Čištění kalu

Množství kapaliny v kalu z čistíren komunální a průmyslové odpadní vody a odpadu z dalších provozních činností má velký dopad na náklady na likvidaci. Společnost Alfa Laval dodává zařízení pro celý proces úpravy a zpracování kalu včetně zahuštění, odvodnění, ohřevu, chlazení, rekuperace tepla, vyhnívání, pasterizace jakož i pokročilé systémy řízení pro optimální provoz zařízení a snížení nároků na obsluhu.

Sludge treatment 640x360

Zahuštění a odvodnění – snížení množství odpadu k likvidaci až o 90 %

Lokální zahuštění a odvodnění kalu je základní součástí všech aktuálních řešení čištění odpadních vod, protože vede k významnému snížení množství kalu. To má velký vliv na náklady na dopravu a na likvidaci, uskladnění a vysoušení odpadních vod. Vyhnívání kalu má také důležitý význam pro produkci bioplynu, tepelné procesy a kompostování. Společnost Alfa Laval nabízí kompletní řadu robustních a osvědčených technologií, které účinně oddělí tekuté fáze a dosáhnou vysokého objemu pevných látek.

Před vyhníváním nebo odvodněním se provádí mechanické zahuštění primárních nebo přebytečných kalů, které v průmyslovém prostředí nahradily gravitační zahušťování kalů. Zahušťovače kalu od společnosti Alfa Laval jsou uzavřené a mají velmi nízké nároky na údržbu a potlačení zápachu:

  • Dekantační odstředivky ALDEC G2 a ALDEC G3 pro odstředivou separaci s vysokou kapacitou a sušinou kalového koláče
  • Bubnové zahušťovače ALDRUM a ALDRUM G3 jsou rotační zahušťovače pro velmi šetrné zahuštění kalu s malé a střední výkony
  • Pásové zahušťovače AS-H s integrovaným směšovačem flokulantu střední až vysoké výkony.

K účinnému odvodnění kalu a separaci kapalin a výrobků od ostatního odpadu můžete použít několik technologií od společnosti Alfa Laval – podle požadovaného obsahu výstupní sušiny, dostupného prostoru a dalších požadavků

  • Pásové lisy AS-H pro vysoký výkon a látkové zatížení s minimální spotřebou polymeru a elektrické energie. Model G3 provádí zahuštění i odvodnění a má až 5x větší kapacitu oproti stejně velkému tradičnímu pásovému lisu
  • Dekantační odstředivky ALDEC G2 a G3 pro odstředivou separaci s velmi vysokými výkony, malé zástvné ploše a s nízkou spotřebou elektrické energie
  • Komorové lisy AS-H jsou ideální pro odvodnění menších objemů s požadavky na velmi vysokou výstupní sušinu (až 40 %) a separační účinnost, více než 90 % pevných látek.
  • Šnekový lis je vhodný pro menší výkony odvodnění s požadavky na mimořádně nízkou spotřebu elektrické energie a na minimální hlučnost a dohled.

Některé z těchto lisů se mohou používat při zpracování kalů, důlní hlušiny, čištění nádrží a bagrování.

Tepelné zpracování kalu – rychlá cesta k úsporám, rekuperaci tepla, kompostu a bioplynu třídy A

Předehřátí kalu z odpadní vody spirálovými výměníky tepla a trubkovými výměníky tepla  Alfa Laval před odvodněním přispívá ke snížení nákladů a je předpokladem pro rekuperaci tepla.

Naše zařízení pro tepelné zpracování můžete použít také v anaerobní procesu pro výrobu bioplynu a k hydrolýze a pasterizaci kalu pro splnění nejpřísnějších požadavků zákonů na ochranu životního prostředí, který je vhodný k použití jako kompost nebo hnojivo. U některých typů průmyslového odpadu, například ve farmaceutickém průmyslu, je pasterizace kalu z odpadní vody přímo vyžadována.
Spirálové výměníky tepla můžete použít také pro finální chlazení odpadních vod k rekuperaci tepla a k ochraně života ve vodě při vypouštění odpadní vody do moře, řeky nebo vodního toku.