Cirkulární ekonomika

Dnes žijeme v ekonomice lineárního typu "vezmi a vyprodukuj odpad". Výrobky se používají a vyhazují, čímž nám znemožňují přístup ke stále cenným a často vzácným přírodním zdrojům a dále přispívají ke znečištění. V cirkulární ekonomice je však celý životní cyklus výrobku navržen tak, aby se eliminoval odpad a znečištění. Když jeden výrobek přestane být životaschopný, jeho materiály a součásti se znovu použijí jiným způsobem. Vše se vrací zpět do oběhu, což vede k regeneraci, kterou lze pozorovat v přírodních systémech.

Díky našim jedinečným znalostem separačních a tepelných technologií je společnost Alfa Laval lídrem ve vývoji nových řešení pro rozvoj cirkulární ekonomiky. Dnes vám můžeme pomoci zlepšit efektivitu využití zdrojů a jejich redukci. Také vám pomůžeme s opětovným využitím a recyklací odpadu. Dojde tak k optimalizaci vašich výrobních procesů skrze spolehlivější a udržitelnější výkon. Společně můžeme urychlit přechod na cirkulární ekonomiku v oblasti chemikálií na biologické bázi, bioplastů, biopaliv, tuhého komunálního odpadu (TKO), systému bezodpadového hospodářství (ZLD), recyklace plastů, textilu a dalších.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Definice cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika, jak ji definuje nadace Ellen MacArthurové, je založena na principech odstraňování odpadu a znečištění, udržování výrobků a materiálů v provozu včetně regenerace přírodních systémů.

Jinými slovy, nic nepřijde nazmar a všechny naše přírodní zdroje jsou využívány co nejefektivněji a opakovaně. Výrobky jsou vyráběny s využitím obnovitelné energie. Voda, chemikálie a materiály jsou v rámci výrobních procesů znovu využívány, redukovány a recyklovány. Vedlejší produkty jsou získávány pro vstup do dalších oběhových systémů. Výrobek je pak používán co nejdéle. Pokud se výrobek rozbije, je opraven, místo aby byl vyhozen. Na konci životního cyklu výrobku jsou jeho součásti recyklovány, aby se opět vrátily do výroby a kruh se uzavřel. Biologický materiál, který není recyklován, se místo toho rozkládá, obnovuje se pomocí slunečního světla, CO2 a živin a umožňuje růst nových přírodních zdrojů.

Pro průmysl to bude samozřejmě velká změna, ale nezbytná. Je Váš provoz připraven na přechod na cirkulární obchodní model? Pokud ano, kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se o mnoha způsobech, jak Vám naše řešení mohou pomoci dosáhnout Vašich cílů.


Kontaktujte nás

Průkopnická spolupráce v oblasti udržitelné recyklace

Společnosti Alfa Laval a Stena Recycling se spojily při vývoji převratného obchodního modelu, který umožňuje efektivní recyklaci výměníků tepla. Partnerství mezi oběma lídry ve svých oborech by mohlo umožnit až 100% regeneraci cenných kovů obsažených ve výrobcích společnosti Alfa Laval. Navíc přispěje k nahrazení starších technologií výměníků tepla modernějšími, energeticky účinnějšími konstrukcemi, které pomohou snížit globální emise uhlíku.


Přečěte si celý příběh

 

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Efektivní využívání zdrojů

Co ve skutečnosti znamená pojem efektivnějšího využívání zdrojů? V konečném důsledku jde o zvýšení výnosů, samozřejmě tím, že se z každé suroviny vytěží maximum, ale také tím, že se zajistí, aby se vůbec nic nevyhodilo.

Pokud se efektivní využívání zdrojů provádí správně, zlepšuje to nejen udržitelnost vašeho provozu. Může to být také chytrý způsob, jak snížit náklady a zvýšit ziskovost. Společnost Alfa Laval má k dispozici rozmanitá řešení a odborné znalosti, které Vám pomohou zlepšit oběhovost spotřeby zdrojů - od ekologických a biologických chemikálií až po přírodní chladiva. Zjistěte, jak můžeme podpořit vaše odvětví ještě dnes.

Více informací

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Opětovné použití, redukce a recyklace

Většina dnešních průmyslových procesů spotřebovává velké množství přírodních zdrojů a produkuje značné množství odpadu. Díky správným technologiím je však stále více možné minimalizovat produkci odpadu, a tím snížit ekologickou stopu i provozní náklady.

Společnost Alfa Laval má rozsáhlé zkušenosti s podporou zákazníků v oblasti řešení pro zpracování a využití odpadů na místě, která umožňují lepší nakládání s odpadními a vodními toky. Naše vysoce účinná řešení pro separaci a hospodaření s vodou vám pomohou snížit množství odpadu, opětovně jej využít a recyklovat novými způsoby.


Více informací

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Životnost výrobku

Zajištění udržitelnosti v cirkulární ekonomice také znamená znamená optimalizaci a maximalizaci výkonu každého výrobku po celou dobu jeho životnosti.

Ve společnosti Alfa Laval je to důležitá součást toho, jak zvažujeme provedení našich zařízení a materiály, které používáme. Ve spolupráci se zákazníky se snažíme zajistit, aby naše výrobky byly provozovány optimálním způsobem, který zajistí dlouhodobý a efektivní výkon. Naše rozsáhlé portfolio služeb zajišťuje, že každý zákazník společnosti Alfa Laval má k dispozici správnou podporu, aby jeho zařízení fungovalo co nejlépe po celou dobu životnosti. V některých případech můžeme dokonce poradit, jak lze výrobek po skončení jeho životnosti znovu použít a recyklovat.


Více informací

Urychlení cirkulárního provozu pro společnost Outokumpu

Společnost Outokumpu, přední světový výrobce nerezové oceli, snížila svou uhlíkovou stopu zlepšením oběhovosti spotřeby kapalných zdrojů v procesu odmašťování. Schopnost opakovaně používat větší množství kapaliny po delší dobu jim pomohla zvýšit efektivitu výroby a také vedla k menšímu množství odpadu a lepší kvalitě konečných výrobků. Podívejte se na toto video a dozvíte se více.

Přítomnost ve všech odvětvích

Díky špičkovým inovacím v oblasti separace a přenosu tepla má společnost Alfa Laval významné zastoupení v široké škále průmyslových aplikací. Chcete se dozvědět, jak Vám můžeme pomoci zlepšit cirkulaci vašich provozů? Vyberte svůj obor z níže uvedeného seznamu.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Systém bezodpadového hospodářství (ZLD)

Systémy bezodpadového hospdářství ZLD jsou odolná a kompaktní řešení navržená pro absolutní minimalizaci vypouštění kapalin v široké škále aplikací průmyslových odpadů. Systémy ZLD optimalizují účinnost spotřeby vody prostřednictvím kombinace tepelných řešení a separační technologie, přičemž ustředním prvkem sestavy je odparka AlfaFlash.


Více informací

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Chemikálie na biologické bázi

Chemikálie a materiály z různých zdrojů biomasy hrají důležitou roli při snižování naší závislosti na neobnovitelných zdrojích. Stromy, rostliny, plodiny, řasy, bakterie a biologický odpad lze v různých podobách a formách využít k výrobě široké škály chemických látek, paliv, produktů a meziproduktů na biologické bázi. Společnost Alfa Laval vám může pomoci zvýšit účinnost a udržitelnost v široké škále chemických aplikací na bázi biologických surovin.


Více informací

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Recyklace

V cirkulární ekonomice je poslední fází životního cyklu výrobku recyklace. Ta umožňuje využít komponenty a přírodní zdroje v produktu a vrátit je zpět do výroby. V současné době vznikající procesy vytvářejí nové možnosti komercializace recyklačních procesů pro plasty, textil, baterie, tuhý komunální odpad (TKO) a další.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství