LKHI

Odstředivá čerpadla LKHI pro vstupní tlak až do 16 bar zvyšují produktivitu procesu při současném zajištění vysoké účinnosti a šetrného zacházení s produktem. Jsou navržena tak, aby splňovala hygienické požadavky mlékárenského, potravinářského, nápojového průmyslu a odvětví osobní péče.

LKH centrifugal pump

Skvělé provozní parametry

Jako nadstandardní řada odstředivých čerpadel Alfa Laval se odstředivá čerpadla LKH vyznačují vysokou účinností, nízkou spotřebou energie, několika volitelnými doplňky a širokým rozsahem hodnot průtoku a tlaku.

Vysoká účinnost

Přesné čerpadlo a motor zajišťují vysokou účinnost a šetrné zpracování produktu. Robustní konstrukce a těsné tolerance spolu s pokročilou geometrií oběžného kola minimalizují recirkulaci a zajišťují efektivní přenos energie.

Optimální konstrukce čerpadla

Konstrukce oběžného kola zajišťuje efektivní a šetrné zacházení s produktem při průchodu čerpadlem. Tím je zajištěna integrita produktu a minimalizace hodnoty NPSHr (požadovaná čistá pozitivní sací výška).

Nízká spotřeba energie

Efektivnější využívání energie čerpadlem představuje obrovský potenciál energetických úspor. Optimalizovaná konstrukce čerpadel a špičkový motor odstředivých čerpadel Alfa Laval LKH často vykazují vyšší energetickou účinnost než podobná čerpadla vyšší třídy, a v případě obdobných čerpadel střední třídy činí tento rozdíl až 50 %.

Čistitelnost a hygienický design

Klíčovým aspektem je pozornost věnovaná detailům. Těsnění s kontrolovanou kompresí, bezešvé vnitřní prostory, vnější mechanická ucpávka a optimalizované oběžné kolo s vyvažovacími otvory zajišťují, že čerpadlo je skutečně vyčištěno během časově efektivního cyklu CIP. Perfektně slícované součásti a spoje s O-kroužky stlačenými na předem definovanou hodnotu komprese minimalizují kontaktní plochy elastomeru s produktem, což také přispívá k hygieničnosti procesu.

Vnější ucpávka hřídele – hygienická a s možností servisu

Umístěním ucpávky hřídele mimo čerpadlo se součásti, které jsou obtížně čistitelné, nedostávají do přímého kontaktu s produktem. Konstrukce s předním nasazováním navíc umožňuje rychlou a snadnou výměnu, čímž je zajištěna vyšší provozuschopnost s nižšími náklady na údržbu. Vyměnitelné jednoduché, proplachované a dvojité ucpávky zjednodušují inventář náhradních dílů.

 

Záruka

Společnost Alfa Laval poskytuje na všechny neopotřebitelné díly tříletou záruku podmíněnou používáním originálních dílů.

Výhody produktu

  • Vysoká účinnost
  • Hygienický design
  • Nízká spotřeba energie

Alfa Laval LKH Prime

Prvotřídní Prime - Nový standard samonasávací čerpací techniky. 
Alfa Laval LKH Prime

Jak to funguje

Sortiment čerpadel

Odstředivá čerpadla LKH jsou v současnosti k dispozici ve 13 velikostech, které pracují s kapacitou až 500 m3/h a tlaky až 190 H/(m). Mezi volitelné možnosti patří typ ucpávky hřídele, způsob proplachování a použité elastomery.

K dispozici jsou i speciální verze pro specifické úlohy: 

LKH UltraPure pro hygienické, biotechnologické a farmaceutické aplikace

Toto čerpadlo je přednostní volbou pro biofarmaceutické aplikace, které vyžadují vysokou účinnost, výjimečnou čistotu, zabezpečení před kontaminací, robustní design a nízkou údržbu. Z těchto důvodů je také vynikající volbou pro některé procesy v odvětví osobní péče. Čerpadla Alfa Laval UltraPure se dodávají s komplexním dokumentačním balíčkem Q-doc.

Pro biotechnologický a farmaceutický průmysl:

 

LKH UltraPure (prémiové odstředivé čerpadlo)  

 

LKHPF pro vysokotlaké aplikace

Díky masivnímu plášti a opěrné  desce čerpadla, vysokotlakým vnitřním těsněním a dalším prvkům určeným pro náročný provoz jsou tato čerpadla schopna zvládat vysoké vstupní tlaky až do 40 bar (600 psi). Model LKHPF odolává tlaku a je ideální pro náročné úlohy při nanofiltraci a ve filtračních zařízeních pracujících na principu reverzní osmózy.

LKH Multistage pro vysoký výstupní tlak

Toto kompaktní, účinné čerpadlo je vhodné pro vysokotlaké aplikace s nízkými požadavky na kapacitu. Ideální je k použití v procesech zahrnujících reverzní osmózu a ultrafiltraci. Jedno čerpadlo může na produkční lince nahradit až tři přídavná čerpadla, čímž ušetří cennou podlahovou plochu.

LKHSP pro samonasávací aplikace

Toto samonasávací čerpadlo je navrženo pro použití jako vratné čerpadlo při CIP nebo k vypouštění nádrží, protože je schopné přepravovat směsi kapalin s plyny.

Model LKHex pro aplikace ve výbušném prostředí

Model LKHex je konstruován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a je k dispozici v devíti velikostech. Vyhovuje požadavkům směrnice ATEX 94/9/ES, skupina II, kategorie 2 a 3.

LKH Evap je speciální odpařovací čerpadlo

Čerpadlo LKH Evap z řady LKH je odpařovací čerpadlo vyráběné dle požadavků zákazníka s podporou rozsáhlé dokumentace, včetně dokumentačního balíčku s úplnou vakuovou křivkou. Je vybaveno speciálním shrnovacím oběžným kolem ClearFlow, které řeší problém s hromaděním produktu v aplikacích s vysokým obsahem pevných látek. Tím se značně prodlužuje doba produkce mezi čištěním.

LKH pump curves

Čerpadla LKH, výkonnostní křivka

Jedinečné provedení oběžného kola

Polootevřené oběžné kolo se speciálním provedením lopatek zajišťuje nízkou hodnotu NPSHr (požadovaná čistá pozitivní sací výška). Tím se zabraňuje kavitaci a snižuje se tak riziko mechanického poškození.

Oběžné kolo dále obsahuje vyvažovací otvory, které vylepšují cirkulaci kolem ucpávky hřídele a snižují axiální síly. Tím se minimalizuje opotřebení ucpávky hřídele a ložisek motoru.

Vnější ucpávka hřídele

Zepředu nasaditelná ucpávka hřídele s pružinou a podložkami na atmosférické straně zajišťuje rychlou, snadnou a finančně nenáročnou údržbu. Výměna ucpávky hřídele tak trvá pouze několik minut. Vyvážená konstrukce navíc minimalizuje riziko otevření ucpávky během nepředvídaného tlakového rázu.

Optimalizovaná ucpávka hřídele

Jedna ucpávka hřídele je vhodná pro širokou řadu čerpadel. Úplně stejnou jednoduchou ucpávku hřídele LKH lze použít u 11 modelů čerpadel LKH i pro všechny modely čerpadel SolidC. Těsnění LKH také nabízí varianty s jednoduchým nebo dvojitým proplachováním, které lze během pár minut vyměnit pomocí několika dalších součástí.

Touto standardizací se omezuje nutnost držet zásoby náhradních dílů a výměna opotřebených dílů se stává rychlou a snadnou. 

Kompresní spojky

Dalším významným konstrukčním prvkem je kompresní spojka. Ta pevně a přesně připojuje nástavec hřídele k hřídeli motoru. Sestavení je jednoduché, provoz bezpečný s minimálním hlukem a vibracemi. Tato spojka také napomáhá k prodloužení životnosti ucpávky hřídele i motoru.

Videa pro 360° servis a údržbu

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna proplachované ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna jednoduché ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH s dvojitým mechanickou ucpávkou hřídele

Alfa Laval Servisní sady