2023-06-22 Novinky - produkty

Nové a efektivnější ventily Alfa Laval Unique Mixproof CIP a Process splňují požadavky trhu

Společnost Alfa Laval představuje dva nové hygienické ventily, Alfa Laval Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process, a rozšiřuje tak řadu hygienických dvousedlových ventilů s cílem vyhovět tržním požadavkům. S uvedením těchto dvou inovativních dvousedlových ventilů mají nyní výrobci, pro které je důležitá integrita výrobků, k dispozici nákladově efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost výrobků a současně také efektivitu a udržitelnost procesů.

Efektivně zdokonalené, s osvědčeným výkonem

Tyhle dvě novinky vychází z osvědčeného výkonu, ale jsou vylepšené pro daný účel. Unique Mixproof CIP je dvousedlový ventil, který bezpečně a efektivně reguluje průtok čisticího média během CIP. Unique Mixproof Process je kompaktní verzí osvědčených dvousedlových ventilů, lze jej konfigurovat a je dostupný v různých velikostech, aby splňoval základní požadavky výrobců na hygienické zpracování. Oba umožňují současné směrování dvou různých kapalin bez rizika křížové kontaminace, a přispívají tak k prodloužení provozuschopnosti a snížení celkových provozních nákladů.

„Tyto nové ventily Unique Mixproof nabízí bezpečnost výrobků, procesní flexibilitu, jednoduchou údržbu a možnosti úspory vody a médií CIP,“ říká Anders M. Lyhne, manažer produktového portfolia, Alfa Laval.

Spolehlivá a nákladově efektivní ochrana výrobků

Výrobci se mohou spolehnout na ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process pro nákladově efektivní bezpečnost výrobků. Dvousedlová technologie společnosti Alfa Laval se zdvihem horního sedla udržuje kapaliny oddělené, a zajišťuje tak účinné čištění a kompletní ochranu před vniknutím škodlivých mikroorganismů. Díky zcela vyvážené konstrukci ventily snadno zvládají vysoký tlak bez rizika tlakových rázů. Navíc jsou certifikované podle FDA, 3A a dalších uznávaných norem.

Vyšší provozní flexibilita

Zvyšte spolehlivost a flexibilitu svých výrobních procesů s pomocí osvědčené technologie ventilů, která splňuje konkrétní výrobní požadavky. Stejně jako celá řada Alfa Laval Unique Mixproof jsou i ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process kompaktní a modulární a nabízí vyšší provozní flexibilitu. Ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process s modulární konstrukcí a dostupné v typech a velikostech vhodných pro různé aplikace pomáhají výrobcům přizpůsobit se měnícím se procesním požadavkům. Použití těchto ventilů v kombinaci s řídicími jednotkami Alfa Laval ThinkTop nabízí ještě větší procesní flexibilitu a kontrolu.

Jednodušší servis

Tyto hygienické dvousedlové ventily s přívodem shora, postavené na platformách Alfa Laval Unique SSV a Mixproof, minimalizují riziko neplánovaných odstávek při minimálních nárocích na čas a prostředky pro běžnou údržbu. Osvědčená technologie ucpávky se stanovenou kompresí prodlužuje servisní intervaly, zatímco bezúdržbový pohon bez nastavitelných součástí maximalizuje provozuschopnost a minimalizuje celkové provozní náklady.

Vyšší udržitelnost

V kombinaci se systémem Alfa Laval ThinkTop tyto nové ventily Unique Mixproof eliminují zbytečné ztráty na výrobcích a přitom nabízí až 90% úsporu vody a médií CIP. Menší množství sanitačních roztoků CIP přispívá k nižším celkovým provozním nákladům a současně minimalizuje ekologické dopady ve zpracovatelském průmyslu. Prospívá to lidem, firmám i planetě.

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/UniqueMixproof/news

 

Související informace: