Micro

Alfa Laval GHR je kompaktní plynový rekuperační výměník tepla, který je speciálně navržen pro rekuperaci tepla z výfukových plynů malých a středních plynových motorů, turbín a čistých procesních spalin do 600 °C. Přibližně 25 % celkového průmyslového odpadního tepla na celém světě spadá do rozmezí 200-500 °C. Využitím výměníku Alfa Laval GHR se zvýší energetická účinnost díky zpětnému získávání a snižování spalinového tepla.

alfa-laval-gas-heat-recovery-heat-exchanger

Vlastnosti, díky kterým se rekuperace liší:

 

 

 • Nižší rozměry a hmotnost díky rozšířené ploše pro přenos tepla.
 • Není nutný externí bypass. Robustní z hlediska mnoha spuštění/zastavení díky "pružinové konstrukci".
 • Čištění je možné během provozu plynového motoru, turbíny nebo procesu prostřednictvím integrovaného čisticího zařízení.
 • Výkon média lze regulovat podle potřeby díky integrované regulační klapce.
 • Nízká setrvačnost díky malému objemu zadržovaného média. Zvýšení doby provozu a zkrácení intervalů hlavního čištění prostřednictvím režimu suchého chodu.

Stáhněte si brožuru GHR

.

Proč se obrátit na společnost Alfa Laval v oblasti rekuperace spalin?

cleantech_energy_savings_HIRES.png

Úspora energie

Výměníky tepla Alfa Laval GHR poskytují nejlepší celkový výkon při rekuperaci přebytečného tepla ze spalin. Přibližně 22 až 25 % přebytečného tepla ze spalin z motorů a turbín bylo znovu využito. Očekávejte až 95% zlepšení účinnosti zařízení v aplikacích kombinované výroby tepla a elektřiny.

Zachycuje teplo z čistých spalin z různých průmyslových zdrojů a vyrábí horkou vodu, páru nebo horký olej, které mohou být pro průmysl bezplatným užitkem. Z přebytečného užitkového tepla vyrábí také elektřinu prostřednictvím ORC.

cleantech_cost_savings.jpg

Zvýšení ziskovosti

Výměník tepla Alfa Laval GHR zpětně získává maximum možné energie, a tím snižuje spotřebu paliva, což vede k nejkratší době návratnosti investice. V závislosti na specifikacích projektu často méně než rok.

Modul Plug & Play zkrátí dobu instalace. Díky svým kompaktním rozměrům, menšímu půdorysu a hmotnosti vyžaduje méně místa v zařízení.

Čištění zařízení je možné během provozu motorů a turbín. Což zkracuje prostoje.

cleantech_emission_savings.jpg

Snížení emisí

Zlepšení účinnosti stávajících zařízení rekuperací tepla ze spalin kdekoli na světě je cestou, které není třeba litovat. Zlepšení účinnosti ve stávajících zařízeních je účinným a hospodárným způsobem snižování emisí oxidu uhličitého (CO2). Účinnější zařízení spotřebuje méně paliva, má nižší emise a nižší variabilní náklady. Výměníky tepla Alfa Laval GHR mohou zvýšit účinnost zařízení, a tím snížit emise, včetně CO2, a zlepšit výkonnost zařízení.

.

Výměníky tepla Alfa Laval GHR v číslech

 • Po celém světě je instalováno 1000 jednotek výměníků tepla Alfa Laval GHR.
 • 2,0 GW instalovaných výměníků pro rekuperaci přebytečného tepla po celém světě.
 • Možnost 90% účinnosti zařízení v aplikacích kombinované výroby tepla a elektřiny.
 • V nejlepších případech je možná návratnost investice (ROI) 1 rok.

 

 

gas heat recovery exchanger world map with references 640x380
.

CHP

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) je jedním z nejúčinnějších způsobů využití energie. Více než 90 % energie lze opět efektivně využít. Jedná se o vysoce nákladově efektivní řešení, které přináší mnoho výhod.

Sustainable solutions Combined heat and power

Organický Rankinův cyklus

Obnovitelná energie nejenže podněcuje růst, ale je také předzvěstí udržitelnější budoucnosti. Výroba energie pomocí geotermální energie nebo průmyslových toků odpadního tepla může zvýšit výkon zařízení, zlepšit dopad na životní prostředí a zvýšit ziskovost.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle(ORC) pipes

Rekuperace přebytečného tepla

Rekuperace přebytečného tepla je pro zvýšení energetické účinnosti zásadní. Dnešní technologie umožňují zachycovat a znovu využívat přebytečné teplo ze stávajících procesů k jiným účelům, například k vytápění nebo výrobě elektřiny.

Methanol production 640x360

Jak to funguje

.

Technické údaje GHR

 • Kapacita: 250 kWe – 10 MWe

Strana spalin:

 • Maximální teplota na vstupu: 600 stupňů C
 • Minimální teplota na výstupu: závisí na složení paliva a spalin.
 • Tlaková ztráta: podle požadavků zákazníka

Zdroje médií

Horká voda

 • Dálkové vytápění, HVAC, procesní aplikace, ORC (elektřina) atd.

TEG

 • Dálkové vytápění, HVAC, procesní aplikace, ORC (elektřina) atd.

Termální olej

 • Vytápění

Pára

 • Procesní aplikace, parní turbíny (elektřina), provozní pára

heat-recovery-in-orc-power-system.png

Zdroj tepla z výfuku a ORC

.

Vybrané odkazy na rekuperaci

Výroba energie v Číně

70 x Alfa Laval GHR za plynovými motory k výrobě horké vody.

Power generation in China 2

Spaliny z procesů v Číně

3 x Alfa Laval GHR 406 a 2 x Alfa Laval GHR 410 používané k rekuperaci tepla exhalací spalin z pece na tavení hliníku k výrobě horké vody.

Process flue gas in China Micro 640x360

Průmyslový proces v Itálii

Alfa Laval GHR 814 pro aplikaci horké vody za plynovým motorem.

Industrial process in Italy

Hotelový průmysl v Mexiku

Alfa Laval GHR 210 pro aplikaci teplé vody za plynovým motorem.

Hotel Industry in Mexico

Dálkové vytápění v Dánsku

Alfa Laval GHR 714 pro aplikaci teplé vody po vícepalivových motorech.

District heating in Denmark

Výroba energie v Číně

11 x Alfa Laval GHR 422 s cyklonem pro výrobu páry.

Power generation in China

Rekuperace odpadního tepla

Se správnou technologií výměníku tepla můžete rekuperovat vysokoteplotní teplo vznikající při průmyslových procesech, stejně jako teplo o nižší teplotě zachycené tepelnými čerpadly například při chlazení datových center nebo při úpravě vody. Toto teplo pak lze využít pro různé aplikace od dálkového vytápění až po výrobu elektřiny.

cleantech waste heat recovery201201