Craft brewing

Společnost Alfa Laval dlouhodobě dodává technologická zařízení malým místním pivovarníkům i globálním pivovarům. Pomůžeme vám uskutečnit vaše vize pomocí řešení, která vašemu pivu a pivovaru přinesou to nejlepší. Nasloucháme vašim potřebám a podporujeme vás s využitím všech našich zkušeností a procesního know-how s cílem maximalizovat kvalitu produktu, snížit dopad na životní prostředí a optimalizovat výrobu.

Boston Beer case 640x360