AL-mem

Systém Alfa Laval Membrane-UF je zařízení pro tangenciální ultrafiltraci, které je navrženo pro automatické řízení koncentrace produktu v kontinuálním režimu. Systém zajišťuje nákladově efektivní standardizovaná řešení pro specifické požadavky na koncentraci a je navržen s minimálním zádržným objemem a přísným důrazem na hygienu.

ALMEM UF 640x360

Aplikace

Systém Alfa Laval Membrane-UF (AL-mem UF) se běžně používá jako fáze koncentrace a purifikace v rámci jiných procesů, kde snižuje objem kapaliny odstraněním vody a dalších nízkomolekulárních látek.

Systém AL-mem UF lze použít k nákladově efektivní koncentraci bílkovin, necelulózových polysacharidů a jiných vstupních materiálů před dalším odpařováním. Jednotky tohoto typu jsou široce používány v zařízeních, která zpracovávají krevní plazmu, želatinu, vejce, extrakt pektinu, karagenan a chitosan. Dále jsou tyto jednotky ideální volbou při výrobě přírodních barviv a k regeneraci bílkovin z odpadních toků.

Skutečná teplota procesu závisí na konkrétním zpracovávaném vstupním produktu. Typické teploty jsou v rozmezí od 5 do 90 °C.

Konstrukce

Systém Alfa Laval Membrane-UF je dodáván jako technologický celek instalovaný na rámu s předem sestavenými komponentami a prefabrikovaným potrubím. Jakmile je nainstalován a připojen k externím napájecím systémům, je připraven k provozu.

Díky předinstalované konstrukci na rámu nabízí tento systém snadný a spolehlivý provoz spolu s jednoduchou údržbou. To pomáhá minimalizovat prostoje.

Potrubí, čerpadla, sítka, ventily a armatury i ovládací panel jsou vyrobeny firmou Alfa Laval. Z této skutečnosti plynou významné výhody z hlediska efektivního servisu a snížené potřeby vedení zásob náhradních dílů.

Veškerá potrubí a zařízení, která jsou v kontaktu s produktem nebo s čistícími kapalinami, mají hygienickou konstrukci, stejně jako spirálové membrány. Ocelové díly jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L.

Systém AL-mem UF je řízen a monitorován prostřednictvím ovládacího panelu PLC, který obsahuje řídící centrum elektromotorů s frekvenčně řízenými pohony na čerpadlech, které snižují spotřebu energie.

Koncentrace a purifikace produktu se provádí v kontinuálním režimu, který je řízen automaticky. Čištění je založeno na postupech CIP ovládaných a sledovaných obsluhou.

Benefits

  • Frame-mounted modules with pre-assembled components and prefabricated piping
  • Main components and control panel are manufactured by Alfa Laval
  • All piping and equipment in contact with the product or cleaning liquids are of sanitary-level design. AISI 316L stainless steel parts
  • PLC operator panel for system control and monitoring of data
  • Automatically controlled product concentration in continuous mode
  • Operator controlled Cleaning-In-Place procedures

Jak to funguje

Overview of system layout UF
Řídicí systém

Díky snadno použitelnému řídicímu systému MemProC® nabízí systém Alfa Laval Membrane-UF plně automatizovaný provoz. Jedná se o samostatné režimy výběru produkce, čištění, dezinfekce a recirkulace vody, doplněné o všechny potřebné dílčí sekvence. Tím se zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz celého systému.

Membránové smyčky

Vstupní produkt se hladinovým regulačním ventilem zavádí do soustavy napájecích nádrží a následně se přečerpává do několika membránových filtračních stupňů zapojených v sérii (do smyčky). Každá smyčka se skládá z řady spirálových modulů obsahujících  spirálově vinuté membrány Alfa Laval určené k ultrafiltraci. Tyto membrány dovolují, aby soli a voda procházely do proudu permeátu, zatímco zabraňují průchodu proteinů, necelulózových polysacharidů apod., které se při průchodu jednou smyčkou za druhou stále více koncentrují.

Čerpací a chladicí systém

Systém recirkulačních čerpadel v každé smyčce zajišťuje membránám tangenciální průtokovou rychlost, která je vhodná k udržení zanášení na minimu v rovnováze k celkové kapacitě systému. Jednotka také obsahuje chladicí systém k odvodu veškerého tepla generovaného čerpadly.

Soustava nádrží

Permeát shromážděný ze smyček vstupuje do soustavy permeátových nádrží, odkud se odvádí do míst předcházejících proti proudu nebo následujících po proudu, a to buď k recyklaci, nebo k vypuštění pomocí odtokového systému.

Řízení průtoku

Výstupní průtok retentátu je standardně řízen systémem průtokového poměru (hodnota VCF) nebo volitelným refraktometrem / sériově vřazeným hustoměrem tak, aby bylo dosaženo požadované koncentrace produktu nebo snížení objemu.

Vytěsnění produktu a CIP

Po ukončení produkčního cyklu je produkt ze systému vytěsněn vodou, aby se zajistily jeho co nejmenší ztráty. Tato sekvence vytěsňování je následována splachováním vodou, kterým se odstraní veškerý produkt zachycený na povrchu membrány. Nakonec je provedena sekvence CIP k vyčištění membrán a smyček.