Other chemicals

Kromě chemických čisticích prostředků používá společnost Alfa Laval také chemické látky pro zvýšení účinnosti separátorů a chemické látky vhodné k čištění vedení pitné vody. Tyto prostředky byly vyvinuty speciálně pro naše vysokorychlostní separátory a zařízení k odsolování vody.

Deemulgační přípravky

Společnost Alfa Laval dodává tyto deemulgační přípravky určené k rozdělení emulzí oleje, vody a kalu.

  • Alpacon 009 – deemulgační prostředek pro odmašťovací, čisticí a chladicí provozní kapaliny na bázi vody. 
  • Alpacon 204 – deemulgační přípravek na bázi vody určený k rozdělení emulzí na olej, vodu a kal. Výrobek vytváří suchý olej a čistou vodní fázi.   
  • Alpacon 205 – deemulgační prostředek na bázi vody k rozdělení emulzí na olej, vodu a kal; výsledkem je suchý olej a čistá vodní fáze. 
  • Alpacon 300 – aditivum na bázi vody určené k primárnímu rozdělení emulzí „olej ve vodě“ za účelem vytvoření čisté vody s maximálním obsahem minerálního oleje 15 ppm. Používejte vždy s přípravkem Alpacon 302.
  • Alpacon 302 – koagulační/flokulační činidlo na bázi vody určené k rozdělení emulzí „olej ve vodě“ za účelem vytvoření čisté vody s maximálním obsahem minerálního oleje 15 ppm. Používejte vždy s přípravkem Alpacon 300.

Flokulanty

  • Alpacon 017 – účinný flokulant k čištění vody kontaminované částicemi v systému recyklace vody v myčkách aut. Optimální účinnosti prostředku se dosáhne při společném použití s přípravkem Alpacon 029.
  • Alpacon 029 – nekorozivní zásaditý regulátor pH pro srážení těžkých kovů v recirkulačním okruhu vody v myčkách aut. Optimální účinnosti prostředku se dosáhne při společném použití s přípravkem Alpacon 017.

Protiinkrustační přípravky pro odsolování

Vyvinuto pro aplikace pitné vody

  • Alpacon Altreat 400 – protiinkrustační přípravek pro systémy odsolování mořské vody, který reguluje tvorbu krusty anorganického původu, například z uhličitanu vápenatého nebo hydroxidu hořečnatého. Certifikáty KIWA a NSF pro použití v systémech pitné vody.

How can we help you?V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Bezpečnostní listy pro chemické produkty

Safety data sheetsVyužijte chemické produkty, které zvyšují výkonnost našich zařízení v následujících kategoriích:

Maziva, čisticí prostředky – odvápňovače, inhibitory koroze, stabilizátory pH, flokulační činidla, lepidla, prostředky na opravy povrchů – prostředky na renovaci.

Najděte nejnovější aktualizované bezpečnostní listy