LKHex

Odstředivá čerpadla LKHex ATEX a nevýbušné aplikace zvyšují produktivitu procesu a současně zajišťují vysokou účinnost a šetrné zacházení s produktem. Musí splňovat hygienické požadavky mlékárenského, potravinářského a nápojového průmyslu a odvětví osobní péče.

LKH centrifugal pump

Skvělé provozní parametry

Jako nadstandardní řada odstředivých čerpadel Alfa Laval se odstředivá čerpadla LKH vyznačují vysokou účinností, nízkou spotřebou energie, několika volitelnými doplňky a širokým rozsahem hodnot průtoku a tlaku.

Vysoká účinnost

Přesné čerpadlo a motor zajišťují vysokou účinnost a šetrné zpracování produktu. Robustní konstrukce a těsné tolerance spolu s vyspělým designem oběžného kola minimalizují recirkulaci a zajišťují efektivní přenos energie.

Optimální konstrukce čerpadla

Konstrukce oběžného kola zajišťuje efektivní a šetrné zacházení s produktem při průchodu čerpadlem. Tím je zajištěna integrita produktu a minimalizace NPSHr (požadovaná čistá pozitivní sací výška).

Nízká spotřeba energie

Efektivnější využívání energie čerpadlem představuje obrovský potenciál energetických úspor. Optimalizovaná konstrukce čerpadel a špičkový motor odstředivých čerpadel Alfa Laval LKH často vykazují vyšší energetickou účinnost než podobná čerpadla vyšší třídy, a v případě obdobných čerpadel střední třídy činí tento rozdíl až 50 %.

Čistitelnost a hygienický design

Klíčovým aspektem je pozornost věnovaná detailům. Těsnění s kontrolovanou kompresí, bezešvé vnitřní prostory, vnější mechanická ucpávka a optimalizované oběžné kolo s vyvažovacími otvory zajišťují, že čerpadlo je skutečně vyčištěno během časově efektivního cyklu CIP. Perfektně slícované součásti a spoje s O-kroužky stlačenými na předem definovanou hodnotu komprese minimalizují kontaktní plochy elastomeru s produktem, což také přispívá k hygieničnosti procesu.

Vnější ucpávka hřídele – hygienická a s možností servisu

Umístěním ucpávky hřídele mimo čerpadlo se součásti, které jsou obtížně čistitelné, nedostávají do přímého kontaktu s produktem. Konstrukce s předním nasazováním navíc umožňuje rychlou a snadnou výměnu, čímž je zajištěna vyšší provozuschopnost s nižšími náklady na údržbu. Vyměnitelné jednoduché, proplachované a dvojité ucpávky zjednodušují vedení zásob náhradních dílů.

Záruka

Společnost Alfa Laval poskytuje na všechny neopotřebitelné díly tříletou záruku podmíněnou používáním originálních dílů.

Výhody produktu

  • Vysoká účinnost
  • Hygienický design
  • Nízká spotřeba energie

Alfa Laval LKH Prime

Prvotřídní Prime - Nový standard samonasávací čerpací techniky. 
Alfa Laval LKH Prime

Jak to funguje

Sortiment čerpadel

Odstředivá čerpadla LKH jsou v současnosti k dispozici ve 13 velikostech, které pracují s kapacitou až 500 m3/h a tlaky až 190 H/(m). Mezi volitelné možnosti patří typ ucpávky hřídele, způsob proplachování a použité elastomery.

Model LKHex pro aplikace ve výbušném prostředí

Model LKHex je konstruován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a je k dispozici v devíti velikostech. Vyhovuje požadavkům směrnice ATEX 94/9/ES, skupina II, kategorie 2 a 3.

LKH pump curves

Čerpadla LKH, výkonnostní křivka

 

Jedinečná geometrie oběžného kola

Polootevřené oběžné kolo se speciálním provedením lopatek zajišťuje nízkou hodnotu NPSHr (požadovaná čistá pozitivní sací výška). Tím se zabraňuje kavitaci a snižuje se tak riziko mechanického poškození.

Oběžné kolo dále obsahuje vyvažovací otvory, které vylepšují cirkulaci kolem ucpávky hřídele a snižují axiální síly. Tím se minimalizuje opotřebení ucpávky hřídele a ložisek motoru.

Vnější ucpávka hřídele

Zepředu nasaditelná ucpávka hřídele s pružinou a podložkami na atmosférické straně zajišťuje rychlou, snadnou a finančně nenáročnou údržbu. Vyměnit ucpávku hřídele trvá pouze několik minut. Vyvážená konstrukce navíc minimalizuje riziko otevření ucpávky během nepředvídaného tlakového rázu.

Optimalizovaná ucpávka hřídele

Jedna ucpávka hřídele je vhodná pro širokou řadu čerpadel. Úplně stejnou jednoduchou ucpávku hřídele LKH lze použít u 11 modelů čerpadel LKH i pro všechny modely čerpadel SolidC. Těsnění LKH také nabízí varianty s jednoduchým nebo dvojitým proplachováním, které lze během pár minut vyměnit pomocí několika dalších součástí.

Touto standardizací se omezuje nutnost držet zásoby náhradních dílů a výměna opotřebených dílů se stává rychlou a snadnou. 

Kompresní spojky

Dalším významným konstrukčním prvkem je kompresní spojka. Ta pevně a přesně připojuje nástavec hřídele k hřídeli motoru. Sestavení je jednoduché, provoz bezpečný s minimální hlučností a vibracemi. Tato spojka také napomáhá k prodloužení životnosti ucpávky hřídele i motoru.

Videa pro 360° servis a údržbu

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna proplachované ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna jednoduché ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH s dvojitým mechanickou ucpávkou hřídele

Alfa Laval Servisní sady