Energybanner
Energybanner 640x360

Udržitelnost

Společnost Alfa Laval pracuje na zlepšení využití přírodních zdrojů ve vlastních provozech i provozech našich zákazníků.

Dvě strany udržitelnosti

Podnikatelské zásady

Zásady podnikání společnosti Alfa Laval, náš Etický kodex, popisují způsob, jakým jednáme v rámci společnosti a zároveň dosahujeme našich podnikatelských cílů. Čtyři zásady: sociální, podnikatelská integrita, životní prostředí a transparentnost zahrnují respektování lidských práv našich zaměstnanců a komunit, v nichž působíme, a naši práci na snižování dopadů na životní prostředí.

 

Podnikatelské zásady

Příliežitosti v podnikání

Ve společnosti Alfa Laval je udržitelnost také o využívání podnikatelských příležitostí. Naše výrobky a řešení se podílejí na úpravě vody, zvyšování energetické účinnosti, snižování emisí uhlíku a minimalizaci znečištění životního prostředí, stejně jako na ohřevu, chlazení, separaci a přepravě potravin. Jinými slovy, udržitelnost je jádrem našeho podnikání.

 

Příliežitosti v podnikání

Urychlení přechodu k uhlíkové neutralitě a cirkularitě

Spoelčnost Alfa Laval umožňuje zákazníkům v potravinářském, námořním a energetickém průmyslu řešit jejich současné i budoucí ekologické výzvy - více nejen o tomto tématu, ale i o tom, jak řešíme naše vlastní výzvy v oblasti udržitelnosti, se dočtete v naší Zprávě o udržitelnosti 2020. Obraťte se na sustainability@alfalaval.com a dejte nám vědět, co si o tom myslíte!

plant with bubble 640x360

Přínos pro globální cíle OSN

Organizace spojených národů přijala 17 cílů udržitelného rozvoje pro rok 2030, známých jako globální cíle, které se světoví lídři zavázali splnit. Pro dosažení těchto cílů je klíčová mezisektorová spolupráce mezi občanskou společností, akademickou obcí a podnikatelskou sférou. Hlavní činnost společnosti Alfa Laval výrazně přispívá k dosažení mnoha Globálních cílů.

SDG Wheel v2

Urychlení přechodu na udržitelná řešení

Představte si udržitelnější svět. Svět, ve kterém je potřeba méně, aby se vyprodukovalo ještě více. Svět, ve kterém efektivně uspokojujeme rostoucí energetické potřeby a zároveň snižujeme emise CO2. Představte si svět, ve kterém můžeme využívat sílu přírodních zdrojů a zároveň je chránit. Ve společnosti Alfa Laval si takový svět nejen představujeme. Budujeme ho společně s našimi zákazníky a partnery.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Příběhy a případy