Zpracování tuků a olejů k výrobě biopaliv

Díky desítkám let zkušeností s rafinací tuků a olejů z rostlin a zvířat nabízí Alfa Laval nejširší portfolio technologií pro zvýšení technických schopností a komerční životaschopnosti provozů na zpracování biopaliv na trhu. Naše zpracovací linky jsou vždy optimalizovány podle požadavků vašeho trhu a místních podmínek. Tímto způsobem zajistíme, že získáte dokonalé řešení pro nejspolehlivější – a ziskové – zpracovávání.

Processing of fats and oils in biofuel production

Jednička ve zpracování biopaliv

  • Kompletní řada řešení pro kroky předúpravy při výrobě bionafty FAME a HVO
  • Možnost konfigurace pro celou řadu vstupních surovin, což zajišťuje maximální flexibilitu zpracování
  • Konzultace s předními odborníky v oboru, kteří vám pomohou vaši zpracovací linku navrhnout a optimalizovat
  • Skutečně globální servisní síť s komplexní nabídkou, která pokrývá celý životní cyklus vašeho zařízení
  • Neustálé vylepšování pro zlepšení kvality produktů, energetické účinnosti a udržitelnosti při současném snížení vašich provozních nákladů

Při výrobě bionafty FAME a HVO se ročně spotřebuje 45 milionů tun rostlinných olejů a živočišných tuků. Až 35 milionů z těchto tun tvoří palmový, sójový a řepkový olej. Dalších 5–6 milionů tun surovin pochází z různých odpadních toků, jako jsou použité kuchyňské oleje. Zbytek tvoří převážně lůj, jehož využití se rozšiřuje – zejména u obnovitelných paliv typu HVO.

V některých případech lze tuky a oleje po úpravě hladiny mastných kyselin a nečistot spalovat přímo za účelem výroby elektřiny a tepla. Nicméně pro použití v naftových a proudových motorech musí biopaliva splňovat přísné požadavky na vlastnosti těchto paliv, které vyžadují transesterifikační nebo hydrogenační cesty. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme podpořit váš provoz.

 

Žádost o nabídku

Kompletní řešení pro splnění vašich individuálních požadavků

Linky předúpravy Alfa Laval jsou obvykle konfigurovány pro více surovin, aby umožnily širokou škálu zpracovatelských schopností, díky čemuž jsou vhodné pro následné zpracování biopaliv. Hlavní kroky zpracování předúpravy, kombinované různými způsoby pro chemickou nebo fyzikální rafinaci v závislosti na požadavcích, jsou:

  • Alkalická neutralizace pro odstranění volných mastných kyselin jako mýdel
  • Odslizení kyselinou, které lze u některých olejů vylepšit enzymy
  • Adsorpce (bělení), v případě zpracování tuků a olejů na biopaliva HVO
  • Odkyselení, odstranění mastných kyselin pomocí parního stripování ve vakuu
  • Procesní sekce pro redukci chloridů a polyetylénu podle požadavků pro některé suroviny HVO

Každou zpracovací linku vždy přizpůsobujeme vašim konkrétním místním podmínkám. To znamená, že při navrhování vašeho řešení bereme v úvahu řadu faktorů, mezi které patří typ a kvalita vstupních surovin, energie (jako je elektřina, pára, zpracovací voda), specifikace odpadních vod, dostupný prostor na pozemku a také příslušné předpisy a normy. Také můžeme vaši novou linku připravit na budoucí vylepšení pro snazší pozdější rozšiřování.

Konkrétně pro předúpravu HVO mohou být pro určité typy vstupních surovin důležité další procesní sekce. Ty mohou zahrnovat odstranění chloridů (prevence koroze) nebo odstranění stop polyetylénu (k zamezení následnému znečištění u určitých odpadních zvířecích tuků). Pro další podrobnosti o těchto sekcích předúpravy nás kontaktujte.

Total solutions to meet your individual requirements
.

FAME biodiesel pre-treatment systems.jpg

Systémy předúpravy bionafty FAME

Alfa Laval je předním partnerem výrobců bionafty po celém světě a nabízí široké spektrum řešení pro předúpravu tuků a olejů používaných při výrobě biopaliv.


Zjistěte více o našich řešeních pro předúpravu bionafty

3xoil.gif

Systémy předúpravy HVO

Systémy předúpravy HVO společnosti Alfa Laval umožňují výrobcům používat širokou škálu tuků a olejů a zajistit, že surovina neobsahuje nečistoty a má vyváženou hladinu volných mastných kyselin.


Zjistěte více o našich řešeních předúpravy HVO

Fat and oil processing

Řešení pro rafinaci jedlého oleje

Alfa Laval nabízí řadu řešení pro rafinaci všech typů jedlých olejů. Zjistěte, jak s našimi inovativními řešeními můžete zajistit vysokou kvalitu a výtěžnost produktu a zároveň minimální ztrátu produktu a nízkou spotřebu energie.


Přečtěte si více o rafinaci jedlého oleje

 

Výroba obnovitelných paliv

Zjistěte, jak mohou chytré designové volby pomoci zlepšit udržitelnost a ziskovost v závodech na výrobu obnovitelné nafty.

.

Klíčové komponenty pro zpracování biopaliv

Dokumenty

>