Zachytávání, využívání a ukládání uhlíku

Zachytávání, využívání a ukládání uhlíku (CCU/S) bude jedním z důležitých postupů, jak se dostat na cestu k udržitelnému rozvoji. Zatímco malá zařízení ma zachytávaní a využívání uhlíku existují již desítky let, velká zařízení jsou stále běžnější. Po zachycení se CO2 obvykle ukládá do geologických formací, čímž se zabrání jeho vypouštění do atmosféry. V mnoha průmyslových odvětvích však existují také řešení, jak zachycený uhlík znovu využít jako způsob zvýšení produktivity - a tím i ziskovosti. Jedním z příkladů je zvýšená těžba ropy (EOR), kdy se zachycený CO2 vstřikuje do ropných vrtů, aby se zvýšil tlak, a tím i zisk.

Bez ohledu na to, jaký přístup zvolíte, pro komerční životaschopnost CCU/S jsou zásadní účinné technologie výměníků tepla. Společnost Alfa Laval byla nedílným partnerem při vývoji mnoha zařízení CCU/S před a po spalování v různých průmyslových odvětvích. Díky našemu širokému portfoliu výměníků tepla podporujeme zákazníky, aby splnili požadavky tohoto energeticky náročného procesu, maximalizovali zachytávání CO2 a zároveň minimalizovali spotřebu páry a požadavky na veřejné služby.

Carbon_Capture_Utilization_Storage_hero_image_web.jpg

Cleantech-Carbon-capture-case.jpg

Urychlení nákladově efektivního zachytávání uhlíku

Technologie výměníků tepla Alfa Laval hraje hlavní roli ve více než polovině světových zařízení CCU/S. Naše jedinečné deskové výměníky tepla Alfa Laval Packinox umožňují rozvoj závodů, který usnadní možnosti zachytávání uhlíku při velkých úsporách z rozsahu. Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o tom, jakou roli hraje přenos tepla při zachytávání uhlíku a jak spolupracujeme s hlavními poskytovateli licencí na procesy a koncovými uživateli, abychom to umožnili.


Více informací

Naše řešení

Společnost Alfa Laval má široké portfolio výměníků tepla, které odpovídají energeticky náročným požadavkům aplikací CCU/S. Můžeme vám pomoci maximalizovat využití energie v řadě oblastí, včetně lean/rich výměny tepla, což je největší potenciál využití tepla v procesu. Nabízíme také řešení pro minimalizaci potřeby energie a chladicí vody při maximalizaci účinnosti zachytávání CO2 a snížení nákladů na kompresorovou jednotku a další aparáty.

Carbon-capture-utilization_storage_chart_EN_RGB.png

widegap_left_side_640x360.png

Alfa Laval WideGap

Rozebíratelné deskové výměníky tepla WideGap jsou přizpůsobeny pro nízkotlakou kondenzaci. Také využívají větší než je obvyklá mezera mezi jednotlivými kanály k minimalizaci tlakové ztráty na kondenzační straně. Jeho jedinečná konstrukce umožňuje maximalizovat kondenzaci s co nejmenším množstvím par, které jdou do kompresoru. Tím se snižují investiční náklady a spotřeba energie v kompresorové jednotce. WideGap se proto dobře hodí pro specifické požadavky kondenzace stripovacích kolon v procesech zachytávání uhlíku.


Více informací

Compabloc_640x360.jpg

Alfa Laval Compabloc

Compabloc, který se používá jako vařák při odstraňování rozpouštědel a regeneraci po celém světě, je technicky osvědčeným řešením, které nabízí celou řadu výhod oproti tradičním kettle výměníkům nebo trubkovým výměníkům tepla provozovaným jako temosifon. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti zajišťuje Compabloc minimalizaci nákladů na instalaci, zatímco nízký vnitřní objem může snížit náplň rozpouštědel až o 20 %. Navíc možnost provozu s nižším tlakem a teplotou nasycené páry a bez mrtvých zón omezuje degradaci rozpouštědla na minimum.


Více informací

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výměník tepla Packinox je ideální pro úkoly, kde je vyžadováno maximální využití energie. Tento jedinečný výměník tepla umožňuje navrhovat co nejefektivnější procesy s použitím pouze jednoho výměníku tepla s využitím minimálního prostoru. A svařovaná konstrukce výměníku Packinox nabízí nejdelší provozní intervaly a nejbezpečnější řešení pro minimalizaci rizika úniku rozpouštědel.


Více informací

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozebíratelné deskové výměníky tepla společnosti Alfa Laval

Naše průmyslová řada deskových výměníků tepla je vhodná pro úkoly, kde je vyžadována vysoká a nákladově efektivní rekuperace tepla. Jsou také vynikající pro snížení spotřeby chladicí vody. Díky konstrukci pro dlouhodobý provoz a minimálním nárokům na údržbu stanovují zcela nové standardy účinnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti.


Více informací

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Alfa Laval Hybridní chladicí věže Niagara (WSAC)

Hybridní chladicí věže Niagara (WSAC®) jsou na zakázku vyrobené chladicí a kondenzační systémy s uzavřenou smyčkou, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady, kompaktní rozměry a spolehlivý provoz. Použití vzduchu jako chladicího média minimalizuje teploty na výstupu z procesu, což dále minimalizuje množství par, které jdou do kompresorového stupně, a zároveň udržuje jejich vyšší hustotu. Tím jsou zajištěny nízké investiční náklady do kompresorové jednotky.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství