Proven performance head banner 1200x400

Efektivně zdokonalené, s osvědčeným výkonem

Ventily Unique Mixproof zajišťují bezpečnost výrobků a zvyšují účinnost a udržitelnost vašich procesů. Nyní rozšiřujeme nabídku o dva nákladově efektivní ventily, které vylepšují naši osvědčenou technologii ochrany proti smísení tak, aby vyhovovala vašim firemním potřebám:

Unique Mixproof CIP je lehký dvousedlový ventil pro účinnou a bezpečnou regulaci průtoku CIP v hygienických aplikacích.

Unique Mixproof Process je kompaktní verzí dvousedlových ventilů. Předdefinované a dostupné v řadě velikostí, aby splňovaly vaše základní požadavky hygienického zpracování.

Eliminací zbytečných ztrát výrobků a snížením spotřeby vody a médií CIP dodávají ventily Unique Mixproof vašemu procesu na udržitelnosti. Rychlá údržba a prodloužené servisní intervaly zase pomáhají maximalizovat provozuschopnost a minimalizovat provozní náklady.

Chraňte svůj výrobek

Zajistěte nezbytnou bezpečnost výrobku, eliminujte riziko křížové kontaminace nebo ztráty výrobku a současně zajistěte účinné čištění.

Podpořte svůj proces

Zvyšte spolehlivost a flexibilitu procesního nastavení s pomocí osvědčené technologie ventilů, která splňuje konkrétní výrobní požadavky.

Zjednodušte servis

Minimalizujte riziko neplánovaných odstávek a vynakládejte minimum času a prostředků na běžnou údržbu.

Zlepšete udržitelnost

Omezte dopady na životní prostředí výrazně nižší spotřebou vody a médií CIP a eliminací ztrát výrobku.

Unique Mixproof CIP

Efektivně regulujte média CIP v kritických distribučních bodech v matricových potrubních systémech pomocí ventilů Alfa Laval Unique Mixproof CIP. Tento lehký dvousedlový ventil navržený speciálně pro směrování médií CIP zajišťuje bezpečnost vedení výrobku a CIP.

Další informace

 

Unique Mixproof Process 

Zabezpečte procesní kapaliny v potrubních spojkách pomocí nákladově efektivního ventilu Alfa Laval Unique Mixproof Process. Tato kompaktní verze našich prémiových dvousedlových ventilů se zdvihem horního sedla eliminuje riziko křížové kontaminace. 

Další informace

 

Bezpečné CIP a bezpečnost výrobků s ventily Unique Mixproof

Nejnovější generace ventilů Unique Mixproof je navržena tak, aby zajišťovala bezpečnost výrobků během hygienického zpracování. Zároveň umožňuje zlepšit další provozní aspekty.

UMP CIP and Process Brochure Vignette