Centrální zásobování teplem

Centrální vytápění, známé také jako topné sítě nebo vytápění areálu, je systém, který rozvádí teplo do obytných a komerčních budov izolovaným potrubím. Teplo může pocházet z různých běžných nebo ekologických zdrojů, jako je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, energie z odpadu, geotermální energie, solární termální energie a rekuperace odpadního tepla. Energeticky účinné deskové výměníky tepla Alfa Laval podporují všechny typy centrálního vytápění.

district-heating-banner 640

Výběr správného partnera pro centrální vytápění a chlazení

 • Společnost Alfa Laval zajišťuje provoz milionů výměníků tepla v různých odvětvích po celém světě a její servisní střediska najdete na všech trzích.
 • Víme, jak je důležité rozšířit využívání obnovitelných zdrojů, zvýšit rekuperaci tepla a klademe důraz na pomoc zákazníkům a partnerům.
 • V našem sortimentu najdete vše, od výroby tepla ve výrobních závodech až po ohřev vody ve vaší sprše.
 • A díky certifikaci výkonnosti institutu AHRI máte jistotu, že tepelný výkon našich produktů splňuje do puntíku všechny uváděné parametry.
 • Centrální vytápění je jedním z našich největších trhů, a proto se zaměřujeme na výzkum a vývoj v tomto odvětví s cílem vyhovět vašim potřebám.

Trendy v centrálním vytápění

Odvětví vytápění dnes ovlivňuje řada trendů. Tyto trendy určují především rostoucí nároky a cíle v oblasti dekarbonizace, bezpečnosti dodávek energie, cenové dostupnosti energie, využitelnosti pro zákazníky a energetické účinnosti.

K hlavním trendům v odvětví centrálního vytápění patří:

 • Nízká teplota v rozvodných sítí. Nově budované rozvodné sítě pro nízkou teplotu nebo stávající rozvodné sítě, kde se snižují provozní teploty
 • Zdroje energie: přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a recyklovanou energii
 • Centralizovanou výrobu doplňuje decentralizovaná/místní výroba
 • Nová flexibilní řešení z hlediska dodávek a velikosti sítě
 • Trend v odvětví je zaměřit se na dlouhodobější investice, digitalizaci a hospodárný provoz
 • Posílit angažovanost a spolupráci s koncovým uživatelem, aby se zaměřil na energetickou účinnost a opětovné využití tepla. Některé zákazníky lze vnímat jako „prosumery“ (spotřebitele i výrobce), kteří energii ze sítě nejen odebírají, ale také ji někdy dodávají.
Rekuperace průmyslového odpadního tepla s pomocí výměníků tepla a jeho využití pro centrální vytápění je jedním z nejúčinnějších způsobů zvýšení energetické účinnosti v celosvětovém měřítku. Skupina Aurubis použila právě tento přístup ke zlepšení udržitelnosti v jedné ze svých hutí.

Přečtěte si celý příběh

.

Centrální vytápění od první po pátou generaci

Společnost Alfa Laval nabízí široký sortiment specializovaných výměníků tepla vyvinutých pro trh se vzduchotechnikou a již více než 70 let aktivně působí v odvětví dálkového vytápění a chlazení.

Výměníky tepla hrají v systémech centrálního vytápění klíčovou roli již od příchodu technologie 1. generace a u nových generací centrálního vytápění se význam jejich funkce stupňuje. Platí to především u dálkového vytápění 4. a 5. generace.

Spolu s projektanty, montážními firmami, energetickými společnostmi a našimi partnery usilujeme o transformaci energetického prostředí. Jsme hrdí na to, že můžeme být hybnou silou této energetické transformace. Neváhejte se obrátit na místní pobočku společnosti Alfa Laval, kde se dozvíte více o řešeních pro budoucnost.

district-heating_generations_v1.png

Generace centrálního vytápění – od parních sítí první generace pro nízkoteplotní sítě páté generace s oddělenými tepelnými čerpadly. Teploty se snižují a účinnost systémů se zvyšuje.

.

Řešení společnosti Alfa Laval pro centrální vytápění

V odvětví centrálního vytápění dodává společnost Alfa Laval řešení pro přenos tepla pro výrobu energie měníkových stanicích, jimiž se budovy připojují k distribuční síti. Nízká teplota vratné vody zvyšuje účinnost celého systému centrálního vytápění a měla by být vždy hlavním cílem provozovatele sítě.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Výroba

1. Výroba energie při transformaci

Výměníky tepla Alfa Laval se používají k získávání tepla ze zdroje. Trendem je využívání většího množství energie z obnovitelných zdrojů a rekuperace přebytečného tepla z nových zdrojů energie, jako jsou třeba datová centra. Některé energetické společnosti zkoumají možnosti využití zeleného vodíku.

2. Provozovatelé centrálního vytápění stále častěji nasazují tepelná čerpadla, která využívají přebytečné nízskopotencionální teplo a měního na cenově dostupný a udržitelný zdroj tepla

Výměníky tepla Alfa Laval se využívají také v tepelných čerpadlech všech velikostí. Tepelná čerpadla lze využít například u čistírny odpadních vod k výrobě energie pro centrální zásobování teplem. Tepelné čerpadlo lze umístit také do komerční budovy k rekuperaci tepla například z místní restaurace nebo menšího datového centra. V řadě instalací se v tepelně úsporných budovách využívá tepelné čerpadlo podle potřeby k vytápění nebo k chlazení.

Distribuce

Rozvodné sítě

V některých lokalitách se výměníky tepla využívají jako oddělovače tlakových pásem v rozsáhlých sítích, kde jsou problémy související s výškou a výškovými rozdíly. Může jít o propojení městských sítí nebo velkých distribučních sítí vedoucích z výrobního závodu, který může ležet daleko a ve vyšší nadmořské výšce než město, jež využívá centrální vytápění. V těchto aplikacích budou výměníky tepla fungovat jako oddělovače tlaku.

Výměníky tepla se jako oddělovače tlaku využívají především ve výměníkových stanicích, mezi hlavní a sekundární sítí nebo z distribuční sítě do jednotlivých budov.

Sekundární topná síť umožňuje využití nízkoteplotních systémů, kde voda přiváděná ke koncovým uživatelům může mít nižší teplotu než primární síť. U nízkoteplotních systémů může celou oblast zásobovat teplem sdílená výměníková stanice.

Poptávka

Koncový uživatel

Výměníky tepla jsou jednou z hlavních součástí výměníkových stanic v systémech centrálního vytápění na úrovni koncového uživatele/budovy.

Výměníky tepla jsou nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Za prvé slouží k oddělení a ochraně topných systémů jednotlivých budov a koncových uživatelů před možným vyšším tlakem a teplotou v hlavní distribuční síti. Za druhé je to možnost, jak omezit škody, které mohou vzniknout v důsledku úniku z topného systému budovy, protože regulátor tlaku zajišťuje, že v izolovaném topném okruhu je jen omezené množství topné vody.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozebíratelné deskové výměníky tepla

 • Flexibilní řešení, která lze přizpůsobit provozu a zajistit maximální tepelnou účinnost
 • Kompaktní provedení šetří prostor a snadno se servisuje a udržuje
 • Řešení, která omezují zanášení, namáhání a vznik koroze pro maximální dobu provozuschopnostiDalší informace

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polosvařované deskové výměníky tepla

 • Vysoce účinná a spolehlivá technologie pro aplikace, kde může docházet k únavě vlivem tlaku a teploty
 • Zaručená dlouhá životnost díky jedinečnému těsnicímu systému Alfa Laval RefTight™
 • Spolehlivé řešení, které zabraňuje vzájemné kontaminaci médií

Další informace

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Pájené deskové výměníky tepla

 • Lehká pájená konstrukce s kompaktními rozměry
 • Vyšší tepelná účinnost než u srovnatelných trubkových výměníků
 • Flexibilní možnosti pro různé aplikace s různými typy médií/kapalin
 • Ideální pro přírodní chladiva a chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování

Další informace

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Tavně spojované výměníky tepla AlfaNova

 • Konstrukce ze 100% nerezové oceli
 • Vysoká odolnost proti korozi působením agresivních médií
 • Zabraňují znečištění kovem při úpravě pitné vody a v dalších hygienických aplikacích
 • Vysoká tepelná účinnost a kompaktní rozměry


Další informace

Konzultant? Systémový integrátor?

Jste konzultant? Podívejte se sem! Díky desítkám let zkušeností s výměníky tepla je společnost Alfa Laval spolehlivým zdrojem informací o dnešních náročných požadavcích na vytápění a chlazení. Zjistěte odpovědi na složité otázky ohledně energetické účinnosti či přírodních chladiv a získejte užitečné nástroje usnadňující nalezení té nejvhodnější technologie pro vaši aplikaci.

heating cooling-hub-vignette-2021

Výměníky tepla s certifikací AHRI pro spolehlivý tepelný výkon

Certifikace od Institutu pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je jediným celosvětovým ověřením tepelného výkonu třetí stranou, které vám poskytne nezávislou záruku, že váš deskový výměník tepla bude fungovat v souladu s hodnotami zveřejněnými výrobcem. Společnost Alfa Laval nabízí rozebíratelné deskové výměníky tepla s certifikací AHRI, pájené deskové výměníky tepla a celonerezové deskové výměníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Efektivita na desítky let

Špatně fungující výměník tepla může ovlivnit bezpečnost, kvalitu výrobků a náklady na energii. Porucha může vést k nákladným odstávkám a velkým ztrátám ve výrobě. Pravidelnou a proaktivní údržbou vašeho deskového výměníku tepla s těsněním se zachová výkonnost a provoz zůstane bezproblémový a předvídatelný.

Máme odborné znalosti, které vám pomohou, ať už se s problémem setkáváte dnes, chcete předejít budoucím problémům nebo chcete problém vyřešit sami pomocí našeho online vyhledávače problémů.

Podívejte se na naše komplexní servisní řešení

smart heat exchanger sensor 640

Digitalizace pro zvýšení energetické účinnosti

Chytrá města a digitální inteligence mohou městům pomoci dosáhnout pokroku při plnění 70 % cílů udržitelného rozvoje. Digitální služby již dnes výrazně ovlivňují systémy vytápění a chlazení ve městech a zvyšují jejich udržitelnost.

Vzdálené monitorování a specializované analýzy umožňují přesnější a účinnější provoz, informovanější rozhodování a cílené zásahy. Vývoj sofistikovanějších a účinnějších systémů vytápění a chlazení je možný pouze s touto digitální transformací, která může městským oblastem zajistit spolehlivé a cenově dostupné vytápění a chlazení při současném snížení emisí skleníkových plynů.

Chytrý výměník tepla

HVAC a udržitelná města

Naše města spotřebovávají více než dvě třetiny světové energie, takže hrají klíčovou roli v řešení klimatické krize. Značná část spotřeby energie ve městech připadá na vytápění a chlazení, a proto má zlepšení energetické účinnosti zásadní význam. Společnost Alfa Laval má téměř sto let zkušeností s přenosem a rekuperací tepla a jejím cílem je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Dovolte nám, abychom se stali vaším partnerem při transformaci směrem k udržitelnému zítřku.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontaktujte nás

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.