Systémy předúpravy bionafty FAME

Poptávka po biopalivech z rostlinných a zvířecích tuků a olejů vycházející ze zájmu o udržitelnost každým rokem roste. Účinné systémy předúpravy jsou pro zajištění spolehlivé výroby biopaliv zásadní. Alfa Laval je předním partnerem výrobců biopaliv po celém světě a má desítky let zkušeností s podporou procesů předúpravy pro jakýkoli typ suroviny. Dokážeme zajistit kompletní linky, které zahrnují vše potřebné pro předúpravu při výrobě bionafty.

FAME Biodiesel pre-treatment systems

Spolehlivé systémy předúpravy pro spolehlivou následnou výrobu FAME

  • Nejkomplexnější dodavatel linek pro předúpravu biopaliv na trhu založený na kvalitních a spolehlivých zařízeních
  • Konzultace od předních odborníků, včetně oblasti enzymatického zpracování
  • Nízká spotřeba energie
  • Skutečně globální servisní síť s komplexní nabídkou, která pokrývá celý životní cyklus vašeho zařízení pro výrobu bionafty
  • Hloubkové odstraňování fosforu a volných mastných kyselin pro nejvyšší kvalitu bionafty a minimální spotřebu katalyzátoru

Předúprava bionafty poskytuje výchozí surovinu pro následnou jednotku na výrobu bionafty na bázi metylesterů mastných kyselin (FAME). Katalyzátory FAME pro tuto transesterifikační reakci jsou metylátového typu, takže při styku s volnými mastnými kyselinami tvoří katalyticky neaktivní mýdlo. Je proto nezbytná minimalizace volných mastných kyselin, typicky v rozsahu 0,1–0,2 % hmotnosti. Proces předúpravy pro výrobu bionafty se nejčastěji skládá z neutralizační sekce, která může být u sójového oleje doplněna enzymatickým odslizením, případně parním stripperem pro fyzikální odstranění volných mastných kyselin. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme podpořit váš provoz.

 

Žádost o nabídku

Typical FAME biodiesel pre treatment process

Princip funkce

K odstranění jemných pevných látek v oleji před tím, než podstoupí buď chemickou, nebo fyzikální rafinaci, může být zapotřebí počáteční fáze předběžného čištění. Při fyzikální rafinaci se látky obsahující fosfor (pryskyřice) odstraňují z oleje v odslizovacím systému a surovina se poté promyje, aby se odstranil fosfor, mýdla a další nečistoty.

Dalším krokem v procesu předúpravy je odstranění mastných kyselin prostřednictvím odkyselení, aby se v předupraveném oleji dosáhlo cílového obsahu volných mastných kyselin. Mastné kyseliny jsou vedlejší produkty fyzikální rafinace, které lze buď prodat, nebo převést na bionaftu kyselinou katalyzovanou esterifikací (např. s pomocí kyseliny sírové jako katalyzátoru).

 

 

 

Použití enzymů, zejména při zpracování sójového oleje, má pozitivní vliv na snížení obsahu fosforu a také snižuje ztráty oleje při předúpravě, což vede ke kvalitnějšímu předupravenému oleji a vyššímu výnosu.

Při chemické rafinaci se volné mastné kyseliny, fosfor a další nečistoty odstraňují přidáním hydroxidu sodného, který způsobuje tvorbu mýdlového kalu. Mýdlový kal se poté odstraní ve dvou vysokorychlostních separačních krocích, přičemž posledním je promývání vodou.

Auta vitamíny nepotřebují, lidé ano

Věděli jste, že Alfa Laval nabízí řešení pro extrakci vysoce hodnotného vitamínu E a dalších živin z rostlinných olejů? Alfa Laval TocoBoost je doplněk k našim deodorizačním systémům, který umožňuje provozovatelům rafinérií efektivně extrahovat živiny ze sójových, palmových a jiných rostlinných olejů. Nenechte tyto cenné látky přijít nazmar a nepromeškejte příležitost vytvořit nové, ziskové zdroje příjmů pro váš závod. Přehrajte si video a dozvíte se více.

Odvětví a aplikace

Produkty

Klíčové komponenty pro předúpravu biopaliv