Systémy odslizení

Získejte chutnější jedlé oleje a delší trvanlivost s naším odslizovacím zpracovacím systémem, který odstraňuje hydratovatelné a nehydratovatelné pryskyřice – fosfolipidy, proteiny, sacharidy, sloučeniny dusíku, chloridy (prekurzory 3-MCPD), kovy a nerozpustné nečistoty – ze všech typů tuků a olejů. S předúpravou oleje Alfa Laval: speciálním odslizením, odslizením kyselinou, enzymatickým odslizením a odslizením vodou můžete snadno oddělit pryskyřice od jedlých olejů.

degumming for edible oil 640x360

Optimalizujte procesy odslizení

  • Maximalizujte kvalitu, trvanlivost a výtěžnost jedlého oleje
  • Minimalizujte obsah gum a další provozní náklady v olejové rafinérii
  • Snižte ztráty neutrálního oleje a náklady na energie
  • Zvyšte spolehlivost a efektivitu provozu a dobu provozuschopnosti a životnost zařízení
  • Minimalizujte prekurzory 3-MCPD
Alfa Laval je pro nás nejen dodavatelem, ale také partnerem, průvodcem a přítelem“ – Valerij Fedorenkov, technický ředitel, Odessa Maslozhircombinat
Díky tomuto inovativnímu kroku jsme zaznamenali výrazné zvýšení výnosů oleje a zpracovatelských marží, což našemu zařízení umožňuje ještě lépe využít svůj potenciál,“ – Luis Palacios, průmyslový manažer Molinos ve společnosti Molinos Río de la Plata

Žádost o nabídku

.

Všestranné odslizovací systémy pro rafinaci jedlých olejů

Získejte flexibilitu, kterou potřebujete k zajištění vysoce spolehlivé a nákladově efektivní rafinace vašich jedlých olejů. Vyberte si ze širokého portfolia odslizovacích systémů Alfa Laval včetně vysoce účinných odstředivek se sestavou disků, deskových výměníků tepla a mixérů. Všechna zařízení jsou modulární, snadno se instalují, používají a udržují a lze je integrovat do stávajících linek předúpravy jako samostatné položky nebo navrhnout a optimalizovat jako kompletní systém.

Odslizení vodou

Pro odstranění hydratovatelných gum pomocí mixérů Alfa Laval a odstředivek se sestavou disků. Vysušené pryskyřice lze použít k výrobě lecitinů, což jsou cenné potravinářské přísady.

Přečtěte si více o odslizení vodou

Enzymatické odslizení

Pro odstranění hydratovatelných a nehydratovatelných gum a chloridů (prekurzorů tvorby 3-MCPD v následných rafinačních procesech) pomocí odstředivek se sestavou disků a výměníků tepla Alfa Laval.

Přečtěte si více o enzymatickém odslizení

Speciální odslizení

Pro odstranění hydratovatelných a nehydratovatelných gum pomocí kyselin nebo kombinace kyselin a hydroxidu sodného a samočisticích odstředivek se sestavou disků Alfa Laval se speciálním ořezávacím diskem Centrizoom TM.

Přečtěte si více o speciálním odslizení

Odslizení kyselinou

Pro odstranění gumovitých nečistot a kovů z živočišného tuku pomocí odstředivek Alfa Laval se sestavou disků.

Přečtěte si více o odslizení kyselinou 

Jak to funguje

.

Odslizení vodou

Tento relativně jednoduchý a nákladově efektivní proces odstraňuje co nejvíce pryskyřice ve fázi předúpravy. Zde odstraněné pryskyřice se obvykle suší za účelem tvorby lecitinu, což je cenný vedlejší produkt, je-li to ale preferováno, mohou být místo toho v extrakčním zařízení vráceny do moučky.

Efektivní odslizení znamená, že je později během neutralizace potřeba odstranit méně materiálu. Znamená to také, že se vytvoří méně mýdlového kalu, která vyžaduje další úpravu nebo likvidaci.

Water degumming process

Enzymatické odslizení vodou

Pro odslizení olejů s vysokým a velmi vysokým obsahem fosfolipidů Alfa Laval doporučuje enzymatické odslizení vodou. Zde enzym fosfolipáza C (PLC) rozkládá fosfolipidy na diacylglycerol (DAG) a ve vodě rozpustný fosfát nesoucí esterový fragment, čímž snižuje obsah gum, minimalizuje ztráty oleje a zvyšuje výtěžnost neutrálního oleje.

Enzymatic degumming process

Enzymatické hloubkové odslizení

Předúprava olejů ze semen malým množstvím kyseliny účinně odstraňuje pryskyřice na dostatečně nízkou úroveň, aby bylo možné další zpracování. Přidání zředěného louhu umožňuje úpravu hodnoty pH před dávkováním vhodného enzymu. Enzym fosfolipáza A (PLA) přeměňuje hydratovatelné i nehydratovatelné pryskyřice na lyso-pryskyřice a volné mastné kyseliny. Lyso-pryskyřice jsou více hydrofilní, což usnadňuje jejich odstranění z oleje během odstřeďování. Kromě toho enzymatické hloubkové odslizení významně snižuje přítomnost chlorovaných sloučenin, které, pokud nejsou odstraněny, přispívají k tvorbě 3-MCPD.

Enzymatic deep degumming process

Odslizení kyselinou

Intenzivním smícháním malého množství kyseliny citrónové a vody za kontrolovaných teplot umožňuje tento proces rafinace živočišného tuku separaci gum, gumovitých nečistot a kovů z vybraného živočišného tuku.

Speciální odslizení

Díky přidání malého množství vhodné kyseliny a zředěného louhu při pečlivě kontrolovaných teplotách umožňuje tento fyzikální proces rafinace oleje ze semen separaci hydratovatelných i nehydratovatelných gum z vybraných olejů. Odstraněné pryskyřice jsou vysoce viskózní; samočisticí odstředivky Alfa Laval se sestavou disků vybavené speciálním ořezávacím diskem CentrizoomTM tento úkol ale snadno zvládnou. Výsledná kvalita oleje umožňuje další zpracování, s výjimkou nekvalitních olejů ze semen. Aby se zachovala kvalita konečného produktu, mohou tyto oleje k odstranění volných mastných kyselin a zbytkových gum vyžadovat plnou neutralizaci hydroxidem nebo proces Combi Mix (viz níže).

Special degumming process

Proces Combi Mix

Tento dvoustupňový proces poskytuje flexibilitu, kterou potřebujete pro zpracování kvalitních olejů ze semen vyžadujících fyzikální rafinaci i jakýchkoli olejů nižší kvality, pro které je neutralizace pomocí hydroxidu sodného jediným možným způsobem, jak odstranit nečistoty.

Vyberte si z komplexních systémů odslizení Alfa Laval, včetně speciálního odslizení, odslizení kyselinou, enzymatického odslizení a odslizení vodou. Navíc získáte odborné poradenství ohledně toho, který systém nejlépe vyhoví vašim požadavkům.

Jakým lepším způsobem minimalizovat ztráty produktu a maximalizovat kvalitu a výtěžnost vašich jedlých olejů? Ať už jde o fosfolipidy, proteiny, sacharidy, sloučeniny dusíku, chloridy (prekurzory 3-MCPD), kovy a nerozpustné nečistoty, můžete si být jisti, že zvolený proces odslizení Alfa Laval si s nimi poradí.

.

Hlas zákazníka

Aïcha

Aïcha je předním výrobcem marmelád, olivových olejů a rajčatové pasty v Maroku. Společnost provozuje rafinerii, která 100% využívá zařízení Alfa Laval, včetně deodorizačního zařízení SoftColumn, odstředivek se sestavami disků a zařízení pro přenos tepla.

Není přehnané říci, že se jedná o nejsofistikovanější rafinérii jedlého oleje v zemi. Jsme před našimi marockými konkurenty minimálně o 10 let napřed.“

– David Devico, výkonný ředitel. 

Odessa Maslozhircombinat

Odessa Maslozhircombinat (závod na výrobu tuků a olejů v Oděse) je jedním z předních výrobců margarínu, majonézy a lahvového slunečnicového oleje na Ukrajině a její provozy zahrnují rafinérii na slunečnicový olej.

Když se společnost dostala do problémů s kvalitou stávajícího procesu odslizení, obrátila se s žádostí o pomoc na Alfa Laval. Výsledkem byla instalace speciální odslizovací zpracovací linky Alfa Laval, která závodu pomohla produkovat olej lepší kvality a zároveň mu umožnila snížit ztráty.

Alfa Laval je pro nás nejen dodavatelem, ale také partnerem, průvodcem a přítelem“ 

– Valerij Fedorenkov, technický ředitel.

Molinos Río de la Plata

Molinos Río de la Plata, přední argentinský zpracovatel sójových a slunečnicových semen, si vybral Alfa Laval jako partnera pro přeměnu svého zařízení v San Lorenzo na proces odslizení PLC Purifine.

Díky tomuto inovativnímu kroku jsme zaznamenali výrazné zvýšení výnosů oleje a zpracovatelských marží, což našemu zařízení umožňuje ještě lépe využít svůj potenciál

– Luis Palacios, průmyslový manažer společnosti Molinos.

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360

Optimalizace výkonu systému zpracování jedlého oleje

Více než 130 let zkušeností. Odborníci z celého světa. Servisní střediska v téměř 100 zemích. Využijte globální servisní síť Alfa Laval s místními servisními středisky a partnery po celém světě. Žádný jiný dodavatel systémů zpracování nemůže poskytnout stejnou hloubku, šířku a rozsah komponent, zařízení, systémů a služeb. Staráme se o váš systém odslizení, abyste z něj vytěžili maximum.

Zjistěte, jak může jemné vyladění systémů odslizení zvýšit produktivitu a ziskovost vašeho jedlého oleje. Stáhněte si brožuru odslizovacích a neutralizačních řešení Alfa Laval nebo se nám ozvěte. 

 

.
.

Kontaktujte nás

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Klíčové vybavení pro zpracování jedlého oleje používané v našich systémech