Energetická účinnost

Energetická účinnost je jedním z hlavních nástrojů k dosažení Pařížské dohody. Optimalizací světové spotřeby energie a schopností vyrábět více z menšího množství energie můžeme uspokojit naši zvýšenou poptávku po energii a zároveň snížit emise CO2. Podle Mezinárodní agentury pro energii by zvýšená účinnost mohla v příštích 20 letech představovat více než 40 % snížení emisí.

Až 50 % současného potenciálu úspor energie pochází z průmyslového sektoru a 30 % lze dosáhnout v budovách. A řešení, která tato zlepšení energetické účinnosti umožňují, již existují! Ve společnosti Alfa Laval jsme strávili desítky let vývojem technologií deskových výměníků tepla, které pomáhají podnikům optimalizovat využití energie v jejich procesech. Naše zařízení se používají ve všech oblastech, od těžkého zpracovatelského průmyslu až po datová centra, vytápění a chlazení domácností a mnoho dalších. Naše jedinečná tepelná řešení vám umožňují ušetřit dramatické množství energie, a tím snížit emise uhlíku - bez ohledu na způsob použití!

cleantech_energy_efficiencyv2.jpg

Partnerství k urychlení Vaší udržitelnosti

Každý ušetřený kW energie má stejnou hodnotu jako produkce jednoho kW čisté energie. Ve společnosti Alfa Laval víme jak zefektivnit vaše procesy - a jak je učinit udržitelnějsími. Po více než 90 let vyvíjíme deskové výměníky, abychom optimalizovali přenos tepla při vytápění a chlazení.

V tomto videu se dozvíte o tom, jak naše inovativní řešení již podporují zvýšenou potřebu zákazníků v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí.

Energetická účinnost je pro Vás výhrou

Seznamte se s Julienem Gennetierem, viceprezidentem divize Energy společnosti Alfa Laval a jedním z předních odborníků na téma energetické účinnosti. V tomto videu Julien vysvětluje, jak výrazně mohou úspory energie pomoci nejen naší planetě. Je to také chytrý způsob, jak zredukovat náklady a navýšit ziskovost. Jinými slovy: výhra pro všechny!

Servis pro optimalizaci energetické účinnosti

Optimalizujte účinnost přenosu tepla svých deskových výměníků jejich správným servisem. Účinné deskové výměníky tepla a správný servis mohou ušetřit 100 GW a 50 milionů tun CO2.

Service CleanTech puff 640x360

Jaký význam pro Vás má energetická účinnost?

Jaký je skutečný potenciál účinnějších technologií deskových výměníků tepla? Z globálního hlediska je potenciál úspor energie ohromný. Při porovnání dopadu energie v našich velkoměstech nebo dokonce v našich vlastních domácnostech začnete vidět, co je skutečně možné.

Nově instalované deskové výměníky tepla Alfa Laval umožňují naším zákazníkům každoročně ušetřit 50 GW energie. To je stejné množství energie, jakého je zapotřebí k ročnímu vytápění 10 milionů evropských domácností.

Ale úspora energie tvoří pouze část příběhu. Těchto 50GW také znamená snížení globálních emisí CO2 o 25 milionů tun, což je množství, které za rok vypustí město Paříž.

A to jsou jen nové instalace výměníků tepla. Představte si exponenciální dopad milionů účinných deskových výměníků tepla instalovaných po celém světě, které se každoročně množí. Začínáte si uvědomovat náš potenciál pro urychlení globální udržitelnosti?

Zajímá Vás, čím může být tento postup přínosný pro Vaše procesy? Obraťte se na nás ještě dnes a naši odborníci Vás budou kontaktovat!


Kontaktujte nás

Cleantech_hero_image_Paris_1200x627.jpg

Cleantech-solfjader-vignette_new.jpg

Prohlédněte si všechna čísla

Odborníci společnosti Alfa Laval na udržitelnost úzce spolupracují s partnery po celém světě, prakticky ve všech myslitelných odvětvích. Jak moc můžeme minimalizovat spotřebu energie v rafinériích? Jak snížit uhlíkovou stopu u datových center? Nebo jste zvědaví na úspory energie v chemickém průmyslu či v budovách a stavebnictví?

Máme k dispozici podrobné údaje o snížení spotřeby energie a emisí, které technologie deskových výměníků tepla Alfa Laval umožňují v širokém spektru průmyslových odvětví. Klikněte sem a získejte přístup k těmto a mnoha dalším informacím!


Více informací

Energy Hunter – Lov na odpadní energii

Abychom zlepšili energetickou účinnost, musíme všichni vyhledávat a snižovat množství odpadní energie. Společnost Alfa Laval disponuje technologiemi, odbornými znalostmi a službami, které vám pomohou maximalizovat účinnost přenosu tepla. Pomocí našeho nového nástroje si můžete spočítat, kolik můžete ušetřit už dnes.

 

Zjistěte více

Energy_Hunter_screen_view.jpg

cleantech_emission_reduction201201.jpg

Snížení emisí

Snížení emisí uhlíku ze současného stavu je největším problémem naší doby. Tak složitý problém nelze vyřešit jednoduchým řešením. Ve skutečnosti jich bude zapotřebí velké množství.

Kromě deskových výměníků tepla, které umožňují vyšší účinnost v rámci snížení spotřeby energie, pomáhají osvědčené technologie přenosu tepla a separace společnosti Alfa Laval zákazníkům v různých průmyslových odvětvích snižovat emise různými způsoby.

Kliknutím sem se dozvíte, jak pomáháme urychlit nová řešení pro zachycování uhlíku, přírodní chladiva a chladiva s nízkým GWP a mnoho dalšího.

 

Zjistěte více

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Rekuperace odpadního tepla

Co se děje s teplem, které vyrábí Vaše procesy? Pokud jej necháváte unikat do okolního ovzduší, pak přicházíte o jeden z nejefektivnějších způsobů jak zvýšit energetickou účinnost Vašeho provozu.

Se správnou technologií výměny tepla, můžete obnovit teplo o vysoké teplotě vznikající při průmyslových procesech, ale i teplo o nižší teplotě, které zachycují tepelná čerpadla, například při chlazení datových center nebo při úpravě vody. Toto teplo lze pak využít v různých oblastech, od centrálního zásobování teplem až po výrobu elektřiny.

Klikněte sem a zjistěte více o rozsáhlých zkušenostech společnosti Alfa Laval v této oblasti a jak Vám můžeme pomoci.


Více informací

Přítomnost v široké škále odvětví

Výkonné deskové výměníky tepla se používají k úsporám tepla a snížení emisí v průmyslových procesech po celém světě. Dnes jsme součástí všech odvětví od těžkého zpracovatelského průmyslu až po data centra, HVAC a mnoho dalších.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Věděli jste, že tepelná čerpadla jsou při vytápění a chlazení obytných budov čtyřikrát účinnější než tradiční boiler?

Tepelná čerpadla založená na výměnících tepla společnosti Alfa Laval každoročně ušetří až 29 TWh elektrické energie, což snižuje emise uhlíku o 6,6 milion tun.

Ušetřená elektrická energie odpovídá množství, které je potřeba k vytápění 2,7 milionů čínských domácností.

Kolik můžete ušetřit při provozu systému HVAC?

 

Více informací

cleantech_energy_efficiency_refinery_refrigeration.jpg

Chlazení

Představte si, že by všechny nové chladící instalace v chladících zařízeních používaly kompaktní deskové výměníky tepla místo tradiční technologie. Tím by se ušetřilo 628 GWh elektřiny a došlo by ke snížení emisí o 144 000 tun - každý rok !

Uspora energie odpovídá množství spotřebované energie potřebné k ochlazení 290 000 domů v Singapuru. Snížení emisí odpovídá emisím vypuštěných v průběhu 470 letů z Londýna do Šanghaje.

Co můžeme udělat pro Vaše chladící systémy?

 

Více informací

cleantech_data_centerv2.jpg

Chlazení datového centra

Představte si, kdyby si všechna datová centra nainstalovala deskové výměníky tepla, které by do roku 2030 umožnily volné chlazení. Mohlo by to ušetřit 30 TWh elektrické energie - což odpovídá roční spotřebě elektřiny na celém Novém Zélandu! Také by to snížilo emise o 7 milionů tun, což je množství, které se ročně vyprodukuje v Bostonu.

Učinnější chlazení s deskovými výměníky tepla Alfa Laval to umožňuje.

Jste zvědaví co můžeme udělat pro Vaše datové centrum?


Více informací

cleantech_energy_efficiency_refinery_main_img.jpg

Rafinace ropy

Víte, že rafinování ropy představuje 6-8% veškeré průmyslové spotřeby energie?

Jen si představte, kdyby všechny rafinerie vyměnily tradiční technologii za výkonné deskové výměníky tepla společnosti Alfa Laval. To by snížio globální spotřebu energie o 23%. Došlo by tak ke snižení CO2 o 245 milionů tun, což odpovidá množství emisí vyprodukovaných Španělskem za jeden rok!

Pro více informací si přečtěte celý náš článek.

 

Více informací

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochemie

Věděli jste, že deskový výměník tepla Alfa Laval přenáší teplo až pětkrát účinněji než je tomu u tradiční technologie aplikované u trubkového výměníku?

Pokud by všechny petrochemické závody používaly účinnější deskové výměníky tepla Alfa Laval, mohli bychom snížit spotřebu energie o 132 TWh ročně, což by z naší atmosféry eliminovalo 28 milionů tun CO2! To odpovídá emisím města Čching-tao.

Máte zájem zjistit, jak Vám můžeme pomoci zvýšit udržitelnost procesů?


Více informací

cleantech_energy_efficiency_refinery-service.jpg

Servis

Věděli jste, že kdyby všechny instalované výměníky tepla pracovaly "na maximum", došlo by k úbytku světových emisí CO2 o 1-2,5 % ? Stačí zajistit optimální výkonnost správným čištěním a údržbou.

Takto Vás může podpořit široké portfolio služeb společnosti Alfa Laval pro výměníky tepla ve Vašem provozu.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství