Geotermální vytápění

Geotermální energie může mít mnoho podob. Může být hlubinná nebo mělká, může mít vyšší nebo nižší teplotu a lze ji využít k výrobě elektřiny nebo tepla. Vždy má ale jedno společné – je k dispozici 24/7. Protože pochází ze zemské kůry, jedná se o obnovitelný zdroj energie nezávislý na počasí nebo ročním období. Kromě vytápění lze systém ukládání tepelné energie do propustného podloží využít také k volnému chlazení budovy.

geothermal heating 640x360

Výběr správného partnera pro geotermální energii

 • Ve společnosti Alfa Laval vidíme v geotermální energii, která je důležitým udržitelným zdrojem tepla pro budoucnost, velký potenciál.
 • Naším cílem je dodávat energeticky účinná řešení, která zajišťují nejvyšší možnou účinnost při nejnižších dopadech na životní prostředí.
 • S více než 100 lety zkušeností s přenosem tepla a servisními středisky po celém světě máme dostatečné odborné znalosti a místní zastoupení.
 • Víme, jaký výměník tepla bude pro vaši aplikaci optimální při nejkratší možné době návratnosti.
 • Díky certifikaci výkonnosti institutu AHRI máte jistotu, že tepelný výkon našich produktů splňuje do puntíku všechny uváděné parametry.

Trendy v odvětví geotermálního vytápění

Odvětví vytápění se stále více zaměřuje na geotermální energii jako alternativu k tradičním fosilním palivům. Zejména tam, kde může nahradit palivo v centrálních systémech vytápění a pokrýt velký počet zákazníků z jednoho souboru vrtů. Máme také stále více zkušeností s využíváním povrchové geotermální energie s nižší teplotou a systémů ATES (Aquifer thermal energy storage) s tepelnými čerpadly, která nabízí cenově dostupné a energeticky účinné možnosti na trhu s obnovitelnou energií.

V tomto odvětví se však setkáváme s výzvami. Jelikož voda může obsahovat vysoké koncentrace chloridů a dalších nečistot, může docházet k usazování vodního kamene a zanášení, což snižuje výkonnost technologického zařízení. A tady přicházíme na řadu my. Vysoce kvalitní zařízení a zkušenosti společnosti Alfa Laval se servisem prokazatelně udržují vaše procesy v optimálním provozu s minimálními prostoji.

HVAC geothermal heating
Pokud jde o zařízení, je třeba jednoduše vybrat to nejlepší. Dodavatel musí prokázat silné odhodlání, věnovat se zařízení i během provozu, provádět na něm servis a být připraven čelit i neočekávaným událostem. S potěšením můžeme konstatovat, že společnost Alfa Laval splňuje tato nekompromisní kritéria s velkou rezervou.

Ali Ichedef, generální ředitel společnosti Izmir Jeotermal

 

Další informace

.
2023 geothermal heating greenhouse 1400x2200

Geotermální teplotní gradient závisí na hloubce vrtu a jeho lokalitě. V některých lokalitách mohou být teploty u povrchu vyšší, například na Islandu. Ve většině lokalit se však teplotní rozsah pohybuje v rámci uvedeného grafu.

Geotermální vytápění funguje tak, že se teplo získává z podzemních vodních zdrojů. Čím větší je hloubka, ze které se voda čerpá, tím je obvykle teplejší. V Nizozemsku čerpají geotermální teplárny horkou vodu z hloubky nejméně 500 metrů. Jakmile se z geotermální vody odebere teplo, vrací se zpět do země injekčním vrtem.

Nizozemsko je druhým největším vývozcem potravin na světě. Hlavním důvodem je 9000 hektarů skleníků v zemi. Udržování správné teploty v těchto sklenících však vyžaduje velké množství energie, takže rozvoj alternativních energetických zdrojů je nejvyšší prioritou v úsilí země o splnění jejích ambiciózních cílů v oblasti klimatu.

Výměníky tepla hrají klíčovou roli při využívání výhod geotermální energie. Zajišťují účinný přenos tepla mezi horkou vodou ze země a chladnější vodou, která se používá k vytápění skleníků a dalších budov.

 

Další informace o nizozemském skleníku

.

Rozdíl mezi povrchovou, aquifer a hlubinnou geotermální energií

Každý vrt je jedinečný, jeho hloubka se mění v závislosti na lokalitě a podmínkách. Když se v tomto odvětví hovoří o povrchových nebo hlubinných vrtech, jde skutečně o hlavní charakteristiky projektu. Povrchové geotermální teplo se uvolňuje z podpovrchové vody buď systémem s otevřeným okruhem, kdy se voda čerpá z vrtu, nebo systémem s uzavřeným okruhem se solankou v kolektoru, kdy se voda přečerpává nahoru a dolů ve vrtu.

Povrchové vrty a aquifer (≤ 500 m)

geothermal-heating_shallow-well_v0_640x360.jpg

Povrchové geotermální vytápění a ATES (Aquifer thermal energy storage) představují technologii obnovitelné energie, která využívá relativně stálou teplotu horních vrstev zemské kůry k vytápění nebo chlazení budov.

Na rozdíl od hlubinných geotermálních systémů pracují povrchové geotermální systémy obvykle v hloubce do 100 metrů.

Povrchové geotermální vrty generují teplotu, kterou nelze přímo využít, a proto se nízkopotencionální teplo z těchto vrtů využívá spolu s tepelnými čerpadly, která zvyšují teplotu na úroveň vhodnou pro účely vytápění.

Povrchový geotermální systém lze velmi efektivně i reverzovat, kdy se podzemní voda využívá jako zdroj k volnému chlazení budov v horkém počasí.

Povrchové geotermální systémy jsou oblíbenou volbou pro obytné domy a menší komerční budovy, jelikož je lze instalovat na relativně malém prostoru a nevyžadují tolik vrtů a výkopů jako hlubinné geotermální systémy.

Hlubinné vrty (2000–5000 m)

geothermal-heating_deep-well_v0_640x360.jpg

Hlubinné geotermální vytápění je obnovitelným zdrojem energie, který využívá teplo ze zemského jádra.

Horká voda, případně i pára, se přivádí na povrch a využívá se k výrobě tepla. Voda nebo pára prochází výměníkem tepla, kde se energie přenáší do sekundárního okruhu a rozvádí se do místa využití. V hlubinných geotermálních vrtech může být teplota dostatečně vysoká pro přímé využití. V některých lokalitách a hloubkách však může být stále třeba teplotu zvýšit s využitím tepelných čerpadel. Hlubinné geotermální zdroje se běžně napojují na systém centrálního vytápění.

Hloubka, ve které hlubinné geotermální systémy pracují, se může lišit v závislosti na několika faktorech včetně geologické charakteristiky oblasti, typu použitého systému a požadavků na vytápění budov, ve kterých se teplo využívá.

Hlubinné geotermální systémy obecně pracují v hloubkách přibližně od pěti set metrů do několika kilometrů pod povrchem. Nejčastěji se hloubka u hlubinných geotermálních systémů využívaných k vytápění budov a skleníků pohybuje v rozmezí od 1 500 do 3 000 metrů.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozebíratelné deskové výměníky tepla

 • Flexibilní řešení, která lze přizpůsobit provozu a zajistit maximální tepelnou účinnost
 • Kompaktní provedení šetří prostor a snadno se servisuje a udržuje
 • Řešení, která omezují zanášení, namáhání a vznik koroze pro maximální dobu provozuschopnostiDalší informace

Semi_welded_range_640x360.jpg

Polosvařované deskové výměníky tepla

 • Vysoce účinná a spolehlivá technologie pro aplikace, kde může docházet k únavě vlivem tlaku a teploty
 • Zaručená dlouhá životnost díky jedinečnému těsnicímu systému Alfa Laval RefTight™
 • Spolehlivé řešení, které zabraňuje vzájemné kontaminaci médií

Další informace

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Pájené deskové výměníky tepla

 • Lehká pájená konstrukce s kompaktními rozměry
 • Vyšší tepelná účinnost než u srovnatelných trubkových výměníků
 • Flexibilní možnosti pro různé aplikace s různými typy médií/kapalin
 • Ideální pro přírodní chladiva a chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování

Další informace

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Tavně spojované výměníky tepla AlfaNova

 • Konstrukce ze 100% nerezové oceli
 • Vysoká odolnost proti korozi působením agresivních médií
 • Zabraňují znečištění kovem při úpravě pitné vody a v dalších hygienických aplikacích
 • Vysoká tepelná účinnost a kompaktní rozměry


Další informace

Výměníky tepla s certifikací AHRI pro spolehlivý tepelný výkon

Certifikace od Institutu pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je jediným celosvětovým ověřením tepelného výkonu třetí stranou, které vám poskytne nezávislou záruku, že váš deskový výměník tepla bude fungovat v souladu s hodnotami zveřejněnými výrobcem. Společnost Alfa Laval nabízí rozebíratelné deskové výměníky tepla s certifikací AHRI, pájené deskové výměníky tepla a celonerezové deskové výměníky tepla.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konzultant? Systémový integrátor?

Jste konzultant? Podívejte se sem! Díky desítkám let zkušeností s výměníky tepla je společnost Alfa Laval spolehlivým zdrojem informací o dnešních náročných požadavcích na vytápění a chlazení. Zjistěte odpovědi na složité otázky ohledně energetické účinnosti či přírodních chladiv a získejte užitečné nástroje usnadňující nalezení té nejvhodnější technologie pro vaši aplikaci.

heating cooling-hub-vignette-2021
.

Efektivita na desítky let

Špatně fungující výměník tepla může ovlivnit bezpečnost, kvalitu výrobků a náklady na energii. Porucha může vést k nákladným odstávkám a velkým ztrátám ve výrobě. Pravidelnou a proaktivní údržbou vašeho deskového výměníku tepla s těsněním se zachová výkonnost a provoz zůstane bezproblémový a předvídatelný.

Máme odborné znalosti, které vám pomohou, ať už se s problémem setkáváte dnes, chcete předejít budoucím problémům nebo chcete problém vyřešit sami pomocí našeho online vyhledávače problémů.

Podívejte se na naše komplexní servisní řešení

smart heat exchanger sensor lighten 640

Digitalizace pro zvýšení energetické účinnosti

Chytrá města a digitální inteligence mohou městům pomoci dosáhnout pokroku při plnění 70 % cílů udržitelného rozvoje. Digitální služby již dnes výrazně ovlivňují systémy vytápění a chlazení ve městech a zvyšují jejich udržitelnost.

Vzdálené monitorování a specializované analýzy umožňují přesnější a účinnější provoz, informovanější rozhodování a cílené zásahy. Vývoj sofistikovanějších a účinnějších systémů vytápění a chlazení je možný pouze s touto digitální transformací, která může městským oblastem zajistit spolehlivé a cenově dostupné vytápění a chlazení při současném snížení emisí skleníkových plynů.

Chytrý výměník tepla

HVAC a udržitelná města

Naše města spotřebovávají více než dvě třetiny světové energie, takže hrají klíčovou roli v řešení klimatické krize. Značná část spotřeby energie ve městech připadá na vytápění a chlazení, a proto má zlepšení energetické účinnosti zásadní význam. Společnost Alfa Laval má téměř sto let zkušeností s přenosem a rekuperací tepla a jejím cílem je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Dovolte nám, abychom se stali vaším partnerem při transformaci směrem k udržitelnému zítřku.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontaktujte nás

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.