Deodorizační systémy

Systémy deodorizačního procesu používají k deodorizaci nebo odkyselení vašich jedlých olejů nižší teploty a méně páry a zbavují je nežádoucího zápachu, chuti, barvy a dalších těkavých látek, a to bezpečně a spolehlivě. Ať už jde o deodorizaci palmového, sójového, řepkového nebo jiného jedlého oleje, tento základní proces významně snižuje množství nežádoucích těkavých látek a také tvorbu izomerů glycidylesterů (GE) a trans mastných kyselin (TFA).

deodorization edible oil 640x360

Důvěřujte deodorizačním systémům Alfa Laval, které vás zbaví zápachu a těkavých látek zhoršujících kvalitu oleje a maximalizují výtěžnost

  • Spolehlivé, všestranné, snadno ovladatelné deodorizační systémy pro rafinaci jedlých olejů
  • Rozsáhlé zkušenosti s optimalizací deodorizačních systémů pro splnění procesních požadavků
  • Maximální kvalita a výtěžnost produktu
  • Minimální ztráty produktu a spotřeba energií
  • Zlepšené odstraňování GE na úrovně pod 0,5 ppm

Získejte nejúčinnější deodorizační systém pro maximalizaci výtěžnosti jedlého oleje. Modulární, snadno přizpůsobitelné deodorizační systémy Alfa Laval optimalizují stripovací a retenční sekce podle vašich přesných požadavků na zpracování – od deodorizace oleje ze semen a odkyselení tropického oleje až po oleje s nízkým obsahem GE a toxických stopových prvků.

Deodorizace probíhá při nejnižší teplotě a účinně odstraňuje GE, polyaromatické uhlovodíky, pesticidy a další nežádoucí těkavé látky. Navíc je ovládání snadné díky inteligentnímu přístrojovému vybavení a řídicímu systému.

Ať už stavíte novou instalaci nebo rozšiřujete či modernizujete stávající, důvěřujte deodorizačním systémům Alfa Laval s patentovanou technologií tenkého filmu, která zvýší účinnost vašich deodorizačních a odkyselovacích systémů. 

 

Žádost o nabídku

.
.

Princip funkce

Jak deodorizace oleje funguje

Deodorizace je proces destilace vodní párou za účelem odstranění volných mastných kyselin a těkavých složek přítomných v surovém jedlém oleji v této fázi zpracování. Tyto nežádoucí látky negativně ovlivňují vůni, chuť, barvu a stabilitu konečného produktu. Pro odstranění těchto látek z oleje prochází olejem pára při velmi nízkém tlaku, relativně vysoké teplotě a ve vysokém vakuu.

Alfa Laval deodorization process chart.jpg

Odvzdušnění

Před zahřátím oleje je nutné z něj ve vakuu odstranit vzduch (odvzdušnění), aby se zabránilo jeho oxidaci, čímž se ochrání kvalita produktu. Po opuštění odvzdušňovače se olej regenerativně zahřívá ve speciálním výměníku tepla, ekonomizéru, horkým olejem opouštějícím deodorizační sloup. Tím je zajištěno, že se z horkého oleje získá co nejvíce tepla. Olej pak postupuje do konečného ohřívače, kde je přiveden na přesnou teplotu potřebnou pro deodorizaci, obvykle pomocí vysokotlaké páry.

Předběžné stripování a zadržení

Když olej dosáhne určené teploty v rozmezí 220–260 °C v závislosti na zpracovávaném oleji, je přiveden do deodorizačního sloupu, což je hlavní komponent používaný k deodorizaci jedlých tuků a olejů. Sloup se může skládat ze stripovací části a zadržovací části. Když olej prochází stripovací sekcí, je vystaven kombinaci vakua a páry, která odstraňuje těkavé látky, včetně volných mastných kyselin (FFA), které mají vyšší tlak páry než samotný olej. Pokud jsou tyto těkavé nečistoty přítomny, ovlivňují chuť, vůni a stabilitu jedlých olejů.

Olej je poté po určitou dobu držen v zadržovací sekci za účelem tepelného zpracování známého jako tepelné bělení, které odstraní nežádoucí pigmenty a zajistí stabilitu konečného produktu. Doba, po kterou je olej udržován v zadržovací části, závisí na požadovaných specifikacích produktu.

Po stripování a stripování GE

Olej je po stripování ve vakuu přiveden do další sekce, kde je jako tenký film vystaven kombinaci vakua a páry, která odstraňuje těkavé látky včetně látek tepelné degradace vznikajících během zadržení při vysokých teplotách. Ošetřený olej se poté ochladí.  

Při teplotách pod 200 °C je tvorba glycidylesterů (GE) omezená, a proto lze GE z ochlazeného kalicího oleje stripovat bez jejich další tvorby. Speciálně navržený sloup naplněný strukturovanou náplní, neboli GE stripper, účinně odstraňuje GE na úrovně pod 0,5 ppm tím, že podporuje kontakt mezi párou a olejem ve vakuu. Aby však tato metoda byla účinná, vyžaduje po stripování GE okamžité chlazení.  

Kondenzace odstraněných nečistot

Těkavé nečistoty odstraněné z oleje se kondenzují v pračce s použitím recirkulovaného a chlazeného destilátu. Pračka je buď umístěna na stripovací sekci, nebo je postavena jako samostatná nádoba.

Chlazení

Závěrečné chlazení oleje probíhá ve dvou fázích: (1) v ekonomizéru na specifikovanou konečnou teplotu a (2) v procesu leštící filtrace před přesunem do dalších procesů, ke skladování nebo k balení.

Aplikace a sortiment

Deodorizační systémy Alfa Laval se používají hlavně v odvětví jedlých olejů a živočišných tuků, lze je ale přizpůsobit i pro nepoživatelné účely, jako např. předúpravu bionafty a hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO). Pro více informací o speciálních produktových řadách ze sortimentu deodorizačních/odkyselovacích řešení Alfa Laval viz:

Služby

.

Globální služby

Více než 130 let zkušeností. Odborníci z celého světa. Servisní střediska v téměř 100 zemích. Pro skutečný klid mysli využijte globální servisní síť Alfa Laval s etablovanou místní přítomností, abyste mohli maximalizovat kvalitu, efektivitu a výnosy vašich procesů. Alfa Laval dokáže poskytovat hloubku, šířku a rozsah komponentů, zařízení, systémů a služeb, kterým se mnoho jiných dodavatelů zařízení nevyrovná. Jsme vždy nablízku, staráme se o vaše systémy a optimalizujeme vaše procesy v průběhu celého životního cyklu vašeho závodu na rafinaci jedlého oleje.

.

Naši zákazníci

Skupina Bunge

Skupina Bunge je globální zemědělská a potravinářská společnost. Divize potravinářských produktů skupiny je největším zpracovatelem olejných semen a největším prodejcem lahvových olejů na maloobchodním trhu v Latinské Americe. K rozšíření této pozice v Bunge investovali do největší rafinérie rostlinného oleje v Latinské Americe. Tento velký závod se nachází v Brazílii a má kapacitu 1200 tun za den.

Společnost Alfa Laval je zodpovědná za celou rafinerii obsahující neutralizační sekci se dvěma separátory PX 110, instalaci pro proces bělení a kompletní deodorizační řešení SoftColumn.

PT Grahadura Leidongprima

PT Grahadura Leidongprima je rodinný podnik na ostrově Sumatra v Indonésii. Společnost je velmi úspěšná v oboru zpracování palmového oleje. Za účelem upevnění této pozice si společnost objednala první deodorizační závod SoftColumn v Indonésii spolu se závody pro suchou frakcionaci.

Tato deodorizační instalace Alfa Laval SoftColumn společnosti poskytuje kapacitu na zpracování 1000 tun palmového oleje denně.

Rafinérie sójového oleje Imcopa

Rafinérie sójového oleje Imcopa v Brazílii se rozhodla pro modernizaci, aby se vypořádala s velmi vysokými náklady na páru a problémy se špatnou rekuperací tepla ve stávajícím závodě společnosti.

Společnost Imcopa využila modernizační koncepci Alfa Laval a modernizovala stávající deodorizér a nainstalovala novou neutralizační a bělicí linku, deskové výměníky tepla, mixéry aodlučovač PX 95. To společnosti umožnilo zvýšit kapacitu rafinérie ze 400 na 600 tun za den. Tato modernizační strategie v kombinaci s technologiemi přenosu tepla Alfa Laval umožnila společnosti Imcopa snížit celkové výrobní náklady o více než 3 USD na tunu oleje, takže se jí investice vrátila za méně než 2 roky.

.
.

Kontaktujte nás

Ke zvýšení výnosu potřebujete tu nejlepší technologii. Získejte ji od Alfa Laval. Stáhněte si brožuru pro více informací. Nebo nás kontaktujte. 

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Klíčové vybavení pro zpracování jedlého oleje používané v našich systémech   

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360