PCHE

Difuzně svařované výměníky tepla Alfa Laval s leptanými deskami (PCHE) v sobě spojují vynikající robustnost a celistvost s mimořádně vysokou rychlostí přenosu tepla v jednotce až o 85 % menší a lehčí než tradiční trubkové výměníky. Jedinečná konstrukce zajišťuje vynikající výkon, nižší instalační i provozní náklady a lepší bezpečnost. Každá jednotka může být plně přizpůsobena podle přesných potřeb zákazníka.

阿法拉伐印刷电路板换热器(PCHE)-printed circuit heat exchangers

Použití

Výměník tepla typu PCHE je speciálně navržen tak, aby nabízel neporovnatelnou kompaktnost a účinnost v čistých a vysokotlakých podmínkách, které jsou mimo možnosti jiných svařovaných deskových výměníků tepla. Konstrukční tlaky se u tohoto typu výměníku pohybují od vakua do 650 barG.

Typickými aplikacemi v námořní dopravě jsou vysokotlaké výparníky v přívodních soustavách palivového plynu a úlohy ohřevu/chlazení plynu v systémech zpětného zkapalňování na přepravních zařízeních LNG.

Technické údaje

Konstrukční tlak

CE/PED Vakuum až 650 barg  

ASME Vakuum až 650 barg

Konstrukční teplota

316L SST -196 °C (kryogenní) až 800 °C

Připojení

Obvykle 2 – 30 palců, lze upravit dle požadavku

Standardní materiály

316L SST (další materiály jsou k dispozici na vyžádání)

 

Rozměry/​​hmotnosti 

Na vyžádání lze upravit dle požadavků, a to v rozmezí od několika kilogramů po desítky tun

Výhody

  • Výjimečné úspory zastavěné půdorysné plochy, objemu, hmotnosti a nákladů na nosnou konstrukci
  • Velký rozsah výkonu
  • Konstrukční teploty od kryogenních po 800 °C a konstrukční tlaky do 650 barg
  • Výjimečně vysoká rychlost přenosu tepla pro maximální provozní účinnost
  • Bezpečný provoz – není potřeba žádný tlakový pojistný ventil
  • Snadná údržba zajišťuje maximální provozuschopnost
  • Difuzní svařování otevírá možnosti pro plné přizpůsobení z hlediska návrhu profilu průtočných kanálů

Jak to funguje

Princip činnosti

PCHE pracuje s dvěma nebo více médii na protilehlých stranách difuzně svařované desky. Na obou stranách je přípustné vysokotlaké proudění. Profil je optimalizován ve dvou nebo třech dimenzích tak, aby poskytoval požadovaný tepelný spád a tlakovou ztrátu.

Konstrukce

Výměník tepla PCHE používá složitý profil vymezující proudění, který se chemicky leptá do plochých desek.Tento typ proudění je optimalizován pro jednotlivé konkrétní úlohy zákazníka tak, aby se zajistily požadované tepelné a hydraulické charakteristiky.Každý profil desky může být jedinečný, což nabízí možnost asymetrického proudění a optimalizované dvoufázové chování.Jednotlivé desky se pak poskládají do bloku a při vysoké teplotě a tlaku difuzně svařují ve speciální peci. Požadované tepelné kapacity nebo HTA (teplosměnné plochy) lze dosáhnout svařením několika bloků v jeden celek.Na hotové jádro se navaří vstupní a výstupní potrubí, připojení zákazníka a případné přípojky pro vypouštění, větrání nebo čištění a výměník tepla je dokončen.V této konfiguraci lze při provedení v materiálu 316L SST dosáhnout konstrukčních tlaků až 650 barg.Teplosměnné plochy jsou přizpůsobeny požadavkům.