Řešení přenosu tepla pro výrobce systémů

Konkurenční výhody

Chcete být nejlepší v tom co děláte? My vám s tím pomůžeme! Naše řešení jsou optimalizována pro vaše podnikání a přizpůsobena vašim konkrétním požadavkům. Výzkumné a vývojové týmy společnosti Alfa Laval, globální síť a více než 130 let zkušeností jsou zárukou toho, že vždy dostanete vysoce optimalizované řešení s nejnižšími možnými náklady.

Váš úspěch je naším cílem

Chceme, aby byli naši zákazníci úspěšní. Proto naše výzkumné a vývojové týmy neustále hledají inovativní způsoby optimalizace vašich procesů, efektivity a konkurenceschopnosti. Jako Váš partner máme zájem na dlouhodobé životnosti vašich zařízení a na jejich přizpůsobení budoucím potřebám.

Díky naší rozsáhlé globální distribuční síti s místní servisní podporou dále zajistíme, aby byla vaše zařízení dodána rychle a bezpečně.

Silné stránky společnosti Alfa Laval

Úspěch společnosti Alfa Laval při vytváření nejlepších průmyslových OEM řešení je postaven na čtyřech hlavních přednostech:

 • Důraz na použití – nekončící zkoumání konkrétních potřeb a priorit každé oblasti použití a vyhodnocování a vývoj různých řešení pro různá průmyslová odvětví.
 • Znalosti trhu a zákazníků na základě komunikace se zákazníky a našich aplikačních znalostí.
 • Důraz na výrobek – vývoj výrobků s větší flexibilitou a účinností, které splňují aplikační požadavky našich zákazníků.
 • Soustředění na zákazníka z pozice dodavatele dlouhodobých řešení s globálním dosahem a lokální přítomností. Rozumíme problémům a logistice velkoobjemové výroby a důležitosti správného načasování.

OEM aplikace

 

Tepelná čerpadla

 • Země
 • Voda
 • Vzduch (včetně kaskádových a CO2 systémů)

Vytápění

 • Kotle
 • Příprava teplé vody pro domácnosti
 • Solární energie

Klimatizační jednotky

 • Vzduchem chlazené pístové chillery
 • Vzduchem chlazené šroubové chillery
 • Vodou chlazené pístové chillery
 • Vodou chlazené šroubové chillery
 • Systémy přímého chlazení

Kogenerační jednotky

 • Sterling
 • Palivové články
 • ORC (organický Rankinův cyklus)

Průmyslové aplikace

 • Větrné elektrárny
 • Odvlhčovače vzduchu
 • Vzduchové kompresory
 • Chlazení výroby
 • Systémy chlazení v dopravě

Motory a doprava

 • Chlazení motorů (olej, vzduch, mazivo)
 • Filtrace motorového oleje a paliva
 • Chlazení převodového oleje
 • Chlazení hydraulického oleje
 • Rekuperace tepla