2021-06-10 Novinky - produkty

Úspěšná filtrace odpadních vod ze společnosti Suntory Beverage & Food pomocí membrán Alfa Laval MBR

V závodě, kde se tyto slavné francouzské značky vyrábějí, se k čištění odpadní vody používají membrány Alfa Laval MBR, které zajišťují, že je na konci procesu vypouštěna do řeky Loiry křišťálově čistá.

Membrány MBR společnosti Alfa Laval již téměř deset let úspěšně filtrují odpadní vodu produkovanou ve výrobním závodě společnosti Suntory Beverage & Food France v Donnery. V loňském roce, během nedávné běžné údržby za účelem výměny membrán, využila společnost Alfa Laval příležitosti k optimalizaci procesu - zajištění dlouhodobého provozu membrán a posílení blízkosti k zákazníkovi.

Tento závod je jedním ze čtyř závodů společnosti Suntory Beverage & Food France, která je součástí japonské skupiny Suntory, předního výrobce nealkoholických nápojů na francouzském trhu. Společnost zaměstnává více než 1 200 zaměstnanců, kteří jsou zapálení pro svou profesi a kteří uvádějí v život značky jako Orangina, Oasis, Schweppes, Pulco, Champomy nebo MayTea.

MBRTank_Suntory.jpg

Společnost Suntory Beverage & Food France se zavázala podporovat pozitivní a udržitelné aktivity a životní styl a zároveň respektovat životní prostředí a lidi. Společnost v posledních 4 letech investovala do minimalizace svého dopadu na životní prostředí a snížila své emise uhlíku o 30 % oproti roku 2015. Díky tomuto zaměření dosáhly čtyři závody včetně Donnery v roce 2020 uhlíkové neutrality.

V roce 2011 byly provedeny investice v celém areálu, včetně modernizace stávající čistírny odpadních vod. Vzhledem k přísnějším odtokovým předpisům pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do řek byla technologie MBR jasnou volbou. Tato technologie také vyřešila předchozí problémy spojené s původním konvenčním procesem a vytvořila příležitost zvýšit čisticí kapacitu čistírny odpadních vod v místě, kde je omezený prostor.

První sada membrán Alfa Laval MBR byla nainstalována a uvedena do provozu v roce 2013 a od té doby zařízení dobře funguje a permeát produkovaný membránami Alfa Laval MBR je vypouštěn převážně do nedaleké řeky Loiry.

Po sedmi letech provozu se zákazník obrátil na společnost Alfa Laval, aby membrány proaktivně vyměnila. To se podařilo v roce 2020, a to i přes problémy s cestováním související s probíhající pandemií koronaviru. Zákazník i společnost Alfa Laval spolupracovali na základě otevřené komunikace, flexibility a profesionality, aby se tento zásah uskutečnil v bezpečném prostředí.
Fáze uvedení do provozu v roce 2020 rovněž umožnila optimalizovat provoz membrán, čímž se ušetřilo až 70 % spotřeby chemikálií na jedno čištění a zajistil se dlouhodobý provoz membrán MBR.

Klíčové statistiky:

  • 4 výrobní linky, které ročně vyrobí 460 milionů lahví a plechovek, což je třetina celkové produkce Oranginy ve Francii.
  • 930 m3 vyčištěné vody denně vypouštěné do řeky Loiry - největší řeky ve Francii.

 

Související informace: