Odparafinovací systémy

Odstranění parafínů z olejů zlepšuje průhlednost jedlého oleje při nízké teplotě, což umožňuje efektivní balení oleje do průhledných lahví. Systémy pro odparafinování společnosti Alfa Laval oddělují parafíny a odstraňují nečistoty obsahující parafín – bezpečně, spolehlivě a efektivně. Komplexní odparafinovací řešení od společnosti Alfa Laval vám pomohou snížit náklady na rafinaci, zvýšit výnosy díky obnově oleje a zvýšit výtěžnost rafinovaného jedlého oleje.

Dewaxing and other modifications

Zlepšete čirost a výtěžnost oleje optimalizací procesů odparafinování

  • Zvýšená provozní spolehlivost a efektivita
  • Optimalizované procesy odparafinování a filtrace
  • Maximální výtěžnost s minimálními ztrátami
  • Jednoduchý provoz s plnou automatizací a kontrolou
  • Zvýšená kvalita a stabilita oleje

Odparafinování je zásadní pro zvýšení stability jedlého oleje a také pro prevenci tvorby krystalů a zákalu při nízkých teplotách. Chcete-li ze surového slunečnicového, kukuřičného a bavlníkového oleje získat maximum, je třeba použít správný systém optimalizovaný pro vaše zpracovací požadavky. Ujistěte se, že berete v úvahu faktory, jako je kvalita vstupního oleje, kapacita, podmínky výtoku, požadovaná kvalita rafinovaného oleje. Pro získání stabilních rafinovaných olejů, které projdou testy za studena, můžete důvěřovat časem prověřeným systémům mokrého, suchého a kombinovaného odparafinování Alfa Laval. Bez ohledu na váš problém v oblasti odparafinování se můžete spolehnout, že vám Alfa Laval poskytne komplexní a spolehlivá řešení, globální služby, místní podporu a klid mysli.

 

Žádost o nabídku

.

Systémy pro proces odparafinování jedlého oleje

Odparafinovací systémy Alfa Laval účinně odstraňují parafíny ze surových olejů prostřednictvím fyzikálních rafinačních procesů využívajících studené enzymatické odslizovací nebo studené chemické rafinační procesy, které kombinují mokré odparafinování, jako jsou systémy Multi Wax a Combi Wax, se suchým odparafinovacím systémem.

Studený enzymatický odslizovací systém Alfa Laval

Tento fyzikální proces rafinace využívá dva vřazené odstředivé separátory a zahrnuje enzymatické odslizení pro shlukování gum následované krystalizací parafínů při nízkých teplotách (odparafinování/winterizace), aby se odstranily parafíny spolu s fosfatidy vysráženými z oleje separátorem. Druhý separátor slouží k promytí oleje za účelem zlepšení redukce fosfatidů.

Systém Multi Wax Alfa Laval

Tento proces chemické rafinace kombinuje vysoce účinné neutralizační rafinační techniky procesu Multi Mix Alfa Laval s následným chlazením oleje, krystalizací parafínů, promýváním za studena a odstraněním parafínů vodou. Tyto techniky jsou podobné těm, které společnost Alfa Laval vyvinula pro frakcionaci palmového oleje. Tento proces používá tři vřazené separátory a jeho výsledkem je dobře rafinovaný olej s přijatelnými ztrátami pro olej obsahující velké množství volných mastných kyselin.

Systém Combi Wax Alfa Laval

Tento proces chemické rafinace kombinuje mokré odparafinování pomocí dvou vřazených separátorů se studenou neutralizací a současnou krystalizací parafínů následovanými odstraněním parafínů a mýdlového kalu.

.
.

Princip funkce

Mokré a suché odparafinování

Ve většině případů je důležité poznamenat, že samotné mokré odparafinování odstraní dostatečné množství parafínů, aby se dosáhlo stability oleje požadované pro 24hodinový test za studena; tento výsledek vychází z průměrné kvality slunečnicového oleje s obsahem parafínů 600 ppm. Mokrým odparafinováním lze nicméně zpracovat olej s obsahem parafínů až 2000 ppm; to však ovlivňuje výsledky testu za studena. Suché odparafinování má také svá omezení, jako je maximální obsah parafínů 900 ppm vyžadovaný pro to, aby surovina prošla 24hodinovým testem za studena. Za účelem účinného odstranění parafínů mnoho výrobců jedlých olejů nyní ve svých rafineriích kombinuje mokré a suché odparafinování. Tato kombinace umožňuje výrobcům oleje úspěšně projít 72hodinovým testem za studena.

Proces suchého odparafinování zahrnuje smíchání oleje s práškem napomáhajícím filtrování, po kterém následuje ochlazení a zrání. Pomalé chlazení zajišťuje, že žádné vytvořené krystaly nezpůsobí ucpání filtru. Dávkování prášku napomáhajícího filtrování kontroluje spouštění růstu krystalů. Protože fosfatidy podporují růst krystalů, před procesem suchého odparafinování probíhá bělení za účelem odstranění těchto látek.

Prášek napomáhající filtrování je spotřební materiál, který nelze znovu použít, a jeho množství závisí na množství parafínu ve vstupním oleji. Poměr dávkování se různí a množství potřebného prášku může být až 10násobkem množství parafínu. Použitý filtrační prášek obsahuje až 60 % oleje, takže správné dávkování prášku je klíčem k optimalizaci procesu. 

Odstranění parafínu a prášku napomáhajícího filtrování probíhá v tlakových listových filtrech, které jsou automatizované a vyžadují minimální pozornost obsluhy. V kombinaci s filtrovacím provozem pod dohledem PLC umožňuje speciální technika chlazení oleje plné využití filtru, což zvyšuje výtěžnost zpracovaného oleje.

Globální servis a podpora zvyšují výkonnost zpracování jedlého oleje

Více než 130 let zkušeností. Odborníci z celého světa. Servisní střediska v téměř 100 zemích. Pro maximalizaci kvality, účinnosti a výtěžnosti vašich procesů využijte globální servisní síť Alfa Laval s jejími místními servisními středisky a partnery po celém světě.

Žádný jiný dodavatel systémů zpracování nemůže poskytnout stejnou hloubku, šířku a rozsah komponent, zařízení, systémů a služeb. Jsme vždy nablízku, staráme se o vaše systémy a optimalizujeme vaše procesy v průběhu celého životního cyklu vašeho závodu na rafinaci jedlého oleje.

service 640x360
.
.

Zjistěte, jak může zlepšení odparafinování surového oleje zvýšit výtěžnost vašeho jedlého oleje

Kontaktujte nás a zjistěte více. Stáhněte si brožuru odslizovacích a neutralizačních řešení Alfa Laval.

Mám zájem o
Máte zájem o webináře podle svých potřeb, pozvánky na budoucí akce a novinky o výrobcích a službách?

Tyto informace jsou ukládány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

.

Klíčové vybavení pro zpracování jedlého oleje používané v našich systémech   

Webinář pro odvětví jedlého oleje

Naši odborníci sdílejí know-how týkající se optimalizace procesů rafinace jedlého oleje a odstraňování nečistot a těkavých složek pro lepší kvalitu, bezpečnost a výtěžnost produktů.

Webinar 640x360