Zpracování tuků a olejů k výrobě biopaliv | Alfa Laval

Zpracování tuků a olejů k výrobě biopaliv

Pouze zhruba dvě třetiny světové produkce tuků a olejů jsou upravovány na potraviny určené pro lidi nebo na krmivo pro zvířata. Zbytek lze využít buď přímo pro výrobu energie spalováním, nebo jako surový materiál na výrobu biopaliv a oleochemikálií. V některých případech jsou tato paliva považována za výhodnější alternativu paliv fosilních.

Processing of fats and oils in biofuel production

Plnění individuálních požadavků

Technologie, které Alfa Laval nabízí, vám pomohou zvýšit vaše šance mezi zpracovateli tuků a olejů, již je přeměňují na nejrůznější druhy biopaliv.

Ucelené systémy Alfa Laval pro předběžnou úpravu mohou být nastaveny také na zpracování olejů jak pro potravinářské účely, tak pro výrobu složek biopaliv. K dispozici jsou čtyři různé procesy přípravy:

  • parní destilace (stripování)
  • alkalická neutralizace pro odstranění volných mastných kyselin
  • enzymatické odslizení v případě, že odstranění kyselin není potřeba
  • účinné zpracování glycerolu (AGT)

Zařízení Alfa Laval jsou přizpůsobena přesně dle povahy dílčích výrobních procesů našich zákazníků.

Řešení na klíč pro výrobu bionafty a oleochemikálií.

Výrobní linky Alfa Laval jsou systémy na klíč pro výrobu bionafty z celé řady olejů rostlinného nebo živočišného původu podle požadavků normy ASTM6751 nebo EN14214.

Bionafta vyráběná všestrannými a modulárními systémy postupně nahrazuje naftu vyráběnou z fosilních paliv. Prvotní zpracování se může použít také ke snížení obsahu volných mastných kyselin (FFA) a výrobě oleochemikálií.

Zpracování glycerolu (AGT)

Výrobci bionafty, kafilerie a společnosti zpracovávající použité stolní oleje (UCO) mohou využít k primárnímu zpracování zařízení pro účinné zpracování glycerolu (AGT).

Energeticky úsporným procesem AGT se s nízkými náklady přemění vedlejší produkty s vysokým obsahem FFA a nízkou hodnotou na neupravený rostlinný olej (SVO) s nízkým obsahem FFA, těžký topný olej (HFO) nebo oleochemikálie.

Transesterifikace

Alfa Laval dodává různé typy systémů pro výrobu bionafty, které mohou pracovat s jedlými tuky a oleji nebo levnými nejedlými produkty na bázi tuků, olejů a maziv (FOG):

  • Technologie transesterifikace pro kontinuální výrobu bionafty „Virgin oil“
  • Technologie pro výrobu bionafty po šaržích „Multi-feedstock“