Čistá energie

Dekarbonizace je jednou z nejsložitějších výzev naší doby. Bude vyžadovat úplnou transformaci našeho globálního energetického systému, což znamená, že neexistuje jediné nebo jednoduché řešení. Dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu bude vyžadovat kombinaci technologií a řešení a pokrok v oblasti čisté energie bude jedním z hlavních faktorů, které k tomu přispějí.

Společnost Alfa Laval vyvinula širokou škálu pokročilých technologií pro přenos tepla a separaci, které se již používají k přechodu na čistší energii. V úzké spolupráci s našimi zákazníky a partnery urychlujeme transformaci energetické infrastruktury s cílem rozvíjet udržitelná energetická řešení od zeleného vodíku, Power-to-X, palivových článků a skladování energie až po biopaliva, zachycování a ukládání uhlíku a mnoho dalšího.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Dekarbonizace: kombinace přístupů

Výzva dekarbonizace je dvojí: musíme současně podporovat rychle rostoucí poptávku po energii a zároveň snižovat emise CO2, abychom splnili cíle Pařížské dohody o klimatu.

Jak je vidět z tohoto grafu, je zapotřebí kombinace technologií a nových paliv, abychom zvrátili současný vývoj a dostali se na cestu "udržitelného rozvoje" pro splnění pařížských cílů. Pokud jde o čistou energii, zelená část ilustruje důležitou roli, kterou hrají obnovitelné zdroje energie. Oranžová část grafu zároveň ukazuje, že stejně důležitá budou nová, čistší paliva a zachycování uhlíku.

Společnost Alfa Laval již navázala spolupráci se zákazníky, aby jim pomohla podpořit přechod na čistší energii. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme pomoci Vaší firmě.

Přítomnost ve všech odvětvích

Díky špičkovým technologiím přenosu tepla a separace podporuje Alfa Laval provozy po celém světě při přechodu na čistou energii. Vyberte si oblast níže a zjistěte více o tom, jak Vás můžeme podpořit ještě dnes.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Zelený vodík

Slyšeli jste, že vodík může do roku 2050 zaujímat 24 % trhu s energií? Díky zelenému vodíku máme k dispozici energetické řešení s nulovými emisemi, které lze využít jako palivo v dopravě a při výrobě elektřiny, jako teplo v těžkém průmyslu a budovách a také jako důležitou surovinu v chemickém průmyslu. Seznamte se s využitím našich řešení pro přenos tepla a odsolování pro efektivní výrobu, skladování a přepravu zeleného vodíku.

Více informací

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Palivové články

Palivové články budou jedním ze základních prvků při řešení naší energetické transformace. Hledáte informace o polymerních elektrolytových membránách (PEM), palivových článcích (SOFC) nebo o řešení palivového článku pro stacionární aplikace? Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti tepelných technologií Vám Alfa Laval může pomoci splnit požadavky náročných aplikací.


Více informací

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Technologie Power-to-X (P2X)

Technologie Power-to-X zahrnuje přeměnu elektřiny na plynná, kapalná paliva nebo chemické látky, včetně e-amoniaku, e-metanolu, metanu, zeleného vodíku a synplynu. Tímto způsobem může umožnit snižování emisí uhlíku v průmyslu, dopravě a energetice a také poskytnout důležité řešení pro skladování energie. Díky desítkám let zkušeností s poskytováním pokročilých řešení pro chemický průmysl může Alfa Laval podpořit plnění požadavků na technologii Power-to-X pomocí rozmanitého portfolia účinných výměníků tepla.


Více informací

Cleantech-energy-storage.jpg

Skladování energie

Chcete se dozvědět, jak umožňujeme využití potenciálu obnovitelné energie 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Klíčovou součástí tohoto příběhu je dlouhodobé skladování energie ve veřejném měřítku, protože nestálé obnovitelné zdroje, jako je fotovoltaika a vítr, se nevyrábějí vždy tehdy a tam, kde je potřeba. Schopnost skladovat tuto energii je proto klíčová a účinná technologie přenosu tepla je základem návrhu nákladově efektivních řešení skladování.


Více informací

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Zachycování, využívání a ukládání uhlíku

Možná jste už slyšeli o zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCU/S), ale uvědomili jste si, že technologie, které to umožňují, existují už desítky let? Vzhledem k omezeným možnostem dekarbonizace v odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl, energetika, rafinerie, petrochemie a cementářský průmysl, bude CCU/S pro budoucnost energetického trhu zásadní. Objevte naše portfolio zařízení pro přenos tepla navržených pro maximalizaci účinnosti zachycování uhlíku.


Více informací

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Koncentrovaná solární energie (CSP)

Výroba opravdu obnovitelné, čisté a využitelné energie je dobrým příslibem do budoucna. Koncentrovaná solární energie (CSP) ve spojení s tepelným úložištěm může pomoci zajistit budoucí dodávky energie a také dodávat čerstvou vodu a teplo pro další využití. Společnost Alfa Laval nabízí nejmodernější technologie, které jsou klíčové pro dodávky solární energie, pitné vody a tepla.


Více informací

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biopaliva

Dekarbonizace dopravy učinila z biopaliv rychle rostoucí trh. Možná už víte, že bioenergie již dnes představuje 10 % světové primání poptávky po energii, přičemž 7 % z toho pochází z biopaliv? Společnost Alfa Laval nabízí kompletní portfolio tepelných a separačních zařízení na podporu výrobců biopaliv, včetně kompletních prefabrikovaných zařízení na výrobu biodieselu.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství