Difuzně svařované výměníky tepla (PCHE)

Důvěřujte výsledkům 15 let osvědčené výkonnosti. Difuzně svařované výměníky tepla (PCHE) Alfa Laval kombinují vynikající robustnost a integritu s výjimečně vysokou účinností přenosu tepla v jednotce, která je až o 85 % menší a lehčí než srovnatelné trubkové výměníky tepla. Jedinečná konstrukce přináší vynikající výkon, nižší náklady na instalaci a provoz a současně větší bezpečnost. Každou jednotku lze navíc přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

阿法拉伐印刷电路板换热器(PCHE)-printed circuit heat exchangers

Prvotřídní účinnost při co nejmenších rozměrech

  • Celonerezové provedení, k dispozici ve standardních konfiguracích nebo plně přizpůsobené
  • Robustní konstrukce zvládá tlak až 1 250 barů (18 125 psi) a teploty v rozmezí od -196 °C (-320 °F) do 800 °C (1 472 °F)
  • Konstrukce je odolná proti častným změnám tlaku kapaliny a vibracím vyvolaným prouděním kapaliny, které mohou způsobovat únavové poruchy
  • Plně vyhovuje předpisům ASME pro kotle a tlakové nádoby (článek VIII, divize 1 vč. „U“ stamp) a označení CE (PED 2014/68/EU)
  • Shoda s normou ČSN ISO 19880 a SAE J2601 pro výdejní stojany na vodík.

Difuzně svařované výměníky tepla Alfa Laval jsou ultrakompaktním řešením pro zlepšení udržitelnosti v námořních, ropných a plynových, tepelných aplikacích a v oblasti obnovitelné energie (jako jsou systémy skladování energie, superkritické energetické cykly CO2, předehřívání palivového plynu pro plynové turbíny, vodíkové čerpací stanice atd.).

Fotochemicky leptané kapalinové kanálky zajišťují mimořádně vysoký tepelný výkon, zatímco nejmodernější difuzní svařování vytváří pevné jádro s velkou teplonosnou plochou.

Výsledkem je kombinace maximální účinnosti a minimálních rozměrů, což zajišťuje nejnižší náklady po celou dobu životnosti.

 


Aplikace

Difuzně svařované výměníky tepla Alfa Laval jsou speciálně navrženy tak, aby nabídly bezkonkurenční kompaktnost a účinnost v čistých a vysokotlakých aplikacích, které překračují možnosti jiných typů svařovaných deskových výměníků tepla. Robustní konstrukce spolehlivě zvládá tlaky od úplného vakua až do 1 250 barů (18 125 psi).

Typické námořní aplikace zahrnují vysokotlaké odpařování v systémech dodávky palivového plynu (FGSS), zplyňování LNG na plavidlech FSRU a SRV™. V energetice se difuzně svařované výměníky tepla používají ke zpracování plynu a v kryogenních aplikacích s LNG.  Obvykle se jedná o systém stlačování plynu na moři, kondenzace uhlovodíkového plynu nebo vody při rosném bodu. U LNG, kde se vyžaduje vysoká energetická rekuperace, se používají v manipulačních systémech s koncovou párou nebo odpařeným plynem (BOG). Lze je použít také k předehřívání palivového plynu v turbínách a pro superkritický oxid uhličitý (sCO2) při výrobě energie.

Při výrobě obnovitelné energie se PCHE ukazují být skvělou technologií vhodnou pro vysokoteplotní procesy dlouhodobého skladování energie (LDES) a také se začínají uplatňovat v oblasti zachytávání uhlíku.

Kombinace osvědčených výhod naší klasické konstrukce PCHE s naší technologií 3DPlate™ proti namrzání otevírá také možnosti využití v celém energetickém řetězci vodíkových čerpacích stanic od kapaliny po plyn. V případě vodíkových čerpacích stanic jsou PCHE Alfa Laval ideálním řešením pro předchlazení vodíku, které umožňuje zkrátit dobu plnění a čekací doby mezi jednotlivými čerpáními a současně minimalizuje náklady na instalaci.

Technické údaje

Výpočtový tlak

EN/CE/PED vakuum až 1 250 barů(g) (18 125 psi(g))
ASME vakuum až 1 250 barů(g) (18 125 psi(g))

Výpočtová teplota

316/316L SST -196 °C (kryogenní) až 800 °C (-321°F až 1 472 °F)

Hrdla

Možnost přizpůsobení od malého po velké potrubí (¼ až 30)

Standardní materiály

304L nebo 316L SST (další materiály na dotaz)

Rozměry/hmotnosti

Na dotaz, na míru požadavků od několika kilogramů až po desítky tun

Jak to funguje

.

Alfa Laval Printed circuit heat exchanger

Princip funkce

Difuzně svařované výměníky tepla pracují se dvěma nebo více médii na protilehlých stranách difuzně svařené desky. Na obou stranách mohou být vysoké tlaky a 2D nebo 3D vzor desky lze optimalizovat s cílem zajistit požadovanou termální délku a tlakovou ztrátu.

Konstrukce

Konstrukce difuzně svařovaného výměníku tepla se vyznačuje složitým vzorem kanálků chemicky vyleptaných na plochých deskách materiálu. Tento vzor kanálků se optimalizuje pro každou konkrétní zákaznickou aplikaci s cílem zajistit požadované tepelné a hydraulické vlastnosti. Každý vzor kanálků desky může být jiný, což umožňuje asymetrické proudění a optimalizované dvoufázové chování.

Jednotlivé desky se pak poskládají do bloků a difuzně svaří v nejmodernější peci při vysoké teplotě a tlaku. Pro dosažení požadovaného tepelného výkonu nebo teplosměnné plochy lze dohromady svařit více bloků. Vstupní a výstupní rozdělovací potrubí, vlastní připojací hrdla a (případně) hrdla pro vypouštění, odvzdušnění nebo čištění tvoří svařované sběrné sestavy, které se navaří na hotové jádro, a dokončí se tak výměník tepla.

V této konfiguraci z nerezové oceli 304/316 lze dosáhnout výpočtových tlaků až 1 250 barů (18 125 psi).
Teplosměnné plochy jsou přizpůsobeny požadavkům.

.

Jedinečné funkce, na kterých záleží

Společnost Alfa Laval má více než 80 let zkušeností v oblasti technologií přenosu tepla a neustále vyvíjí nové inovace, které zlepšují výkon, spolehlivost a udržitelný dopad našich zařízení. Naše difuzně svařované výměníky tepla mají řadu jedinečných funkcí, které nikde jinde nenajdete.

Alfa Laval PCHE with OptiBondOptiBond™

Robustní a kompaktní řešení pro potřeby vysokého tlaku

Nejmodernější technologie difuzního svařování nabízí nejvyšší odolnost a tepelnou účinnost ultrakompaktního svařovaného deskového tepelného výměníku.

Další informace

Alfa Laval PCHE with 3DPlate3DPlate™

Zabraňuje ucpávání v mrazu

Patentovaný 3D vzor desek zajišťuje vysokou účinnost a maximální provozuschopnost při použití kapalin na bázi vody, jako jsou glykoly, v kryogenních aplikacích.

Další informace

Novinky společnosti Alfa Laval v oblasti energetiky na LinkedIn

Sledujte naši stránku o energetice na LinkedIn, kde najdete novinky o našich řešeních.

Blue sky white cloulds Linkedin logo

Novinky společnosti Alfa Laval v oblasti námořní dopravy na LinkedIn

Na naší prezentační stránce najdete řešení pro námořní dopravu, se kterými budete mít náskok.

Marine LinkedIn 640x360

Pokud chcete další informace, kontaktujte nás

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Šetřete energií – od začátku do konce!

Využijte desítky let zkušeností společnosti Alfa Laval s projekty EPC a s vašimi koncovými zákazníky. Nabízíme vám podporu v průběhu celého projektu, abyste měli jistotu, že vaši zákazníci dostanou optimální balíček pro výměník tepla.

engineers and contractor discussing at table

Urychlení přechodu na udržitelná řešení

Představte si udržitelnější svět. Svět, ve kterém je potřeba méně, aby se vyprodukovalo ještě více. Svět, ve kterém efektivně uspokojujeme rostoucí energetické potřeby a zároveň snižujeme emise CO2. Představte si svět, ve kterém můžeme využívat sílu přírodních zdrojů a zároveň je chránit. Ve společnosti Alfa Laval si takový svět nejen představujeme. Budujeme ho společně s našimi zákazníky a partnery.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360