Dnový ventil Unique Mixproof

Tyto ventily mají stejné základní přednosti jako dvousedlové ventily Unique, ale jsou speciálně navrženy pro montáž přímo na stěnu nádrže na vstupu a výstupu. U aplikací napouštění a vypouštění nádrží nabízí dnový dvousedlový ventil Unique Mixproof TO plnou vypustitelnost a zajišťuje čistitelnost celého vnitřku nádrže bez rizika křížové kontaminace.

Unique Mixproof Tank Outlet w V70 640x360

Cenově výhodný dnový dvousedlový ventil

Ventily Alfa Laval Unique Mixproof TO jsou vybaveny dvěma samostatnými kuželkami. Jedná se o vhodné řešení pro hygienické instalace umožňující bezpečné plnění a vyprazdňování nádrží. 

Výjimečná funkčnost bez úkapů

Špičková dvousedlová konstrukce zajišťuje dlouhodobý provoz bez úkapů, čímž se minimalizuje riziko kontaminace produktu. Použití těsnění s dvojitým břitem poskytuje dodatečnou ochranu zajišťující bezpečný a hygienický provoz.

Snadná údržba a čištění ventilu

Dvousedlové ventily Unique jsou navrženy s přístupem shora, aby umožňovaly rychlou a snadnou údržbu. Rovněž nemají žádné součásti, které vyžadují nastavení, údržba jejich pohonu je snadná a u všech těsněních je integrována detekce úniků. Dvousedlové ventily splňují většinu hygienických norem a mohou být dodány s volitelným systémem čištění SpiralClean.

Plný užitek z dvousedlových ventilů Unique získáte v případě jejich kombinace se snímacími a řídicími jednotkami ThinkTop značky Alfa Laval.

Ventilové bloky – zákaznická řešení

Jsme specialisté na dodávky předem sestavených ventilových bloků přizpůsobených specifickým individuálním požadavkům.

Naše odborné znalosti vám pomohou zajistit co nejúčinnější regulaci proudění s pomocí co nejmenšího počtu součástí a účinně řešit klíčové problémy, jako např. tepelné cykly, čistitelnost, možnosti vypuštění a regulaci průtoku.

Ventilové bloky Alfa Laval mohou být dodány jako předem sestavené a testované, ale i kompletně elektricky zapojené a s pneumatickým rozvody, svorkovnicemi a ovládacími panely.

To znamená, že dokonce i složité instalace můžete zprovoznit velmi rychle, ušetříte čas a vyhnete se ztrátám v důsledku odstraňování problémů a prostojů na místě instalace. 

Další informace naleznete v dokumentaci a v průvodci výběrem.

Jako nákladově úspornou alternativu dvousedlových ventilů Unique nabízí Alfa Laval i standardní ventily se dvěmi těsněními. 

Výhody produktu

 • Nákladově efektivní
 • Bezpečný a hygienický provoz
 • Snadná údržba a čištění

Ventilový blok – příklad ventilového bloku s pěti nádržemi

Jak to funguje

Konstrukce

Koncept dvousedlového ventilu Unique je založen na souboru základních součástí, mezi něž patří těleso ventilu, kuželka, pohon, volitelné doplňky pro čištění a příslušenství, které podporují širokou škálu aplikací. Z těchto součástí můžete sestavit dvousedlový ventil Unique, který bude přesně odpovídat vašim požadavkům.

V zájmu usnadnění údržby je dvousedlový ventil Unique opatřen i otvory pro detekci úniku, které předem upozorňují na opotřebení nebo poškození statických O-kroužků. Obsluha může tedy ventil kdykoli vizuálně zkontrolovat, aniž by jej bylo nutné rozebírat.

Princip činnosti

Dvousedlový ventil Alfa Laval Unique je normálně zavřený (NC) ventil, který se ovládá na dálku pomocí stlačeného vzduchu.

K oddělení obou kapalin má ventil dvě nezávislá těsnění kuželek. Prostor mezi těmito dvěma těsněními tvoří lekážní komoru při atmosférickém tlaku. Ve vzácném případě náhodného úniku produktu proudí produkt do lekážní komory a je vypouštěn přes lekážní výpusť.

Když je ventil otevřený, lekážní komora je zavřená. Produkt pak může proudit z jednoho potrubí do druhého, aniž by docházelo k úkapu. Ventil lze snadno vyčistit a chránit před účinky vodního rázu podle specifických požadavků procesu a konfigurace ventilu. (Během provozu ventilu nedochází k úkapu produktu).

Unique mixproof spiral clean.jpg

 

 

 

 

Systém SpiralClean

Společnost Alfa Laval nabízí externě připojitelný CIP systém „SpiralClean“. Tento systém zajišťuje hygienický provoz v náročných aplikacích, kde čištění ventilu Unique Mixproof pomocí zdvihu horního sedla a zdvihu spodního sedla není dostačující. Systém SpiralClean lze připojit za účelem čištění horních a dolních kuželek a oplachování únikové komory ventilu. S menší spotřebou čisticí kapaliny, pomocných médií a díky kratšímu času je čištění se systémem SpiralClean důkladnější a efektivnější než v případě tradičních externě připojitelných čisticích zařízení CIP.

Další velký přínos: Systém SpiralClean umožňuje dvousedlovým ventilům Unique pracovat za asepticky-podobných podmínek tím, že při použití páry v CIP potrubí vytváří parní bariéru vůči atmosféře.

Možnosti

  • Na vyžádání k dispozici verze 3-A
  • Těsnění, které je ve styku s produktem, v provedení HNBR, NBR nebo FPM
  • Závitová nebo clampová hrdla v souladu s požadovanou normou
  • Ovládání a signalizace: ThinkTop V70
  • Indikace pro detekci zdvihu horního sedla

Videa pro 360° servis a údržbu

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna těsnění smáčených produktem

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna radiálního těsnění

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna axiálního těsnění

single seat valves 640x360
.

Deset nejlepších tipů – ventily

Zde naleznete několik tipů a servisních videí, které ukazují, jak udržovat hygienické ventily ve špičkovém stavu

Food Logic

Hygienická zařízení Alfa Laval kombinují vysoký výkon a šetrnou manipulaci tak, aby byly zachovány citlivé složky produktů. Držíme krok s trendy v potravinářství a soustředíme se na čtyři klíčové úkoly: dodávat potravinářské výrobky spotřebitelům za konkurenceschopnou cenu, vytěžit co nejvíce z použitých surovin, snižovat odpad a emise a dodávat potravinářské výrobky splňující nejvyšší nároky na bezpečnost a hygienu.

food logic 640x360

Produktový katalog

Produktový katalog „Close at hand“ hygienických zařízení Alfa Laval mimo jiné obsahuje prospekty, výkonnostní křivky, odkazy na animace, brožury a ceníky pro účely objednání.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portál

Stáhněte si modely výrobků v neutrálních nebo nativních CAD formátech. K dispozici ke stažení jsou i 3D soubory ve formátu PDF.

 Zobrazit CAD portál

Animace

Navštivte stránku s animacemi a prohlédnětě si produkty zevnitř, abyste viděli a pochopili, jak fungují.

 

Ventily a automatizace

.

Zpravodaj „Near“

Aktuální informace o důležitých otázkách udržitelnosti a příležitostech ve vašem odvětví a vaší výrobě.

 

Technické články