čištění a jednoduchou změnu kapacity (odstraněním nebo přidáním desek).

How does a plate heat exchanger work?

Teplosměnná plocha rozebíratelných deskových výměníků tepla sestává z několika vlnitých desek zabudovaných mezi rámovou a přítlačnou desku tak, aby zachovávaly tlak. Těsnění desky utěsňují. Kapaliny standardně výměníkem tepla protékají protisměrně. Toto uspořádání zajišťuje největší možnou tepelnou účinnost. Zároveň umožňuje využití metody malého rozdílu teplot, kdy je teplotní rozdíl mezi vystupujícím procesním médiem a vstupujícím servisním médiem minimální.

U médií citlivých na teplo nebo viskózních médií lze použít i souproudý tok, aby se při vstupu do výměníku tepla setkala nejchladnější kapalina s tou nejteplejší. Tím se minimalizuje riziko přehřátí nebo zamrznutí média.

Desky jsou k dispozici s různou hloubkou prolisu, s různými úhly vzoru rybí kosti a s různými profily zvlnění, ve všech případech pečlivě navrženými a zvolenými k dosažení optimálního výkonu. V závislosti na zamýšlené aplikaci má každá řada výrobků své vlastní desky se specifickými vlastnostmi.

Distribuční oblast zajišťuje rovnoměrné rozložení kapaliny po celé teplosměnné ploše a zabraňuje vzniku zón bez proudění, kde by mohlo dojít k zanášení.

Vysoce turbulentní proudění mezi deskami zrychluje přenos tepla, důsledkem čehož dochází k tlakové ztrátě. Naši technici vám pomohou s navržením a výběrem nejvhodnějšího modelu i konfigurace pro vaši aplikaci tak, aby poskytovaly maximální tepelný výkon při minimální tlakové ztrátě.

Standardní rozebíratelné deskové výměníky tepla

Rozebíratelné deskové výměníky pro hygienické aplikace

Specifické aplikace