Petrochemie

Petrochemické produkty jsou nejen obsaženy ve většině výrobků, které denně používáme, ale mají také zásadní význam pro zvyšování životní úrovně v rozvojových zemích a udržitelnosti v zemích rozvinutých. Nalezneme je v solárních panelech, větrných turbínách, bateriích, izolacích i elektrických vozidlech. Petrochemické produkty lze vyrábět dokonce i z obnovitelných surovin a recyklovaných materiálů.

petrochemical plant orange purple sky

Základní uspořádání petrochemického závodu

Víme, že každý výrobní závod je jedinečný a má specifické požadavky na přenos tepla. Proto vám společnost Alfa Laval pomůže nalézt výměníky tepla, které nejlépe vyhovují vašemu výrobnímu procesu. Nabízíme široké portfolio produktů pro různé potřeby technologických řešení, veškeré potřebné náhradní díly i plán pravidelného servisu, který vám pomůže optimalizovat výkon.

1. Reakce

Sloučeniny ve směsi procházejí chemickou reakcí, při níž vzniká požadovaný produkt a také celá řada vedlejších produktů. V závislosti na chemickém procesu je třeba směs zahřát nebo ochladit, aby reakce probíhala optimální rychlostí.

2. Separace

Produkty jsou následně odděleny od nežádoucích vedlejších produktů a nezreagovaných surovin za pomoci tepelných separačních metod jako destilace, absorpční stripování nebo odpařování. Tyto vedlejší produkty mohou být dále zpracovány a suroviny recyklovány pro nové použití.

3. Chlazení

Separace obvykle probíhá za vyšších teplot. Produkty jsou po separaci často ochlazovány pro usnadnění jejich skladování a přepravy.

Petrochemical plant process flow chart

Výzvy spojené s přenosem tepla při petrochemickém zpracování

Zahrnují mimo jiné:

 • Omezení výstupů důsledkem kritických/slabých míst v ohřevu a chlazení
 • Nižší produktivita z důvodu nedostatečné chladicí kapacity
 • Nadměrná spotřeba paliva a zvýšená míra emisí
 • Časté zastavování výroby za účelem čištění výměníků tepla
 • Pomalé regulační smyčky v aplikacích vytápění a chlazení

Jak vám může společnost Alfa Laval pomoci

Pokud přejdete na nejnovější technologie Alfa Laval, můžete: 

 • Použít pro ohřev páru o nižších parametrech
 • Snížit spotřebu páry
 • Snížit limity kritických/slabých míst pomocí zmenšení rozdílu teplot
 • Snížit spotřebu vody v chladicích procesech
 • Použít chladicí vodu o vyšší teplotě
 • Snížit tvorbu nečistot díky vyšší turbulenci proudění
 • A zrychlit kontrolní smyčky

        

Energeticky účinná petrochemická výroba

Naše vysoce účinná technologie přenosu tepla snižuje spotřebu energie, vody i materiálu a zároveň zvyšuje celkovou provozuschopnost výroby i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Petrochemicals 640x360

Průmyslové vybavení

Díky vůbec nejširší nabídce řešení pro průmysl můžeme podpořit procesy rovněž nabídkou největšího deskového výměníku tepla na světě, korozivzdornými výměníky s deskami z Hastelloy, případně také separátory.

petrochemical main products image 640x360

Použití v petrochemii

Ať už se věnujete výrobě základních či čistých chemických produktů nebo meziproduktů, může vám společnost Alfa Laval nabídnout řadu řešení, která vám pomohou.

column tower petrochemical 640x360

Úspěchy našich zákazníků

Podívejte se, kolik energie ušetřili naši zákazníci, s podporou řešení od společnosti Alfa Laval v oblasti přenosu tepla, ve svých petrochemických závodech.

Intermediate chemicals production 640x360

Vyhledejte servisní služby, které váš petrochemický závod vyžaduje

Pokud se na společnost Alfa Laval obrátíte s žádostí o služby či náhradní díly, setkáte se s pohotovostí a spolehlivostí, které vám zaručeně ušetří čas i peníze a sníží vaši uhlíkovou stopu. Opravdu je to až tak snadné.

Service 640x360

Čistá energie

Jste připraveni objevit revoluční řešení pro ekologickou výrobu vodíku, palivové články, zachycování uhlíku či skladování energie? Po kliknutí na odkaz níže získáte další informace o produktech společnosti Alfa Laval k urychlení přechodu na čisté energie.

cleantech clean energy spotv2

        

HEXpert

Vyhledejte si pomocí online nástroje HEXpert společnosti Alfa Laval energeticky nejefektivnější výměník tepla právě pro váš provoz. Od úspory energie vás dělí jediné kliknutí.

engineers discussing industrial plant blue sky green grass

Novinky společnosti Alfa Laval v oblasti energetiky na LinkedIn

Na naší stránce s prezentacemi najdete řešení, se kterými budete mít náskok.

Blue sky white cloulds Linkedin logo