Organický Rankinův cyklus (ORC)

Výroba čisté elektrické energie z nízkopotencionálního tepla je dnes jednou z nejefektivnějších metod, které již podniky mají k dispozici pro zlepšení energetické účinnosti a svého celkového udržitelného profilu. Využití osvědčeného procesu organického Rankinova cyklu (ORC) umožňuje efektivně převádět teplo z kapalin nebo plynů a vyrábět tak bezuhlíkovou energii. To platí bez ohledu na to, zda teplo pochází z geotermálních zdrojů nebo z průmyslového či komerčního odpadního tepla.

Bez ohledu na zdroj tepelné energie je výběr správného výměníku tepla rozhodující pro maximalizaci účinnosti - a tím i udržitelnosti - Vašeho řešení. Společnost Alfa Laval úzce spolupracovala se zákazníky na celé řadě projektů ORC. Naše široké portfolio technologií deskových výměníků tepla v kombinaci s našimi jedinečnými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru Vám zajistí, že získáte co nejefektivnější využití tepla pro výrobu čisté elektřiny. Čtěte dále a dozvíte se, jak můžeme podpořit Váš projekt ORC.

cleantech-ORC-pipes.jpg

Udržitelné vytápění holandských skleníků

Nizozemsko se zavázalo, že se do roku 2030 zbaví zemního plynu, a proto již nyní podniká důležité kroky k zavedení obnovitelných zdrojů energie do výroby. Přečtěte si, jak to Alfa Laval pomáhá umožnit díky unikátním řešením deskových výměníků tepla optimalizovaným pro výrobu geotermální energie.


Více informací

ORC: Jak to funguje

Základní princip systému ORC si lze představit jako opak tepelného čerpadla. Zatímco tepelná čerpadla využívají elektrickou energii k výrobě tepelné energie pro různé účely, systém ORC využívá tepelnou energii k výrobě elektřiny.

V typické konstrukci ORC zdroj tepelné energie napájí výparník, který pohání expandér nebo "zpětný kompresor", který následně vyrábí elektřinu. Zdrojem tepla může být přírodní zdroj, například geotermální energie, nebo odpadní teplo z různých průmyslových zdrojů odpadního tepla. Konstrukce ORC tak umožňuje trvale využívat existující tepelnou energii, která by se jinak ztratila do atmosféry.

Výměníky tepla jsou důležitým prvkem systému ORC a používají se v několika fázích cyklu. Fungují jako výparníky, kondenzátory a regenerátory nebo ekonomizéry (viz přiložené schéma pro názornější ilustraci). Použití nejoptimálnější technologie deskového výměníku tepla pro danou činnost zajišťuje, že systém může poskytovat co nejspolehlivější, nejúčinnější, a tudíž udržitelnou výrobu elektřiny.

 

Cleantech-ORC-illustration-logo.png

Naše řešení

alfa-laval-micro-640x360.png

Alfa Laval Micro

Téměř vždy existuje prostor pro další snižování spotřeby energie a souvisejících nákladů zpětným získáváním energie ztracené jako teplo ze spalin. Alfa Laval Micro je kompaktní výměník tepla výfukových plynů speciálně navržený pro tento účel. Umožňuje efektivní zpětné využití odpadního tepla z malých plynových turbín, malých motorů, čistých procesních spalin a dalších proudů odpadního tepla, a tím dále zvyšuje energetickou účinnost.


Více informací

Deskové chladiče spalin a plynů GTL společnosti

Od mimořádně vysokých teplot až po média s extrémně asymetrickým průtokem - portfolio výměníků typu plyn-kapalina společnosti Alfa Laval zvládá více než jiné deskové výměníky tepla. Jsou vyrobeny s revoluční "jamkovou" konstrukcí desek a zajišťují efektivní rekuperaci tepla a velmi nízkou tlakovou ztrátu v plynových aplikacích - to vše při výrazně menších rozměrech než trubkové technologie.


Více informací

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polosvařované deskové výměníky tepla

Průmyslové polosvařované deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou vhodné pro chlazení, chemické procesy a různé druhy průmyslových užitkových funkcí. Jejich jedinečný těsnicí systém RefTight™ zaručuje spolehlivé a dlouhodobé utěsnění mezi svařovanými kanály, protože laserový svar je na vnější straně drážky těsnicího kroužku. Hladký povrch zároveň zajišťuje rovnoměrné těsnění.


Více informací

Výroba energie ORC

Obnovitelná energie nejenže podporuje růst, ale je také dobrým příslibem udržitelnější budoucnosti. Výroba energie pomocí geotermální energie nebo průmyslového odpadního tepla může zvýšit výkon zařízení, zlepšit dopad na životní prostředí a zvýšit ziskovost. Společnost Alfa Laval nabízí kompletní portfolio řešení výměníků tepla pro geotermální energii a energii ORC, včetně vysoce účinných a kompaktních konstrukcí optimalizovaných pro kontejnerové systémy.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle (ORC)


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství