Efektivní využívání zdrojů

Co ve skutečnosti znamená efektivnější využívání zdrojů? V konečném důsledku jde o co nejzodpovědnější péči o nejcennější materiály naší planety. To samozřejmě znamená zvyšovat výnosy tím, že z každého zdroje vytěžíte maximum. Znamená to ale také zajistit, aby se naprosto nic neplýtvalo. To vše je především o snižování našeho dopadu na životní prostředí tím, že využíváme obzvláště vzácné přírodní zdroje tím nejodpovědnějším možným způsobem.

Zvýšení efektivity a využití zdrojů vám však také umožní snížit náklady a zvýšit ziskovost. A společnost Alfa Laval má k dispozici rozmanitá řešení a odborné znalosti, které vám to pomohou uskutečnit. Od prodloužení životnosti průmyslových kapalin a olejů přes vývoj udržitelných řešení pro zpracování chemikálií na biologické bázi až po maximální využití přírodních chladiv s nízkým GWP (nízkým potenciálem globálního oteplování) - jsme zde, abychom vám pomohli maximálně využít vaše cenné zdroje.

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Urychlení cirkulárního provozu pro společnost Outokumpu

Společnost Outokumpu, přední světový výrobce nerezové oceli, snížila svou uhlíkovou stopu zlepšením oběhovosti spotřeby kapalných zdrojů v procesu odmašťování. Schopnost opakovaně používat větší množství kapaliny po delší dobu jim pomohla zvýšit efektivitu výroby a také vedla k menšímu množství odpadu a lepší kvalitě konečných výrobků. Podívejte se na toto video a dozvíte se více.

Jsme přítomni v mnoha aplikacích

Díky špičkovým separačním a tepelným inovacím má společnost Alfa Laval široké zastoupení v širokém spektru průmyslových aplikací. Chcete se dozvědět, jak vám můžeme pomoci zlepšit účinnost zdrojů ve vašem provozu? Vyberte si svou oblast z níže uvedeného seznamu.

cleantech-Resource-efficiency-Tramp-oil-final.jpg

Odpadní olej v kapalinách na bázi vody

Odstřeďování je osvědčená a udržitelná technologie, která umožňuje zbavit chladicí a mycí kapaliny zbytkového a volného oleje i jemných částic. Pravidelné čištění výrazně prodlužuje životnost kapalin a tím i životnost vašeho systému. Dále pak dochází k úsporám při výměně kapalin, filtrů, ventilů a čerpadel a k úspoře nákladů na likvidaci.

Společnost Alfa Laval nabízí širokou škálu odstředivých separačních řešení pro čištění pracích kapalin, řezných kapalin a dalších typů kapalin na bázi vody používaných v průmyslových procesech. Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci efektivněji využívat tento životně důležitý přírodní zdroj a minimalizovat dopad na životní prostředí.


Více informací

Kontaminace olejů vodou a částicemi

Čerstvý a čistý mazací olej je nezbytný pro udržení optimálního výkonu výrobních procesů. Nicméně i za nejlepších okolností může být mazací olej snadno kontaminován vodou nebo částicemi, které se dostanou do systému. To časem změní vlastnosti oleje a způsobí problémy se zařízením a ztráty ve výrobě.

Namísto výměny mazacího oleje při každém znečištění můžete dosáhnout efektivnějšího využití zdrojů jeho účinným čištěním, které umožní jeho průběžné opakované použití. Společnost Alfa Laval nabízí široký sortiment osvědčených a spolehlivých technologií čištění mazacích olejů a naši odborníci Vám pomohou určit nejlepší řešení pro váš provoz.


Více informací

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Chemikálie na biologické bázi

Chemikálie a materiály z různých zdrojů biomasy hrají důležitou roli při snižování naší závislosti na neobnovitelných zdrojích. Stromy, rostliny, plodiny, řasy, bakterie a biologický odpad lze v různých podobách a formách využít k výrobě široké škály chemických látek, paliv, produktů a meziproduktů na biologické bázi.

Společnost Alfa Laval vám může pomoci zvýšit efektivitu a udržitelnost v široké škále chemických aplikací na biologické bázi. Díky naší široké nabídce účinných řešení pro přenos tepla a separaci jsme tu pro jakoukoli podporu Vašich procesů.


Více informací

Cleantech-Natural-refrigerants-final-210303.jpg

Přírodní chladiva

Ve snaze vyrábět účinnější a udržitelnější řešení ohřevu a chlazení hledají dnešní výrobci systémů technologie, které umožňují provoz se sníženou náplní chladiva. Rovněž se odvracejí od tradičních chladiv ve prospěch chladiv s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP).

Rychle roste zejména trh s přírodními chladivy, jako je čpavek, CO2 a uhlovodíky. Alfa Laval je lídrem ve vývoji řešení pro ohřev a chlazení optimalizovaných pro chladiva budoucnosti, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Můžeme s Vámi spolupracovat na identifikaci správné technologie pro Vaši aplikaci, abychom Vám zajistili maximální účinnost při minimálních nákladech

Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství